Kirsten Sivesind

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Kirsten Sivesind
English version of this page
Telefon +47 22857609
Rom 559
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser:

 • Læreplan- og kunnskapshistorie
 • Læreplanteori og didaktikk
 • Sammenliknende utdanningspolitikk og reformarbeid i Norden

Undervisning:

2021: PED2201, PED4011, PED4301, UV9116

2020: Forskningsfri

2015-2019: Underviste på Bachelor, Master og PhD-nivå ved Institutt for pedagogikk.

2003-2014: Underviste på Master i utdanningsledelse

Bakgrunn:

 • Førsteamanuensis, Institutt for Pedagogikk, UiO, 2015 -
 • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2008-2014
 • Førstelektor,  Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2004-2008

Verv:

 • NATED, Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap (leder for spor 3: 2014-2016)
 • Representant for det Utdanningsvitenskapelige fakultet i koordineringen av Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies (H2015-2017)
 • Medlem i programråd for pedagogikk (2015-2019)
 • Leder for programråd for Master i Utdanningsledelse (2011-2012) og medlem (2016- )
 • Vararepresentant i styret for the International Summer School (ISS) - UiO (2021- )
 • Med-redaktør i European Educational Research Journal (2011-2019) og medlem i redaksjonsråd 2020-
 • Assosiert redaktør i Journal of Curriculum Studies (2015-)
 • Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk (medlem i redaksjonsråd: 2015-)
 • Pedagogisk forskning i Sverige (medlem i nordisk redaksjonsråd)
Emneord: Pedagogikk, Utdanningsreformer, Organisering og styring av utddanning, Sammenliknende utdanningspolitikk, Læreplanstudier, Undervisning, Utdanningsledelse, Komparative og internasjonale utdanningsstudier

Publikasjoner

 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hörmann, Bernadette & Sivesind, Kirsten (2021). Bildung: alive and allowed? : a critical study of work plan practices in Norwegian schools. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272. . doi: 10.1080/00220272.2021.1936191 Vis sammendrag
 • Hansen, Petteri; Sivesind, Kirsten & Thostrup, Rune (2021). Managing expectations by projecting the future school: Observing the Nordic future school reports via temporal topologies. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041. . doi: 10.1177/1474904121995695 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten; Hovdhaugen, Elisabeth & Hörmann, Bernadette (2021). Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk.. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739. . doi: 10.23865/ntpk.v7.2512
 • Sivesind, Kirsten & Hovdhaugen, Elisabeth (2021). Oppgaver som medierende betingelser for læring og danning – erfaringer fra et bachelorstudium i pedagogikk. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  44(1), s 43- 59 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2021-01-05 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2020). Læreplaner: fra dokumenter til dokumentasjon, I: Rune Johan Krumsvik & Roger Säljö (red.),  Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.).  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245033717.  12.  s 321 - 345
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2020). Educational Governance, Gap-Management Strategies, and Reorganizational Processes of the State Authorities in Norway, In Helene Ârlestig & Olof Johansson (ed.),  Educational Authorities and the Schools.  Springer.  ISBN 9783030387587.  Norway.  s 75 - 92 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten (2019). Læreplanen og det brede samfunnsmandatet, I:  Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60554-4.  6.  s 91 - 110 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten (2019). Nordic Reference Societies in School Reforms in Norway: An Examination of Finland and the Use of International Large-Scale Assessments, In Florian Waldow & Gita Steiner-Khamsi (ed.),  Understanding PISA’s Attractiveness. Critical Analyses in Comparative Policy Studies.  Bloomsbury Academic.  ISBN 9781350057302.  5.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2019). An officially endorsed national curriculum: institutional boundaries and ideational concerns. Curriculum Perspectives.  ISSN 0159-7868.  39(2), s 193- 197 . doi: 10.1007/s41297-019-00074-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Pizmony-Levy, Oren; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (2017). Policy learning in Norwegian school reform: a social network analysis of the 2020 incremental reform. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.  ISSN 2002-0317.  4(1), s 1- 14 . doi: 10.1080/20020317.2017.1412747 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2017). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes?, In Stephen Ball (ed.),  Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers.  Routledge.  ISBN 9781138701151.  7.  s 131 - 160
 • Sivesind, Kirsten & Luimes, Maike (2017). Didaktik and curriculum studies: a European perspective, In John Chi-kin Lee & Kerry J. Kennedy (ed.),  Theorizing Teaching and Learning in Asia and Europe. A Conversation between Chinese Curriculum and European Didactics.  Routledge.  ISBN 9781138805996.  11.  s 217 - 231
 • Sivesind, Kirsten & Wahlström, Ninni (2017). Curriculum and Leadership in Transnational Reform Policy: A Discursive-Institutionalist Approach, In Michael Uljens & Rose Ylimaki (ed.),  Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik. Non-affirmative Theory of Education.  Springer.  ISBN 978-3-319-58650-2.  Chapter 14.  s 439 - 462
 • Møller, Jorunn & Sivesind, Kirsten (2016). Rektorers blikk på opplæringslovens rettslige regulering, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 8.  s 161 - 181
 • Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland : The constructions of conditional and purposive programs (1994–2016). European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  15(3), s 345- 365 . doi: 10.1177/1474904116648175 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien, I: Kristian Andenæs & Jorunn Møller (red.),  Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026671.  Kapittel 5.  s 99 - 119
 • Sivesind, Kirsten & Westbury, Ian (2016). State-based curriculum work and curriculum-making: Norway’s Læreplanverket 1997. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  48(6), s 766- 782 . doi: 10.1080/00220272.2016.1186741
 • Sivesind, Kirsten & Westbury, Ian (2016). State-based curriculum-making, Part I. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  48(6), s 744- 756 . doi: 10.1080/00220272.2016.1186737
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2016). The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  60(2), s 201- 218 . doi: 10.1080/00313831.2015.1017837
 • Westbury, Ian; Aspfors, Jessica; Fries, Anna-Verena; Hansen, Sven-Erik; Ohlhaver, Frank; Rosenmund, Moritz & Sivesind, Kirsten (2016). Organizing curriculum change: an introduction. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  48(6), s 729- 743 . doi: 10.1080/00220272.2016.1186736 Vis sammendrag
 • Westbury, Ian & Sivesind, Kirsten (2016). State-based curriculum-making, Part 2, the tool-kit for the state’s curriculum-making. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  48(6), s 757- 765 . doi: 10.1080/00220272.2016.1186738
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes?. Journal of Education Policy.  ISSN 0268-0939.  30(3), s 429- 458 . doi: 10.1080/02680939.2014.945488 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sivesind, Kirsten (2014). Education in the Spirit of Archimedes: pertaining to the buoyancy of PISA. Oxford Studies in Comparative Education.  ISSN 0961-2149.  24(1), s 57- 77
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2014). Curriculum Theory and Research in Norway: Traditions, Trends and Topics, In William F. Pinar (ed.),  International Handbook of Curriculum Research.  Routledge.  ISBN 9780415804295.  30.  s 362 - 375
 • Sivesind, Kirsten (2013). Læreplanene i Kunnskapsløftet: et internasjonalt-sammenliknende perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.
 • Sivesind, Kirsten (2013). Mixed images and merging semantics in European curricula. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  45(1), s 52- 66 . doi: 10.1080/00220272.2012.757807
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2013). Læreplaner – fra dokumenter til dokumentasjon, I: Rune Johan Krumsvik & Roger Säljö (red.),  Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1280-4.  Kapittel.  s 303 - 342
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2013). Grunnlovens unge ambassadører: Analyse av et utvalg 17. maitaler holdt av norske skolelever i 2011 og 2012. Maal og Minne.  ISSN 0024-855X.  (2), s 65- 95
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2012). Kunnskapsløftet som reformprogram: fra betingelser til forventninger, I: Tomas Englund; Eva Forsberg & Daniel Sundberg (red.),  Vad räknas som kunskap? Läroplanteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola.  Liber.  ISBN 978-91-47-09985-6.  Kapittel 12.  s 242 - 260 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten (2012). Jus + ped = sant? Et felles nasjonalt tilsyn i skolen - om nye styringsformer og bruken av faglig skjønn, I: Henning Jakhelln & Trond-Erik Welstad (red.),  Utdanningsrettslige emner.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202358822.  34.  s 655 - 681
 • Sivesind, Kirsten; van den Akker, Jan & Rosenmund, Moritz (2012). The European Curriculum: restructuring and renewal. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  11(3), s 320- 327 . doi: 10.2304/eerj.2012.11.3.320
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2011). Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context, In Lyn Yates & Madeleine Grumet (ed.),  Curriculum in Today's World.  Routledge.  ISBN 978-0-415-57582-9.  Kapittel 5.  s 58 - 76
 • Sivesind, Kirsten (2011). Johann Friedrich Herbart. Den pedagogiske forelesningen, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kapittel.  s 115 - 133
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2011). Et felles nasjonalt tilsyn - om forholdet mellom statlig styring og faglig skjønn, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 3.  s 51 - 73
 • Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (2010). OECD setter dagsorden, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel1.  s 20 - 41
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2010). Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context. European Journal of Education.  ISSN 0141-8211.  45(1), s 103- 120 . doi: 10.1111/j.1465-3435.2009.01418.x Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten (2010). PISA i Arkimedes. ånd: om evalueringers oppdrift i utdanningssystemet, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Kapittel 7.  s 124 - 142
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2009). Læreplanstudier - perspektiver og posisjoner, I: Erling Lars Dale (red.),  Læreplan i et forskningsperspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01323-7.  Kapittel 2.  s 23 - 61
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Sivesind, Kirsten & Bergem, Randi (2008). Evaluering og ansvarliggjøring i skolen, I: Eyvind Elstad; Gjert Langfeldt & Stefan Hopmann (red.),  Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-28007-9.  Kapittel 4.  s 94 - 122
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2008). Hva forandres med nye standarder? Krav og utfordringer med Kunnskapsløftets læreplaner, I: Eyvind Elstad; Gjert Langfeldt & Stefan Hopmann (red.),  Ansvarlighet i skolen. Politiske spørsmål og pedagogiske svar.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-28007-9.  Kapittel 3.  s 62 - 93
 • Werler, Tobias & Sivesind, Kirsten (2007). Norway, In Hans Döbert; Wolfgang Hörner; Von Knopp Bortho & Wolfgang Mitter (ed.),  The Education Systems of Europe.  Kluwer Academic Publishers.  ISBN 1-4020-4868-8.  Kapittel.  s 573 - 589
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan - etablerte forventninger og mulige forandringer, I: Ragnhild Midtbø (red.),  Lærerkvalifisering og godt lærerarbeid.  Bedre skole.  ISBN 8291684-19-7.  Kapittel 7.  s 91 - 111
 • Møller, Jorunn; Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Aas, Marit (2006). Skolelederundersøkelsen 2005. Om arbeidsforhold, evalueringspraksis og ledelse i skolen. Acta Didactica.  ISSN 1502-2013.  (1)
 • Sivesind, Kirsten (2006). Innledning, I: Kirsten Sivesind; Gjert Langfeldt & Guri Skedsmo (red.),  Utdanningsledelse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25997-6.  Innledning.  s 7 - 20
 • Afsar, Azita; Skedsmo, Guri & Sivesind, Kirsten (2006). Evaluering og kunnskapsutvikling i ledelse av utdanning, I: Kirsten Sivesind; Gjert Langfeldt & Guri Skedsmo (red.),  Utdanningsledelse.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25997-6.  Kapittel 11.  s 202 - 226
 • Werler, Tobias & Sivesind, Kirsten (2006). Norway. Norway, In  Hörner, W.; Döbert, H.; von Kopp, B.; Mitter, W. (Eds.) : The Education Systems of Europe.  Springer Science+Business Media B.V..  s 573 - 589

Se alle arbeider i Cristin

 • Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (red.) (2010). PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  323 s.
 • Sivesind, Kirsten; Langfeldt, Gjert & Skedsmo, Guri (red.) (2006). Utdanningsledelse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-25997-6.  271 s.
 • Langfeldt, Gjert; Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (red.) (2006). Utdanningsledelse. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 8202259975.  271 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Petteri; Sivesind, Kirsten & Thostrup, Rune (2020). Managing Expectations by Projecting the Future School:Observing the Nordic Future School Reports via Temporal Topologies.
 • Sivesind, Kirsten (2020). Hvordan skape god utdanning i en globalisert tidsalder? Historisk sammenliknende læreplanstudier gir flere svar. Vis sammendrag
 • Volmari, Saija; Sivesind, Kirsten & Jónasson, Jón Torfi (2020). Regional Knowledge Transfer in School Reform Policy and the Nordic Other.
 • Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Tiplic, Dijana (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2019). Recent reform trajectories in Nordic school reform - towards stronger international convergence?.
 • Sivesind, Kirsten (2019, 12. juni). En podcast om gamle og nye læreplaner. [Internett].  Universitetet i Oslo.
 • Sivesind, Kirsten (2019, 02. juni). Fagfornyelsen. [Radio].  NRK P2.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Kunnskap, kyndighet og kjærlighet - den læreplanhistoriske arven." En kommentar Gudmund Hernes.
 • Sivesind, Kirsten (2019, 27. mars). Kunnskapsløft eller kunnskapsbløff? Innlegg og deltakelse paneldebatt om fagfornyelsen i regi av Klassekampen.  Kulturhuset i Oslo.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Læreplan, ledelse og styring av utdanning.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Læreplanen som kontrakt. Et foredrag for 300 skoleledere i regi av Faggruppen for Utdanningsledelse, ILS..
 • Sivesind, Kirsten (2019). Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison: A Double Symposium.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Policy transfer, regional workshop: Summing up – future steps.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Å muliggjøre danning gjennom måter å forske på: om betydningen av bilder, scenarier og historiske linjer.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2019). Styring, gap-analyser og reorganisering av den statlige utdanningsadministrasjonen i Norge.
 • Skedsmo, Guri & Sivesind, Kirsten (2019). Educational governance, gap-management strategies, and reorganizational processes of the state authorities in Norway.
 • Sivesind, Kirsten (2018, 30. oktober). Fagfornyelsen: muligheter og utfordringer. Innlegg og paneldebatt i regi av Utdanningsforbundet. [Internett].  Lærernes hus.
 • Sivesind, Kirsten (2018). Læreplanen i et samfunnsperspektiv.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2018). Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison.
 • Baek, Chanwoong & Sivesind, Kirsten (2017). The Use of International and National "Evidence" in White and Green Papers from Norway: A detailed SNA of references.
 • Lie, Elin Rødahl; Sivesind, Kirsten & Landfald, Ørjan Flygt (2017). Medierende betingelser for læring og danning: et pedagogisk forsknings- og utviklingsprosjekt.
 • Sivesind, Kirsten & Hörmann, Bernadette (2017). Bildung – Alive and allowed? Curriculum practices, European didactics and the governing role of new assessment pedagogies in schools.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2017). Externalization in Norwegian School Reform: A Social Network Analysis of International and Regional References. Summary of the Norwegian Project.
 • Afsar, Azita & Sivesind, Kirsten (2016). Undervisning, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kapittel.  s 137 - 154
 • Sivesind, Kirsten & Wahlström, Ninni (2016). Curriculum on the European policy agenda: Global transitions and learning outcomes from transnational and national points of view. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  15(3), s 271- 278 . doi: 10.1177/1474904116647060
 • Sivesind, Kirsten (2015). Komparative studier: om forholdet mellom utdanningspolitikk og utdanningsforskning.
 • Sivesind, Kirsten & Luimes, Maike (2015). Conceptualizing Curriculum and Bildung: rethinking the ‘whys’ and ‘whats’ of teaching within a European Research Discourse.
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). A comparison of subject matter content and the semantics of new curricula for lower secondary school in Norway and Germany (North Rhine-Westphalia).
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). A comparison of subject matter content and the semantics of new curricula for lower secondary school in Norway and Germany (North Rhine-Westphalia).
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). Content for teaching or competencies for learning? The formation of subject matter content and its legitimation.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes? Conference Paper. NW 23: School Inspection - Policies and Practices.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norwegian and Swedish Education: From Politics to Practice - Preliminary Results.
 • Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth & Afsar, Azita (2013). Researching curriculum specification and freedom in Norway, In Wilmad Kuiper & Jan Berkvens (ed.),  Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe : CIDREE Yearbook 2013.  CIDREE: Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe.  ISBN 978-90-329-2336-5.  Chapter.  s 163 - 188 Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten (2012). Trajectories of national school inspection: between norms and rights. Vis sammendrag
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2012). National School Inspection and Modernizing Trajectories of Governing and Control. Vis sammendrag
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2010). Administrating Minds, Managing Hopes. The Movement toward Accountability and Individualization in Education.
 • Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (2010). Hvorfor en bok om PISA?, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Forord.  s 13 - 15
 • Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (2010). Innledning, I: Eyvind Elstad & Kirsten Sivesind (red.),  PISA sannheten om skolen?.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01487-6.  Innledning.  s 16 - 19
 • Sivesind, Kirsten & Afsar, Azita (2010). Proramevaluering av Master i Pedagogikk, Universitetet i Agder.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2009). Læreplanen: en betingelse eller forventning? En sammenliknende studie av skolens respons på nye læreplaner i et styringsperspektiv.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2009). Skolens samfunnsmandat – med eller uten anførselstegn. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 50- 54
 • Sivesind, Kirsten (2009). Juss + ped = sant? Om felles nasjonalt tilsyn i Oslo og Akershus 2008.
 • Skedsmo, Guri; Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2009). Responsibility and Accountability in Institutional Governance.
 • Skedsmo, Guri; Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2009). Responsibility and Accountability in Institutional Governance.
 • Elstad, Eyvind; Hopmann, Stefan; Langfeldt, Gjert & Sivesind, Kirsten (2008). Ansvarliggjøring i praksis.
 • Møller, Jorunn & Sivesind, Kirsten (2008). OECD-rapporten om skoleledelse og sluttresultater fra ASAP-prosjektet. Hvilke forventninger rettes mot norsk utdanningspolitikk?.
 • Sivesind, Kirsten (2008). Reformulating reform: curriculum history revisited. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 101.
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2007). Evaluation and Standardization. The Changing Role of Curriculum and Reform.
 • Sivesind, Kirsten; Carlsten, Tone Cecilie & Westbury, Ian (2007). Back to the Future - the Changing Role of Curriculum Politics in Norway and Illinois.
 • Afsar, Azita; Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2006). Fra gammel til ny læreplan - etablerte forventninger og mulige forandringer. Kommunikasjon.  ISSN 1502-3052.  (6)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:12 - Sist endret 26. juli 2021 23:49