Kirsten Hofgaard Lycke

Professor emeritus
Bilde av Kirsten Hofgaard Lycke
English version of this page
Telefon +47-22855394
Rom 531
Brukernavn
Besøksadresse Pedagogisk forskningsinstitutt Helga Engs hus 5 et. Sem Sælands vei 7 0371 OSLO

For mer informasjon, vennligst gå til Kirsten Hofgaard Lyckes engelske presentasjon.

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning, Rådgivning og innovasjon, Universitetspedagogikk, Kvalitetssikring og vurdering

Publikasjoner

Lycke, K H (2009) Strong Vision, Low Prescription: Compulsory Lecturer Training. In Bamber, B, Trowler, P, Saunders, M & Knight, P. (Eds). Enhancing Learning: Teaching Assessment and Curriculum in Higher Edcuation: Theory, Cases, Practices. Oxford University Press.

Lycke, K H (in press) Developing a field of expertise. Epilogue. In Frenay, M & Saroyan, A (Eds) Building Teaching Capacities in Universities: From Faculty development to Educational Development. Stylus.

Strømsø, H.I., Grøttum, P & Lycke, K H (2007) Content and processes in problem-based leanirng. A comparison of computermediated and face-to-face communication,. Journal of Computer Science 271-282.

Lycke, K.H., Grøttum, P. & Strømsø, H.I. (2006). Student learning strategies, mental models and outcomes in problembased and traditional curricula in medicine. Medical Teacher, 28,7.

Strømsø, H I, Lycke, K H & Lauvås, P (red) (2006) Når læring er det viktigste. Cappelen Akademisk.

Handal, G & Lycke, K H (2006) Studieplaners liv og forvitring. Tidsskrift for Den norske lægeforening, vol 126 (1), 74-77.

Lycke, K.H., Grøttum, P. & Strømsø, H.I. (2006) Tracing tutor roles in problem-based learning online. In M.Savin-Baden & K. Wilkie (eds) Problem-based learning online (s.45-69) Berkshire, Open University Press.

Handal, G. et al (2005) Final Report to the European Commission from the EU-project HPSE_CT 2001-00068, Students as Journeymen Between Communities fo Higher Education and Work. Brussel: The European Commission, 110s.

Askling, B, Lycke, K H & Stave, O. (2004) Institutional Leadership and Leeway - Important aspects of a national system of quality assurance and accreditation: Experiences from a Pilot Study. Tertiary Educationa and Management, vol 10(2), 107-120.

Lycke, K H (red) (2002) Perspektiver på problembaser læring. Cappelen Akademisk.

 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2018). Kurs i universitetespedagogikk. Et 50-års perspektiv.. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  41(3), s 189- 205 Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2018). Kurs i universitetspedagogikk Et 50-årsperspektiv. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  41(3), s 189- 205 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-02 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2016). Problembasert læring, caseundervisning og prosjektarbeid, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Kapittel 10.  s 171 - 188
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2016). Å lære i grupper, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Kapittel 9.  s 155 - 168
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Studentangasjement i høyere utdanning - Internasjonale perspektiver og norske studier. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (2), s 184- 187 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-02-07
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Martensson, Katarina; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). Transforming Bologna Regulations to a National and Institutional Context: The Role of Academic Developers.A case study based on the introduction of the European Qualifications Framework in Norwegian Higher Education. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X. . doi: 10.1080/1360144x.2013.849254
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Mårtensson, Katarina; Roxå, Torgny; Skodvin, Arne & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). The role of academic developers in transforming Bologna regulations to a national and institutional context. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X.  19(1), s 12- 25 . doi: 10.1080/1360144X.2013.849254
 • Møystad, Anne; Lycke, Kirsten Hofgaard; Barkvoll, Tom Asbjørn & Lauvås, Per (2014). Faculty development for clinical teachers in dental education. European journal of dental education.  ISSN 1396-5883.  s 1- 7 . doi: 10.1111/eje.12115
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (2013). Strategier i forskningsveiledning? En analyse av veilederes tilbakemelding på tekst. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  36(4), s 32- 44 . doi: 10.3402/uniped.v36i4.23140
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2012). Refleksjon over egen undervisningspraksis - et ledd i kvalitetsutvikling?, I:  Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251928953.  Kapittel 7.  s 157 - 185
 • Skodvin, Arne; Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Solbrekke, Tone Dyrdal (2012). Føyelige eller ubøyelige? Universitetspedagogers rolle i implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  35(1), s 78- 91
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011). Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå - fortolkninger og mulige konsekvenser. UNIPED (Tromsø).  ISSN 1500-4538.  34(2), s 5- 17
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Lauvås, Per & Handal, Gunnar (2011). Reflekterende veiledning o veiledning i lærende fellesskap, I: Kaare Skagen (red.),  Kunnskap og handling i pedagogisk veiledning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1196-8.  Kapittel 3.  s 65 - 92
 • Handal, Gunnar; Solbrekke, Tone Dyrdal; Lycke, Kirsten Hofgaard & Hult, Håkan (2010). Background and objectives of the project, In Lars-Owe Dahlgren (ed.),  Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life.  Lambert Academic Publishing.  ISBN 978-3-8383-9462-6.  Kapittel 1.  s 16 - 20
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2010). Epilogue, In Alenoush Saroyan & Mariane Frenay (ed.),  Building Teaching Capacities in Higher Education. A Comprehensive International Model.  Stylus Publishing.  ISBN 9781579224103.  Epilog.  s 188 - 203
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Bayer, Manfred; Cackwska, Malgorzata; Hård af Segerstad, Helene; Johansson, Kristina & Kopciewicz, Lucyna (2010). The transition from higher education to work life, In Lars-Owe Dahlgren (ed.),  Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life.  Lambert Academic Publishing.  ISBN 978-3-8383-9462-6.  Chapter 7.  s 95 - 120
 • Szkudlarek, Tomasz; Dahlgren, Lars-Owe; Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit; Hård af Segerstad, Helene & Lycke, Kirsten Hofgaard (2010). Conclusions and policy implications, In Lars-Owe Dahlgren (ed.),  Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life.  Lambert Academic Publishing.  ISBN 978-3-8383-9462-6.  Chapter 8.  s 121 - 1138
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). External Experts in Quality Audits: Knowledge, decisions and credibility, In  Assessing educational quality: Knowledge production and the role of experts.  ENQUA.  ISBN 9789525539295.  Chapter 5.  s 31 - 37
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Strong vision, low prescription: compulsory lecturer training, In Veronica Bamber; Paul Trowler; Murray Saunders & Peter Knight (ed.),  Enhancing Learning, Teaching, Assessment and Curriculum in Higher Education.  Open University Press.  ISBN 9780335233755.  16.  s 106 - 112
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2009). Mentoring early career academmics. Experiences with a mentor program for female post doctoral fellows.. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2008). Mentoring early career academics. Experiences With a mentor program for female post doctoral fellows.. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2018). Kollegavejledning med kritiske venner.. Klim.  ISBN 9788772040950.  234 s.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2017). Søsken for livet. (Revidert utgave). Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-56436-0.  160 s.
 • Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Kollegahandledning med kritiska vänner. Studentlitteratur.  ISBN 9789144114644.  262 s.
 • Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Kollegaveiledning med kritiske venner. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202480363.  233 s.
 • Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (red.) (2016). Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning.. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  268 s.
 • Eika, Berit; Wichmann-Hansen, Gitte; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2015). Vejledning af læger under uddannelse. Munksgaard.  ISBN 978-87-628-0419-7.  139 s.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Handal, Gunnar & Lauvås, Per (2011). Handledning av läkare under utbildning. Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-04005-9.  126 s.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2010). Søsken for livet. Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202279936.  160 s.
 • Aas, Gro Hanne; Askling, Berit; Dittrich, Karl; Froestad, Wenche; Haug, Peder; Lycke, Kirsten Hofgaard; Moitus, Sirpa; Pyykkö, Ritta & Sørskår, Anne Karine (2009). Assessing educational quality: Knowledge production and the role of experts. ENQUA.  ISBN 9789525539295.  56 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2018, 10. mai). Eksperter: Senk forventningene til dine søsken.. [Internett].  KK.no. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2018, 15. juni). Når foreldre har et favorittbarn. [Internett].  familieverden.no. Vis sammendrag
 • Skodvin, Arne; Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2016). Engasjement i undervisning og læring i høyere utdanning. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  (2), s 99- 101
 • Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (2016). Forord, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Forord.  s 11 - 12
 • Strømsø, Helge Ivar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Lauvås, Per (2016). Innledning, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Kapittel 1.  s 13 - 18
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Handal, Gunnar & Lycke, Kirsten Hofgaard (2015). Reflekterende veiledning..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2014). Developing doctoral education - experiences and perspectives. An introduction.. Vis sammendrag
 • Møystad, Anne; Lycke, Kirsten Hofgaard; Barkvoll, Tom Asbjørn & Lauvås, Per (2014). Educational Development to enhance clinical teaching in dentistry: design, implementation and experiences..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2013). The role as educational Developer in enhancing clinical teaching.. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2013). The role of educational Developer - Enhancing clinical teaching at the Faculty of Odontology..
 • Møystad, Anne; Lycke, Kirsten Hofgaard; Barkvoll, Tom Asbjørn & Lauvås, Per (2013). Enhancing clinical dental education. Instructors perceptions of invidiual competence and learning environment after participating in a faculty development program..
 • Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas & Lycke, Kirsten Hofgaard (2013). Veier til doktorgraden. UNIPED.  ISSN 1893-8981.  36(4), s 1- 4 . doi: 10.3402/uniped.v36i4.23142
 • Handal, Gunnar & Lycke, Kirsten Hofgaard (2012). Strategies in research supervision as conveyed by supervisors' opening comments to students' texts. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2012, 01. juli). Aldri fred å få?. [Fagblad].  Glade Barn i barnehagen.. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2012). Designing Innovative Learning environments..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2012). Problembasert læring: prosesser og effekter..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2012). The Shift from Teaching to Learning.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2012). Veiledning som profesjonell samtale..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011, 05. juli). Den beste aldersforskjell mellom barna. [Internett].  ABC nyheter.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011, 20. juni). Dette skiller enebarn fra andre barn.  Dagbladet.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011, 01. juni). Enebarn uten egostempel.. [Fagblad].  Foreldre & Barn. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011, 16. mars). Erfaringer med søsken i et livsperspektiv. [TV].  NRK TV1 Førkveld.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011, 22. oktober). Et varig forhold.  Aftenposten morgen.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011, 05. april). Hvorfor krangler søsken så mye?. [Internett].  Nysgjerrigper. Forskningsprosjekter i barneskolen.. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011, 26. november). Mange har et favorittbarn!.  VG.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011). Sentre for fremragende undervisning (SFU) - Arbeidsgruppens vurderinger og forslag..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011). Sentre for fremragende utdanning: Arbeidsgruppens vurderinger og forslag.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2011, 01. mai). Søsken. Som en tråd gjennom livet.. [Tidsskrift].  Vi over 60.. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Thompson, Pat (2011). Diversity in European Doctorates: Investigating affordances and exploring issues for supervision.
 • Stødle, Håkon; Lycke, Kirsten Hofgaard; Andersen, Hanne Leth & Clementsen, Kjetil (2011). Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Hedmark. Rapport avgitt mai 2011 til NOKUT..
 • Thompson, Pat & Lycke, Kirsten Hofgaard (2011). Supervising phds: Different thesis formats - different supervisory strategies?.
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Solbrekke, Tone Dyrdal; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny & Mårtensson, Katarina (2010). Introducing the European Qualification Framework in Scandinavian Higher Education.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2010). A decade of faculty development at the University of Oslo..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2010). Constructive alignment: What is it? How do we get htere?. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2010, 07. oktober). Hva betyr søsken for oss?. [TV].  TV2 Go' morgen Norge.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2010). Høyere utdanning på høyt internasjonalt nivå: forståelser og ambisjoner i norsk kontekst.. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2010, 10. oktober). Søsken i ulike livsfaser. [Radio].  NRK Norgesglasset. Serie på fire innslag..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2010, 15. september). Søskenliv. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2010). Post doc concerns - general or gendered?. Vis sammendrag
 • Møystad, Anne; Lauvås, Per; Lycke, Kirsten Hofgaard & Barkvoll, Tom Asbjørn (2010). Klinisk veiledning i odontologi.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard; Eriksen, Harald M.; Hanken, Ingrid Maria; Granaas, Rakel Christina; Aasland, Rein & Løfgren, Trond (2009). Utredning om etablering av Sentre for fremragende utdanning (SFU). Innstilling fra Universitets- og høgskolerådet til Kunnskapsdepartemtentet. 15. juni 2009.
 • Carlstedt-Duke, Jan; Peile, Edward; Lycke, Kirsten Hofgaard & Sundberg, Kristina (2009). Evaluation and review of the undergraduate medical program at Karolinska Institutet..
 • Carlstedt-Duke, Jan; Peile, Edward; Lycke, Kirsten Hofgaard & Sundberg, Kristina (2009). Review of the new Undergraduate Medical Programme at Karolinska Institutet and evaluation of the early stages of implementation.
 • Debowski, Shelda; Fink, Dee; Lycke, Kirsten Hofgaard; Lee, Virginia & Sorcinelli, Mary D. (2009). Building a national faculty development organization.. Vis sammendrag
 • Eika, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Roald, Borghild (2009). External evaluation in medical education - which effects are reported? A case study of a Norwegian Medical School.. Vis sammendrag
 • Eriksson, Suvi; Heringa, Aalt W; Lycke, Kirsten Hofgaard & Taylor, John (2009). Evaluation of: Faculty of Behavioral Sciences. Faculty of Law. Faculty og Social Sciences. Swedish School of Social Science. Faculty of Vetrinary Medicing., In Seppo Saari & Minna Frimodig (ed.),  Leadership and management of education. Evaluation of education at the University of Helsinki 2007-2008..  University of Helsinki.  ISBN 978-952-10-5255-2.  Kapittel 6,8,12,132 og 15.
 • Lee, Virginia; Lycke, Kirsten Hofgaard; Ho, Angela & Debowski, Shelda (2009). Consulting services and their importance for faculty Development.. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Building Faculty Development Orcanisations: Common Issues.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Building Faculty Development Organisations in Scandinavia..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Building faculty developoment organizations in Scandinavia.. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Consultations to improve Learning and teaching. Examples from the University of Oslo..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Consultations to improve learning and teaching.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). PEDNETT: A network for educational developers in Norway. Contribution to symposium: "Building a national faculty development organisation" With S. Debowski, D. Fink, K H Lycke, V. Lee and M. D. Sorcinelli..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). SFU ved UiO? Arbeidsgruppens forslag til kriterier, organisering og iverksetting..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Sentre for fremragende utdanning (SFU) - målsetting og forslag.. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Three forms of consulting..
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2009). Veiledning i og med grupper.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2009). Members of Academic Communities? The post doc experience. Vis sammendrag
 • Eika, Berit; Roald, Borghild Barth-H & Lycke, Kirsten Hofgaard (2008). Effects of External Ecaluation: A follow up study.
 • Karseth, Berit; Lycke, Kirsten Hofgaard & Solbrekke, Tone Dyrdal (2008). Høyere utdanning i endring - pedagogiske og kunnskapsmessige utfordringer. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (6), s 413- 416
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2008). External experts in quality assurance processes.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2008). Innovation in higher education and the role of higher education professionals.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2008). Refleksjon over egen praksis - et ledd i kvalitetsutvikling?.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2008). Refleksjon over egen undervisningspraksis - et ledd i kvalitetsutvikling?.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2008). Research based leaning and teaching at the University of Oslo.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2008). Room for expertise?.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard (2008). Sakkyndig for NOKUT - Hva sier de selv?.
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2008). Mentoring Early Career Academics - developing and evaluating practice. A pilot study. Vis sammendrag
 • Lycke, Kirsten Hofgaard & Handal, Gunnar (2008). Mentorprogrammet ved UiO 2007-08. En pilotstudie..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 17. aug. 2010 15:27 - Sist endret 11. feb. 2020 11:21

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter