miache

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Minoritetsspråklige
 • Språk og kommunikasjon
 • Lese- og skrivevansker
 • Traume- og krisearbeid
 • Atferdsrelaterte lærevansker
 • Utvikling av kartleggingsverktøy

Undervisning

 • SPED 4400

Bakgrunn

Utdanning:

 • 2002-2005: Bachelor psykologi  (NTNU)
 • 2006-2007: Master pedagogisk-psykologisk rådgivning (UiO)
 • 2010-2012: Spesialisering i nevropsykologi (R-BUP Sør/øst)

Arbeidserfaring:

 • 2015: Universitetslektor ved Institutt for spesialpedagogikk
 • 2008-2015: Pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT Oslo
 • Februar 2007-november 2007: Miljøterapeut ved Bufetat
Emneord: Minoritetsspråklige barn og unge, Pedagogikk, Lese- og skrivevansker

Publikasjoner

 • Heller, Mia Cecilie & Lervåg, Arne (2020). KARTLEGGING AV NORSKSPRÅKLIGE FERDIGHETER FOR ELEVER PÅ 1.-4.TRINN: EN VURDERING AV KARTLEGGINGSVERKTØYET NORSK SOM LÆRINGSSPRÅK (NSL). Norsk tidsskrift for logopedi.  ISSN 0332-7256.  66(3), s 6- 16 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heller, Mia Cecilie; Lervåg, Arne & Grøver, Vibeke (2019). Oral Language Intervention in Norwegian Schools Serving Young Language‐Minority Learners: A Randomized Trial. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553.  54(4), s 531- 552 . doi: 10.1002/rrq.248 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2016 15:36 - Sist endret 30. mai 2017 14:21