jorgesm

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Evnerike barn
 • Dobbelt eksepsjonelle barn
 • Psykososiale vansker
 • Rådgivning/veiledning og innovasjonsarbeid i skolen og PP-tjenesten
 • Tilpasset opplæring (formål og anvendelse)
 • Lærerrollen
 • Sosial og emosjonell utvikling
 • Intelligensbegrepet
 • Motivasjonsteori
 • Lærevansker
 • Kvalitativ metode

Pågående aktiviteter

 • Med bakgrunn i tidligere prosjekter som har vist at evnerike barn ikke trives spesielt bra i norsk skole. Står i fare for å utvikle psykososiale vansker, emosjonelle vansker og/eller bli underytere. Tar prosjektet mitt sikte på å utforske både om det er grunn til å opprettholde disse antagelsene, og å kartlegge kunnskapen blant lærere i skolen om evnerike barn. I utgangspunktet vil all data en er i stand til å samle inn være av interesse, siden elevgruppen er såpass lite forsket på i norsk sammenheng.
 • Bokprosjekt: jobber for tiden i samarbeid med professor emeritus Kjell skogen ved ISP med en bok om evnerike barn. Målgruppen er lærere, skoleledere, pedagoger og spesialpedagoger. Boken skal etter planen gis ut i mars 2014 gjennom fagbokforlaget

Utdanning

 • 08.2010 - 06.2012 Master i psykososiale vansker, Universitetet i Oslo
 • 08.2007 - 06.2010 Bachelor i spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Arbeid

 • 08.2014 -> PhD student ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 05.2013-08.2014 – PP-rådgiver ved Veiledningssenteret Romerike
Emneord: Psykososiale vansker, Lærerrollen, Motivasjon, Kvalitativ metodologi, Evnerike barn, Pedagogikk, Lærevansker

Publikasjoner

Fagfellevurderte artikler:

Smedsrud, J (2012). Evnerike barn: De glemte elevene. Psykologi i kommunen nr. (4) ss. 10-18.

Smedsrud, J (2012). Sentrale utfordringer ved definisjon, utredning og identifisering av evnerike barn. Psykologi i kommunen, nr (5) ss. 5-12.

Fagartikler:

Smedsrud, J (2014). Evnerike barn: En pedagogisk og spesialpedagogisk utfordring. Spesialpedagogikk, nr (1) ss. 04-12.

 • Smedsrud, Jørgen (2018). Forsering og akselerasjon for evnerike elever - Det dårligste av de beste alternativene. Psykologi i kommunen.  ISSN 1892-3364.  (3), s 5- 7 . doi: http://www.fpkf.no/wp-content/uploads/2018/06/Smedsrud-forsering.pdf
 • Smedsrud, Jørgen (2018). Mathematically gifted accelerated students participating in an ability group: a qualitative interview study. Frontiers in Psychology.  ISSN 1664-1078. . doi: https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01359
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831. . doi: https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1476406 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smedsrud, Jørgen (2012). Evnerike barn i skolen - de glemte elevene. Psykologi i kommunen.  ISSN 1892-3364.

Se alle arbeider i Cristin

 • Smedsrud, Jørgen & Skogen, Kjell (2016). Evnerike elever og tilpasset opplæring. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245016765.  320 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. sep. 2014 14:24 - Sist endret 9. sep. 2014 14:37