Jørgen Smedsrud

Stipendiat
Bilde av Jørgen  Smedsrud
Mobiltelefon +47-95733480
Brukernavn

Faglige interesser

 • Evnerike barn
 • Dobbelt eksepsjonelle barn
 • Psykososiale vansker
 • Rådgivning/veiledning og innovasjonsarbeid i skolen og PP-tjenesten
 • Tilpasset opplæring (formål og anvendelse)
 • Lærerrollen
 • Sosial og emosjonell utvikling
 • Intelligensbegrepet
 • Motivasjonsteori
 • Lærevansker
 • Kvalitativ metode

Pågående aktiviteter

 • Med bakgrunn i tidligere prosjekter som har vist at evnerike barn ikke trives spesielt bra i norsk skole. Står i fare for å utvikle psykososiale vansker, emosjonelle vansker og/eller bli underytere. Tar prosjektet mitt sikte på å utforske både om det er grunn til å opprettholde disse antagelsene, og å kartlegge kunnskapen blant lærere i skolen om evnerike barn. I utgangspunktet vil all data en er i stand til å samle inn være av interesse, siden elevgruppen er såpass lite forsket på i norsk sammenheng.
 • Bokprosjekt: jobber for tiden i samarbeid med professor emeritus Kjell skogen ved ISP med en bok om evnerike barn. Målgruppen er lærere, skoleledere, pedagoger og spesialpedagoger. Boken skal etter planen gis ut i mars 2014 gjennom fagbokforlaget

Utdanning

 • 08.2010 - 06.2012 Master i psykososiale vansker, Universitetet i Oslo
 • 08.2007 - 06.2010 Bachelor i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Arbeid

 • 08.2014 -> PhD student ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 05.2013-08.2014 – PP-rådgiver ved Veiledningssenteret Romerike
Emneord: Pedagogikk, Evnerike barn, Psykososiale vansker, Lærerrollen, Motivasjon, Lærevansker, Kvalitativ metodologi

Publikasjoner

Fagfellevurderte artikler:

Smedsrud, J (2012). Evnerike barn: De glemte elevene. Psykologi i kommunen nr. (4) ss. 10-18.

Smedsrud, J (2012). Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn. Psykologi i kommunen, nr (5) ss. 5-12.

Fagartikler:

Smedsrud, J (2014). Evnerike barn: En pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring. Spesialpedagogikk, nr (1) ss. 04-12.

 • Gjerustad, Cay; Hammer Smedsrud, Jørgen & Federici, Roger Andre (2019). Systematisk arbeid med psykisk helse: Spredning, bruk og implementering av eksterne skoleprogram. NIFU-rapport. 25. Vis sammendrag
 • Gjerustad, Cay; Hammer Smedsrud, Jørgen; Pedersen, Cathrine & Tømte, Cathrine Edelhard (2019). Deltakerundersøkelsen for «Profesjonsfaglig Digital Kompetanse». NIFU-rapport. 21. Vis sammendrag
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019, 02. juli). Dagsrevyen innslag om evnerike elever. [TV].  NRK. Vis sammendrag
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019, 15. juni). Evnerike barn: Her er kjennetegnene. [Internett].  Plusstid. Vis sammendrag
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019, 14. november). Høyt intelligente jenter oppdages ikke av læreren. [Internett].  Utdanningsnytt. Vis sammendrag
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019, 10. juni). Kan løfte evnerike elever ut av en uheldig skolegang.  NRK.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019, 23. oktober). Maja Lena (10) kunne lese som fireåring Dette er tegn på at barnet ditt er evnerikt. [Internett].  Klikk.no.
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019). What is giftedness? Identification and definition..
 • Hammer Smedsrud, Jørgen (2019). Which issues of validity are central to how we identify and service mathematically gifted students in Norway and what are the future research needs to further develop gifted education in Norway.
 • Markussen, Eifred; Carlsten, Tone Cecilie; Grøgaard, Jens Brandi & Smedsrud, Jørgen (2019). «… respekten for forskjelligheten …» : En studie av spesialundervisning i videregående opplæring i Norge skoleåret 2018–2019. NIFU-rapport. 12. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2014 14:24 - Sist endret 20. aug. 2018 15:01