Kirsten Sivesind

Førsteamanuensis - Institutt for pedagogikk
Bilde av Kirsten Sivesind
English version of this page
Telefon +47 22857609
Rom 559
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser:

 • Læreplan- og kunnskapshistorie
 • Læreplanteori og didaktikk
 • Sammenliknende utdanningspolitikk og reformarbeid i Norden

Undervisning:

2021: PED2201, PED4011, PED4301, UV9116

2020: Forskningsfri

2015-2019: Underviste på Bachelor, Master og PhD-nivå ved Institutt for pedagogikk.

2003-2014: Underviste på Master i utdanningsledelse

Bakgrunn:

 • Førsteamanuensis, Institutt for Pedagogikk, UiO, 2015 -
 • Førsteamanuensis, Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2008-2014
 • Førstelektor,  Institutt for lærerutdanning og skoleforskning, UiO, 2004-2008

Verv:

 • NATED, Nasjonal forskerskole i utdanningsvitenskap (leder for spor 3: 2014-2016)
 • Representant for det Utdanningsvitenskapelige fakultet i koordineringen av Oslo Summer School in Comparative Social Science Studies (H2015-2017)
 • Medlem i programråd for pedagogikk (2015-2019)
 • Leder for programråd for Master i Utdanningsledelse (2011-2012) og medlem (2016- )
 • Vararepresentant i styret for the International Summer School (ISS) - UiO (2021- )
 • Med-redaktør i European Educational Research Journal (2011-2019) og medlem i redaksjonsråd 2020-
 • Assosiert redaktør i Journal of Curriculum Studies (2015-)
 • Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk (medlem i redaksjonsråd: 2015-)
 • Pedagogisk forskning i Sverige (medlem i nordisk redaksjonsråd)
Emneord: Pedagogikk, Danning, Didaktikk, Læreplanstudier, Utdanningshistorie, Utdanningspolitikk, Komparative og internasjonale utdanningsstudier

Publikasjoner

 • Sivesind, Kirsten (2023). Public schooling in a ‘post-factual’ society: A call for historically nuanced discussions. I Krogh, Ellen; Qvortrup, Ane & Graf, Stefan Ting (Red.), Bildung, Knowledge, and Global Challenges in Education. Didaktik and Curriculum in the Anthropocene Era. Routledge. ISSN 9781032245829.
 • Sivesind, Kirsten (2022). The Rise and Relevance of Curriculum Reform. I Tierney, Rob; Rizvi, Fazal & Ercikan, Kadriye (Red.), International Encyclopedia of Education. Elsevier. ISSN 9780128186305.
 • Sivesind, Kirsten; Tiplic-Lunde, Dijana & Johnsen, Lars Gunnarsønn Bagøien (2022). Surveying Policy Discourses Across Time and Space Internationalization of Knowledge Providers and Nordic Narratives. I Tröhler, Daniel; Hörmann, Bernadette; Tveit, Sverre & Bostad, Inga (Red.), The Nordic Education Model in Context. Historical Developments and Current Renegotiations. Routledge. ISSN 9781032110462. s. 308–331.
 • Volmari, Saija; Sivesind, Kirsten & Jónasson, Jón Torfi (2022). Regional Policy Spaces, Knowledge Networks, and the "Nordic Other". I Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Red.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. s. 349–382. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-91959-7_12.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2022). Introduction: A comparative Network Analysis of Knowledge Use in Nordic Education Policies. I Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Red.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. s. 1–31. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-91959-7_1.
 • Hörmann, Bernadette & Sivesind, Kirsten (2022). Structuring School Reform Policy with Evidence: The Inter-mediational Role of Knowledge Sources and Arguments. I Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Red.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. s. 183–225. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-91959-7_7.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2022). Conclusions: Toward a Renewed Understanding of Evidence-Based Policy in Education . I Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (Red.), Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-91959-7. s. 409–429.
 • Sivesind, Kirsten (2021). Historical Trajectories of the Contract-School Model in Norway. I Tröhler, Daniel & Zhao, Weili (Red.), Asian-European Encounters on 21st-century Competence-based Curriculum Reforms. Cultural Views on Globalization and Localization. Springer. ISSN 9789811630088. s. 57–84. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bachmann, Kari Elisabeth; Hörmann, Bernadette & Sivesind, Kirsten (2021). Bildung: alive and allowed? : a critical study of work plan practices in Norwegian schools. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 54(2), s. 179–195. doi: 10.1080/00220272.2021.1936191. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hansen, Petteri; Sivesind, Kirsten & Thostrup, Rune (2021). Managing expectations by projecting the future school: Observing the Nordic future school reports via temporal topologies. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. doi: 10.1177/1474904121995695. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten; Hovdhaugen, Elisabeth & Hörmann, Bernadette (2021). Medierende betingelser for læring og danning – om bruk og betydning av digitale medier i et bachelorstudium i pedagogikk. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 7. doi: 10.23865/ntpk.v7.2512. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten & Hovdhaugen, Elisabeth (2021). Oppgaver som medierende betingelser for læring og danning – erfaringer fra et bachelorstudium i pedagogikk. UNIPED. ISSN 1500-4538. 44(1), s. 43–59. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2021-01-05. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2020). Læreplaner: fra dokumenter til dokumentasjon. I Krumsvik, Rune Johan & Säljö, Roger (Red.), Praktisk-pedagogisk utdanning – en antologi (2. utg.). Fagbokforlaget. ISSN 9788245033717. s. 321–345.
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2020). Educational Governance, Gap-Management Strategies, and Reorganizational Processes of the State Authorities in Norway. I Ârlestig, Helene & Johansson, Olof (Red.), Educational Authorities and the Schools. Springer. ISSN 9783030387587. s. 75–92.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Læreplanen og det brede samfunnsmandatet, Styring og ledelse i grunnopplæringen. Spenninger og dynamikker.. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-60554-4. s. 91–110.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2019). An officially endorsed national curriculum: institutional boundaries and ideational concerns. Curriculum Perspectives. ISSN 0159-7868. 39(2), s. 193–197. doi: 10.1007/s41297-019-00074-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten (2019). Nordic Reference Societies in School Reforms in Norway: An Examination of Finland and the Use of International Large-Scale Assessments. I Waldow, Florian & Steiner-Khamsi, Gita (Red.), Understanding PISA’s Attractiveness. Critical Analyses in Comparative Policy Studies. Bloomsbury Academic. ISSN 9781350057302. doi: 10.5040/9781350057319.ch-005.
 • Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Pizmony-Levy, Oren; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (2017). Policy learning in Norwegian school reform: a social network analysis of the 2020 incremental reform. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. ISSN 2002-0317. 4(1), s. 1–14. doi: 10.1080/20020317.2017.1412747. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten & Wahlström, Ninni (2017). Curriculum and Leadership in Transnational Reform Policy: A Discursive-Institutionalist Approach. I Uljens, Michael & Ylimaki, Rose (Red.), Bridging Educational Leadership, Curriculum Theory and Didaktik. Non-affirmative Theory of Education. Springer. ISSN 978-3-319-58650-2. s. 439–462. doi: 10.1007/978-3-319-58650-2_14.
 • Sivesind, Kirsten & Luimes, Maike (2017). Didaktik and curriculum studies: a European perspective. I Lee, John Chi-kin & Kennedy, Kerry J. (Red.), Theorizing Teaching and Learning in Asia and Europe. A Conversation between Chinese Curriculum and European Didactics. Routledge. ISSN 9781138805996. s. 217–231. doi: 10.4324/9781315751900-13.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2017). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): A reconfiguration of governing modes? I Ball, Stephen (Red.), Governing by numbers: Education, governance, and the tyranny of numbers. Routledge. ISSN 9781138701151. s. 131–160. doi: 10.4324/9781315203898-8.
 • Sivesind, Kirsten & Westbury, Ian (2016). State-based curriculum work and curriculum-making: Norway’s Læreplanverket 1997. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 48(6), s. 766–782. doi: 10.1080/00220272.2016.1186741.
 • Westbury, Ian & Sivesind, Kirsten (2016). State-based curriculum-making, Part 2, the tool-kit for the state’s curriculum-making. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 48(6), s. 757–765. doi: 10.1080/00220272.2016.1186738.
 • Sivesind, Kirsten & Westbury, Ian (2016). State-based curriculum-making, Part I. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 48(6), s. 744–756. doi: 10.1080/00220272.2016.1186737.
 • Westbury, Ian; Aspfors, Jessica ; Fries, Anna-Verena; Hansen, Sven-Erik; Ohlhaver, Frank & Rosenmund, Moritz [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Organizing curriculum change: an introduction. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 48(6), s. 729–743. doi: 10.1080/00220272.2016.1186736.
 • Sivesind, Kirsten; Skedsmo, Guri & Hall, Jeffrey Brooks (2016). Et felles nasjonalt tilsyn: Om rammeverk og reformbaner gjennom historien. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 99–119.
 • Møller, Jorunn & Sivesind, Kirsten (2016). Rektorers blikk på opplæringslovens rettslige regulering. I Andenæs, Kristian & Møller, Jorunn (Red.), Retten i skolen - mellom pedagogikk, juss og politikk. Universitetsforlaget. ISSN 9788215026671. s. 161–181.
 • Sivesind, Kirsten; Afsar, Azita & Bachmann, Kari Elisabeth (2016). Transnational policy transfer over three curriculum reforms in Finland : The constructions of conditional and purposive programs (1994–2016). European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 15(3), s. 345–365. doi: 10.1177/1474904116648175.
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2016). The Rhetoric of the Norwegian Constitution Day: A Topos Analysis of Young Norwegian Students’ May 17 Speeches, 2011 and 2012. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 60(2), s. 201–218. doi: 10.1080/00313831.2015.1017837.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2015). State School Inspection Policy in Norway and Sweden (2002-2012): a reconfiguration of governing modes? Journal of Education Policy. ISSN 0268-0939. 30(3), s. 429–458. doi: 10.1080/02680939.2014.945488. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2014). Curriculum Theory and Research in Norway: Traditions, Trends and Topics. I Pinar, William F. (Red.), International Handbook of Curriculum Research. Routledge. ISSN 9780415804295. s. 362–375. doi: 10.4324/9780203831694.ch30.
 • Sivesind, Kirsten (2014). Education in the Spirit of Archimedes: pertaining to the buoyancy of PISA. Oxford Studies in Comparative Education. ISSN 0961-2149. 24(1), s. 57–77.
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2013). Læreplaner – fra dokumenter til dokumentasjon. I Krumsvik, Rune Johan & Säljö, Roger (Red.), Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1280-4. s. 303–342.
 • Sivesind, Kirsten (2013). Læreplanene i Kunnskapsløftet: et internasjonalt-sammenliknende perspektiv. Norsk pedagogisk tidsskrift. ISSN 0029-2052.
 • Tønnesson, Johan & Sivesind, Kirsten (2013). Grunnlovens unge ambassadører: Analyse av et utvalg 17. maitaler holdt av norske skolelever i 2011 og 2012. Maal og Minne. ISSN 0024-855X. s. 65–95.
 • Sivesind, Kirsten (2013). Mixed images and merging semantics in European curricula. Journal of Curriculum Studies. ISSN 0022-0272. 45(1), s. 52–66. doi: 10.1080/00220272.2012.757807.
 • Sivesind, Kirsten; van den Akker, Jan & Rosenmund, Moritz (2012). The European Curriculum: restructuring and renewal. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 11(3), s. 320–327. doi: 10.2304/eerj.2012.11.3.320.
 • Sivesind, Kirsten (2012). Jus + ped = sant? Et felles nasjonalt tilsyn i skolen - om nye styringsformer og bruken av faglig skjønn. I Jakhelln, Henning & Welstad, Trond-Erik (Red.), Utdanningsrettslige emner. Cappelen Damm AS. ISSN 9788202358822. s. 655–681.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2012). Kunnskapsløftet som reformprogram: fra betingelser til forventninger. I Englund, Tomas; Forsberg, Eva & Sundberg, Daniel (Red.), Vad räknas som kunskap? Läroplanteoretiska utsikter och inblickar i lärarutbildning och skola. Liber. ISSN 978-91-47-09985-6. s. 242–260.
 • Sivesind, Kirsten (2011). Johann Friedrich Herbart. Den pedagogiske forelesningen. I Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir & Simonsen, Eva (Red.), Forelesningens kunst. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-499-5. s. 115–133.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2011). Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context. I Yates, Lyn & Grumet, Madeleine (Red.), Curriculum in Today's World. Routledge. ISSN 978-0-415-57582-9. s. 58–76. doi: 10.1111/j.1465-3435.2009.01418.x.
 • Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2011). Et felles nasjonalt tilsyn - om forholdet mellom statlig styring og faglig skjønn. I Møller, Jorunn & Ottesen, Eli (Red.), Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01797-6. s. 51–73.
 • Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (2010). OECD setter dagsorden. I Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (Red.), PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01487-6. s. 20–41.
 • Sivesind, Kirsten (2010). PISA i Arkimedes. ånd: om evalueringers oppdrift i utdanningssystemet. I Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (Red.), PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01487-6. s. 124–142.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2010). Conceptualising Curriculum Knowledge Within and Beyond the National Context. European Journal of Education. ISSN 0141-8211. 45(1), s. 103–120. doi: 10.1111/j.1465-3435.2009.01418.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Steiner-Khamsi, Gita (2022). Evidence and Expertise in Nordic Education Policy. A comparative Network Analysis. Palgrave Macmillan. ISBN 978-3-030-91959-7. 429 s.
 • Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (2010). PISA sannheten om skolen? Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01487-6. 323 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sivesind, Kirsten (2022). Curriculum Studies: Deliberations and Debates. IJHE Bildungsgeschichte. ISSN 2192-4295. 12(22), s. 51–57.
 • Sivesind, Kirsten (2021). Kan et skolefag planlegges? Om moderniseringen av fag og kvalifikasjoner gjennom historien.
 • Hörmann, Bernadette & Sivesind, Kirsten (2021). Structuring School Reform Policy with Evidence: The InterMediational Role of Knowledge Sources and Arguments in Norwegian Policy Documents.
 • Sivesind, Kirsten; Tiplic-Lunde, Dijana & Johnsen, Lars Gunnarsønn Bagøien (2021). Discourses of "the Nordic" within a transnational context: the salience of issues in white and green reports in Norway (1988-2017).
 • Sivesind, Kirsten; Tiplic-Lunde, Dijana & Johnsen, Lars Gunnarsønn Bagøien (2021). Tracing Semantic Shifts in the History of Norwegian Reform Policy (1978 – 2017): Towards Stronger International Governance?
 • Volmari, Saija; Sivesind, Kirsten & Jónasson, Jón Torfi (2021). Regional Policy Spaces, Knowledge Networks and the “Nordic Other”.
 • Volmari, Saija; Sivesind, Kirsten & Jónasson, Jón Torfi (2021). Regional Policy Knowledge and the Nordic "other".
 • Hörmann, Bernadette & Sivesind, Kirsten (2021). Structuring School Reform Policy with Evidence: The inter-mediational role of knowledge sources and arguments.
 • Hörmann, Bernadette & Sivesind, Kirsten (2021). Structuring School Reform Policy with Evidence: The inter-mediational role of knowledge sources and arguments.
 • Sivesind, Kirsten (2020). Hvordan skape god utdanning i en globalisert tidsalder? Historisk sammenliknende læreplanstudier gir flere svar .
 • Volmari, Saija; Sivesind, Kirsten & Jónasson, Jón Torfi (2020). Regional Knowledge Transfer in School Reform Policy and the Nordic Other.
 • Hansen, Petteri; Sivesind, Kirsten & Thostrup, Rune (2020). Managing Expectations by Projecting the Future School:Observing the Nordic Future School Reports via Temporal Topologies .
 • Sivesind, Kirsten (2019). Å muliggjøre danning gjennom måter å forske på: om betydningen av bilder, scenarier og historiske linjer .
 • Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit; Sivesind, Kirsten & Tiplic, Dijana (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 • Skedsmo, Guri & Sivesind, Kirsten (2019). Educational governance, gap-management strategies, and reorganizational processes of the state authorities in Norway.
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2019). Styring, gap-analyser og reorganisering av den statlige utdanningsadministrasjonen i Norge.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Policy transfer, regional workshop: Summing up – future steps .
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2019). Knowledge sources in crafting school reform policy: The case of Norway.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison: A Double Symposium.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2019). Recent reform trajectories in Nordic school reform - towards stronger international convergence?
 • Sivesind, Kirsten (2019). Kunnskap, kyndighet og kjærlighet - den læreplanhistoriske arven." En kommentar Gudmund Hernes.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Læreplan, ledelse og styring av utdanning.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Læreplanen som kontrakt. Et foredrag for 300 skoleledere i regi av Faggruppen for Utdanningsledelse, ILS.
 • Sivesind, Kirsten (2019). En podcast om gamle og nye læreplaner. [Internett]. Universitetet i Oslo.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Fagfornyelsen. [Radio]. NRK P2.
 • Sivesind, Kirsten (2019). Kunnskapsløft eller kunnskapsbløff? Innlegg og deltakelse paneldebatt om fagfornyelsen i regi av Klassekampen. [Avis]. Kulturhuset i Oslo.
 • Sivesind, Kirsten (2018). Læreplanen i et samfunnsperspektiv.
 • Steiner-Khamsi, Gita; Baek, Chanwoong; Hörmann, Bernadette; Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2018). Policy Knowledge and Lesson Drawing in Nordic School Reform in an Era of International Comparison.
 • Lie, Elin Rødahl; Sivesind, Kirsten & Landfald, Ørjan Flygt (2017). Medierende betingelser for læring og danning: et pedagogisk forsknings- og utviklingsprosjekt.
 • Sivesind, Kirsten & Karseth, Berit (2017). Externalization in Norwegian School Reform: A Social Network Analysis of International and Regional References. Summary of the Norwegian Project.
 • Baek, Chanwoong & Sivesind, Kirsten (2017). The Use of International and National "Evidence" in White and Green Papers from Norway: A detailed SNA of references.
 • Sivesind, Kirsten & Hörmann, Bernadette (2017). Bildung – Alive and allowed? Curriculum practices, European didactics and the governing role of new assessment pedagogies in schools.
 • Afsar, Azita & Sivesind, Kirsten (2016). Undervisning. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 137–154.
 • Sivesind, Kirsten & Wahlström, Ninni (2016). Curriculum on the European policy agenda: Global transitions and learning outcomes from transnational and national points of view. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 15(3), s. 271–278. doi: 10.1177/1474904116647060.
 • Sivesind, Kirsten (2015). Komparative studier: om forholdet mellom utdanningspolitikk og utdanningsforskning.
 • Sivesind, Kirsten & Luimes, Maike (2015). Conceptualizing Curriculum and Bildung: rethinking the ‘whys’ and ‘whats’ of teaching within a European Research Discourse.
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). Content for teaching or competencies for learning? The formation of subject matter content and its legitimation.
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). A comparison of subject matter content and the semantics of new curricula for lower secondary school in Norway and Germany (North Rhine-Westphalia).
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). A comparison of subject matter content and the semantics of new curricula for lower secondary school in Norway and Germany (North Rhine-Westphalia).
 • Sivesind, Kirsten; Bachmann, Kari Elisabeth & Afsar, Azita (2013). Researching curriculum specification and freedom in Norway. I Kuiper, Wilmad & Berkvens, Jan (Red.), Balancing Curriculum Regulation and Freedom across Europe : CIDREE Yearbook 2013. CIDREE: Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe. ISSN 978-90-329-2336-5. s. 163–188.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norway and Sweden: a reconfiguration of governing modes? Conference Paper. NW 23: School Inspection - Policies and Practices.
 • Hall, Jeffrey Brooks & Sivesind, Kirsten (2013). State Inspectoral Systems in Norwegian and Swedish Education: From Politics to Practice - Preliminary Results.
 • Sivesind, Kirsten & Skedsmo, Guri (2012). National School Inspection and Modernizing Trajectories of Governing and Control.
 • Sivesind, Kirsten (2012). Trajectories of national school inspection: between norms and rights.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2010). Administrating Minds, Managing Hopes. The Movement toward Accountability and Individualization in Education.
 • Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (2010). Innledning. I Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (Red.), PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01487-6. s. 16–19.
 • Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (2010). Hvorfor en bok om PISA? I Elstad, Eyvind & Sivesind, Kirsten (Red.), PISA sannheten om skolen?. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01487-6. s. 13–15.
 • Bachmann, Kari Elisabeth & Sivesind, Kirsten (2009). Læreplanen: en betingelse eller forventning? En sammenliknende studie av skolens respons på nye læreplaner i et styringsperspektiv.
 • Skedsmo, Guri; Sivesind, Kirsten & Bachmann, Kari Elisabeth (2009). Responsibility and Accountability in Institutional Governance.
 • Karseth, Berit & Sivesind, Kirsten (2009). Skolens samfunnsmandat – med eller uten anførselstegn. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 50–54.
 • Tønnesson, Johan Laurits & Sivesind, Kirsten (2013). Analyse av tretti 17.mai taler holdt av elever i Norge i 2011 og 2012. Institutt for lærerutdanning og skoleforskning. ISSN 1891-3075.
 • Sivesind, Kirsten & Afsar, Azita (2010). Proramevaluering av Master i Pedagogikk, Universitetet i Agder. Universitetet i Agder.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:12 - Sist endret 14. feb. 2022 23:15