maikel

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Læreplanstudier
 • Utdanningsreformer i grunnopplæring
 • Styring, tilsyn og vurdering i skolen
 • Danningsteori og didaktikk
 • Internasjonale utdanningsstudier
 • Globalisering og europeisering av utdanning
 • Voksenpedagogikk og voksnes læring

Pågående aktiviteter

 • PhD prosjekt:  Curriculum policy and practice: Pre-vocational orientation in Norwegian lower secondary school
 • Medlem av NATED spor 3.
 • Medlem av forskergruppen CLEG.

Utdanningsbakgrunn

 • 2013 - (2017) Stipendiat, Institutt for pedagogikk, UiO
 • 2011 Master i pedagogikk, studieretning didaktikk og organisasjonslæring, UiO
 • 2006 Bachelor i Kultur- og samfunnsfag, studieretning pedagogikk, UiO
Emneord: Danning, Didaktikk, Utdanningsreformer, Læreplanstudier, Pedagogikk

Publikasjoner

 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2018). Pre-vocational education in the curriculum: the case of Norwegian lower secondary education. Journal of Curriculum Studies.  ISSN 0022-0272.  51(2), s 245- 261 . doi: 10.1080/00220272.2018.1528301 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sivesind, Kirsten & Luimes, Maike (2017). Didaktik and curriculum studies: a European perspective, In John Chi-kin Lee & Kerry J. Kennedy (ed.),  Theorizing Teaching and Learning in Asia and Europe. A Conversation between Chinese Curriculum and European Didactics.  Routledge.  ISBN 9781138805996.  11.  s 217 - 231
 • Luimes, Maike (2014). Programmet for basiskompetanse i arbeidslivet - mer enn grunnleggende ferdigheter?, I: Torill Strand (red.),  Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1687-1.  Kap. 28.  s 220 - 231

Se alle arbeider i Cristin

 • Ferguson, Leila Eve & Luimes, Maike Kristina (2020). Når undervisernes oppfatninger står i veien for bedre undervisning. Kunnskapsmagasinet Kristiania.  ISSN 2703-707X.
 • Ferguson, Leila Eve & Luimes, Maike Kristina (2020). Når undervisernes oppfatninger står i veien for bedre undervisning. www.forskning.no.
 • Luimes, Maike Kristina (2020). Addressing policy problems: Pre-vocational education in Norwegian lower secondary education.
 • Luimes, Maike Kristina (2020). Putting observations in perspective: A response to Labaree's sermon from Norway. IJHE Bildungsgeschichte.  ISSN 2192-4295.  10(1), s 92- 95
 • Luimes, Maike (2018). Legitimicy of changes in lower secondary school curriculum: Framing the ideas for pre-vocational education.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in a comprehensive school system: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in a unitary education system: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Luimes, Maike & Karseth, Berit (2017). Pre-vocational education in the curriculum: The case of Norwegian Lower Secondary Education.
 • Luimes, Maike (2016). Centre for Comparative and International Education and Schriewer's theoretical contribution.
 • Luimes, Maike (2016). Curriculum policy and practice: Pre-vocational orientation in Norwegian Lower Secondary School.
 • Luimes, Maike (2016). Legitimation of pre-vocational education in Norway.
 • Luimes, Maike (2015). Curriculum as a governing tool: The formation of subject matter content and its legitimation..
 • Luimes, Maike (2015). Legitimation and organization of vocational oriented subjects in lower secondary school.
 • Sivesind, Kirsten & Luimes, Maike (2015). Conceptualizing Curriculum and Bildung: rethinking the ‘whys’ and ‘whats’ of teaching within a European Research Discourse.
 • Luimes, Maike (2014). Curriculum design and development in a comparative perspective: A study of vocational oriented subjects in lower secondary school in Norway and Germany (North Rhine-Westphalia).
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). A comparison of subject matter content and the semantics of new curricula for lower secondary school in Norway and Germany (North Rhine-Westphalia).
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). A comparison of subject matter content and the semantics of new curricula for lower secondary school in Norway and Germany (North Rhine-Westphalia).
 • Luimes, Maike & Sivesind, Kirsten (2014). Content for teaching or competencies for learning? The formation of subject matter content and its legitimation.
 • Luimes, Maike Kristina (2013). Curriculum design and development: A comparative study of vocational oriented subjects in lower secondary school in Norway and Germany (North Rhine-Westphalia).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. okt. 2013 14:26 - Sist endret 26. aug. 2016 11:32