Monica Ylva Helene Rudberg

Professor emeritus
Bilde av Monica Ylva Helene Rudberg
English version of this page
Telefon +47-22855369
Mobiltelefon +47-97490420
Rom 359
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadallèen 21 0349 Oslo Forskningsparken
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

For mer informasjon, gå til Monica Rudbergs presentasjon på engelsk.

Emneord: Psykososial teori, Ungdom, Pedagogikk, Kjønn, Identitet, Moderne oppvekst

Publikasjoner

2009: Paradoxes in Schooling (2009) Young. Nordic Journal of Youth Research,17(1): 41-58

2007: Fun in gender . Co-authored  with Harriet Bjerrum Nielsen,. NORA-  Nordic Journal of Women’s Studies , 15(2-3):100-113

2006: Moderne Jenter (Modern Girls) Co-authored with Harriet Bjerrum Nielsen. Oslo: Universitetsforlaget

2005: Potential spaces – subjectivities and gender in a generational perspective . Co-authored with Harriet Bjerrum Nielsen. Feminism and Psychology vol 15 (2):127-148

2002: Chasing the place where the psychological meets the cultural. Co-authored with Harriet Bjerrum Nielsen, UiO. Feminism &  Psychology 12(1):44-48

2000: Gender, love and education in three generations. Co-authored with Harriet Bjerrum Nielsen. European Journal of Women Studies. 7(4):423-53.

1999: To study gendered subjectivity – revealing passions of research. In Säfström, C.A. (ed) Identity, pp.135-56. Lund: Studentlitteratur

1997: Kjærlighetsartikler – ungdom, kjønn og kjærlighet i forandring. (Love articles – youth, gender and love in change). Oslo: Tano Forlag.

1995: A bloody story? On the construction of bodily gender among girls. NORA- Nordic Journal of Women’s Studies.3 (1):32-44

1996:  The researching body. The European Journal of Women’s Studies. 3(1):285-305

1994: Psychological Gender and Modernity. Co-authored with Harriet Bjerrum Nielsen, Oslo: Scandinavian University Press

1993: Dobbeltblikk på det moderne. Unge kvinners hverdagliv og kultur i Norden (Double gaze at modernity: Everyday life and culture of young women in the Nordic Countries). Edited together with Kirsten Drotner, Aarhus University Denmark. Oslo: Universitetsforlaget

1989: Historien om jenter og gutter. Kjønnssosialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv.  (The story of boys and girls. Gender socialization in a developmental psychological perspective.) Co-authored with Harriet Bjerrum Nielsen, UiO Oslo: Universitetsforlaget. (2nd.ed. 1991, 3rd ed. 1993) Translation in Swedish: Historien om flickor och pojkar, Lund: Studentlitteratur 1991; Translation in Danish: Historien om piger og drenger. Købehavn, Gyldendal, 1991.

1985a: Mors nest beste barn (Mother’s second best children) Co-authored with Kjersti Ericsson, UiO and Geir Lundby, Youth Council of Oslo. Oslo: Universitetsforlaget

1985b: Per+Kari=Trøbbel (Per +Kari=Trouble) Co-authored with Kjersti Ericsson, UiO. Oslo: Universitetsforlaget

1983: Dydige, sterke, lykkelige barn. Oppdragelsesideer i borgerlig tradisjon (Virtuous, strong and happy children. Ideas of Upbringing in bourgeois tradition). Oslo: Universitetsforlaget.

1981: Bråk i klassen (Troublesome class(rooms)) Co-authored with Kjersti Ericsson, UiO. Oslo: Universitetsforlaget

1976: På parti med ungdomsgruppa (Dealing with youth groups) Co-authored with Kjersti Ericsson, UiO. Oslo: Universitetforlaget

1972: Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2. (Psychology and power. Essays in the dialects of psychology). Co-edited with Anders Johansson. Lund: Bo Cavefors Forlag

1971: Psykologi och praxis. Uppsatser i psykologins dialektik (Psychology and praxis. Essays in the dialectics of psychology.) Co-edited with Anders Johansson. Lund: Bo Cavefors Forlag. German translation in 1972: Psychologie and Praxis. Eine marxistische Kritik.

 • Rudberg, Monica (2014). Hørte ikke riktig hjemme der: Skole og maskulinitet i tre generasjoner, I: Harriet Bjerrum Nielsen (red.),  Forskjeller i klassen. Nye perspektiver på kjønn, klasse og etnisitet i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02327-4.  Kapittel 2.  s 33 - 53
 • Rudberg, Monica (2013). Researching bodies: The epistemophilic project, In Christine Hughes (ed.),  Researching gender.  Sage Publications.  ISBN 9781446248744.  kapittel.  s 285 - 305
 • Walkerdine, Valerie; Osvold, Aina & Rudberg, Monica (2013). Researching embodiment and intergenerational trauma using Davoine and Gaudilliere: History walked in the door. Subjectivity.  ISSN 1755-6341.  6(3), s 272- 297 . doi: 10.1057/sub.2013.8
 • Rudberg, Monica (2012). Gender, knowledge and desire: A story of change?, In Karen Jensen; Leif Christian Lahn & Monika Nerland (ed.),  Professional Learning in the Knowledge Society.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6091-992-3.  10.  s 179 - 193
 • Rudberg, Monica & Nielsen, Harriet Bjerrum (2012). The making of a 'new man': Psychosocial change in a generational context. Journal of Psychosocial Studies.  ISSN 1478-6737.  6(1)
 • Rudberg, Monica & Nielsen, Harriet Bjerrum (2011). Gender in three generations: Narrative constructions and psychological identifications, In K Jensen de Lopez & T.G.B Hansen (ed.),  Development of self in culture. Self in culture in mind, vol. 1.  Aalborg Universitetsforlag.  chapter 8.  s 169 - 195
 • Rudberg, Monica (2009). Paradoxes in schooling gender - a messy story. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  17(1), s 41- 58 . doi: 10.1177/110330880801700104
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica (2007). Fun in gender - youth and sexuality, class and generation. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  15(2/3), s 100- 113
 • Rudberg, Monica & Nielsen, Harriet Bjerrum (2005). Potential Spaces - Subjectivities and Gender in a Generational Perspective. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  15(2), s 127- 148
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2003). Dannelsens kjønn - og den postmoderne uro, I:  Dannelsens forvandlinger.  Pax Forlag.  ISBN 82-530-2549-1.  5.  s 111 - 124
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2003). Våt såpe - Kjærlighet og likestilling i unge jenters fortellinger, I: Fredrik Engelstad & Guro Ødegård (red.),  Ungdom, makt og mening.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-05-31533-7.  11.  s 284 - 303
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (2002). Chasing the Place Where the Psychological Meets the Cultural. Feminism and Psychology.  ISSN 0959-3535.  12(1), s 44- 48
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (2002). Kjærlighet og likestilling, I: Ole Gunnar Winsnes (red.),  Tallenes tale 2001.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 82-519-1768-9.  s 33 - 46
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (2000). Gender, Love and Education in Three Generations. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  7(4), s 423- 453
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2000). Kroppen kommer hjem - hvordan epistemofilen havnet på Ally McBeals do. Norsk Medietidsskrift.  ISSN 0804-8452.  (1), s 43- 59
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2000). Selje og kirsebær - en fortelling om gutter, kjønn og kjærlighet, I: Gunn Imsen (red.),  Kjønn og likestilling i skolen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1020-8.  s 215 - 229
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1999). Bright Boys in Love - Cultural Construction and Psychological Stories, In José F. Pacheco (ed.),  Cultural Studies and the Politics of Everyday Life.  Department of Sociology, Lund University.  ISBN 91-89078-84-5.  s 69 - 89
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1999). To study gendered subjectivity - revealing the passions of research, In Carl Anders Säfström (ed.),  Identity. Questioning the Logic of Identity within Educational Theory.  Studentlitteratur, Lund.  ISBN 91-44-01150-4.  s 135 - 156
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Nielsen, Harriet Bjerrum (1999). Self-Talk of Young Girls in a Generational Context - the cultural and subjective meaning of discourse, In Kirsten Weber (ed.),  Lifelong Learning and Experience. Papers and Perspectives of the 1st International Summer School of the Graduate School in Lifelong learning.  Roskilde University & the Danish Research Academy.  ISBN 87-7349-473-9.  s 393 - 412
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1997). The researching body: The epistemophilic project, In Kathy Davies (ed.),  Embodied practices.  Sage, London.  ISBN 07-6195-362-0.  s 182 - 201
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1996). Zur Frage der Geschlechtsdifferenz. Weibliche Subjektivität und ihre Veränderung im Generationenkontext, I: Janneke van Mens-Verhulst; Karlein Schreurs & Liesbeth Woertman (red.),  Töchter und Mütter. Weibliche Identität, Sexualität und Individualität.  Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Köln.  ISBN 3-17-013595-3.  s 71 - 83
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1996). Intellektuelle kvinner blir til. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (3), s 58- 67
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1996). The researching body. The European Journal of Women's Studies.  ISSN 1350-5068.  3(3), s 285- 305
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1996). Young Girls in Love in Three Generations, In Harriet Bjerrum-Nielsen (ed.),  Kjønn, generation, identitet.  Senter for Kvinneforskning, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-7586-053-9.  s 106 - 126
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Bjurström, Erling (1996). Hungry Heart - gender on the road. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  4(4), s 54- 70
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Bjurström, Erling (1996). Hungry Hearts. Modern kvinnlighet och manlighet på väg. Filmhäftet.  ISSN 0345-3057.  24(1-2), s 5- 20
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1995). Gender recipes among young girls. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  3(1), s 3- 18
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1995). Nye jenter - finnes de? Om kjønn og identitetskonstruksjon. Social Forskning.  ISSN 0908-0031.  s 31- 35
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1995). A bloody story? On construction of bodily gender among young girls. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research.  ISSN 0803-8740.  3(1), s 32- 44
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1995). Den offentlige skamløshet - om sjekking på TV. Kvinneforskning.  ISSN 0806-6256.  (3), s 59- 78
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Jenter og gutter i forandring. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (2)
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Klasserommets kjønn i forandring?, I: Tove Beate Pedersen; Brit Fougner & Fride Eeg-Henriksen (red.),  Backlash i Norge? Rapport fr en konferans om kvinner i 90-åra.  Sekretariat for Kvinneforskning, Norges Forskningsråd.  ISBN 82-12-00328-0.  s 19 - 27
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Till ryktet om subjektets död och könets upplösning. Kontinuitet och förändring i psykologiskt kön, I: Thomas Öhlund & Göran Bolin (red.),  Ungdomsforskning - kritik, reflektioner och framtida möjligheter.  Ungdomskultur vid Stockholms Universitet.  ISBN 91-88354-04-0.  s 151 - 162
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Ungdomskulturforskning og pedagogisk bekymring - på norsk, svensk eller mammas vis, I: Johan Fornäs; Ulf Boëthius; Michael Forsman & Bo Reimer (red.),  Forskningsprogrammet Ungdomskultur i Sverige. Slutrapport.  Journalistik, medier och kommunikation, Stockholms Universitet.  s 66 - 76
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1993). Class and gender in the classroom. Comenius. Wetenschappelijk forum voor opvoeding, onderwijs en cultuur.  (50), s 167- 180
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1993). Gender, Body and Beauty in Adolescence. Young - Nordic Journal of Youth Research.  ISSN 1103-3088.  1(2), s 32- 47
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1993). "Halløj tykke!" Kontinuitet og forandring i psykologisk kjønn, I: Kirsten Drotner & Monica Johansson Rudberg (red.),  Dobbeltblikk på det moderne. Unge kvinners hverdagsliv og kultur i Norden.  Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-00-21648-9.  s 112 - 144
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1993). Whatever happened to gender? Female subjectivity and change in a generational context, In Janneke van Mens-Verhulst; Karlein Schreurs & Liesbeth Woertman (ed.),  Daughtering and Mothering. Female Subjectivity Reanalysed.  Routledge.  ISBN 0-415-08650-7.  s 44 - 61
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Forord til den norske utgaven av Susanne Rithanders bok "Flickor och pojkar i förskolan", I:  Jenter og gutter i forskolen.  Universitetsforlaget, Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Jenters vei til rusmidler - et sosialiseringsperspektiv, I: Helge Waal & Anne-Lise Orvin Middelthon (red.),  Narkotikaforebygging mot år 2000.  Universitetsforlaget/ Oslo.  ISBN 82-00-21560-1.  s 113 - 129
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Kjønnets eksistens og kjønnets forandring - om kjønnets kakafonier, I: T. Annfelt (red.),  Kjønnsidentitet. Utvikling og konstruksjon av kjønn.  Senter for kvinneforskning, Universitetet i Trondheim.  s 1 - 25
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Når kjønnet kommer i skole - pedagogisk kvinneforskning, I: Arnhild Taksdal & Karin Widerberg (red.),  Forståelser av kjønn i samfunnsvitenskapenes fag og kvinneforskning.  Ad Notam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0131-4.  s 121 - 147
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1991). Kön, modernitet och postmodernitet. Kvinnovetenskaplig tidskrift.  ISSN 0348-8365.  12(1), s 58- 67
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1991). Ungdom, kön och modernitet, I: Anders Löfgren & Margareta Norell (red.),  Att förstå ungdom. Identitet och mening i en föränderlig värld.  Symposion, Stockholm/Stehag.  ISBN 91-7139-021-9.  s 17 - 36
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1990). Fra baby til gutt eller jente, I: Runa Haukaa (red.),  Kvinnelig, mannlig, viten og visjoner.  Friundervisningens forlag, Oslo.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1988). Hur flickor blir flickor och pojkar blir pojkar. Kvinnovetenskaplig tidskrift.  ISSN 0348-8365.  9(1), s 28- 42
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1988). Kjønnssosialisering i og utenfor skolen, I: Lars-Göran Malmgren (red.),  Pojkar och flickor- tillsammans eller var för sig.  Didaktikseminariet, Pedagogisk Utvecklingsarbete vid Lunds Universitet, Sverige.  s 13 - 43
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1987). Barn, kjønn og naturfag. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  (nr.4)
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1986). "Mor" som pedagog. Utkast.  (nr.6)
 • Ericsson, Kjersti & Rudberg, Monica Ylva Helene (1983). Jentediskriminering i klasserommet? En eksplorerende studie av interaksjonen mellom lærere og elever. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (5)
 • Ericsson, Kjersti & Rudberg, Monica Ylva Helene (1983). Å bygge på det positive eller slå ned på det negative: en eksplorerende studie av samhandling i klasserommet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  (3)
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1973). Aksjonsforskning - en politisk vurdering, I: Thorbjørn Axelsen & Arnstein Finset (red.),  Aksjonsforskning i teori og praksis.  J.W. Cappelens Forlag AS.  ISBN 82-02-02862-0.  s 134 - 156
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1972). Reifikation och makt, I: Carl-Erik Grenness; Anders Johansson; Monica Johansson Rudberg & Finn Sjue (red.),  Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2.  Bo Cavefors Bokförlag, Lund.  ISBN 91-504-0289-7.  s 98 - 158
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Johansson, Anders (1972). Technologie, Humanismus und Lebenswelt, I: Monica Johansson Rudberg & Anders Johansson (red.),  Psychologie und Praxis. Eine marxistische Kritik.  Kohlhammer/Stuttgart.  ISBN 3-17-233111-3.  s 11 - 45
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Johansson, Anders (1971). Teknologi, humanism och Lebenswelt, I: Anders Johansson & Monica Johansson Rudberg (red.),  Psykologi och praxis. Uppsatser i psykologins dialektik.  Bo Cavefors Bokförlag, Lund.  s 11 - 56

Se alle arbeider i Cristin

 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica (2006). Moderne jenter. Tre generasjoner på vei. Universitetsforlaget.  ISBN 8215009557.  413 s.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1997). Kjærlighetsartikler. Ungdom, kjønn og kjærlighet i forandring. Tano Aschehoug forlag.  ISBN 82-518-3570-4.  218 s. Vis sammendrag
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Psychological Gender and Modernity. Scandinavian University Press/Oxford University Press.  ISBN 82-00-21955-0.  154 s.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Drotner, Kirsten (1993). Dobbeltblikk på det moderne. Unge kvinnes hverdagsliv og kultur i Norden. Universitetsforlaget/PFI.  ISBN 82-00-21648-9.  201 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1991). Historien om piger og drenge- kønssocialisering i et udviklingspsykologisk perspektiv. Gyldendal Akademisk.  ISBN 87-01-06994-2.  361 s.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1989). Historien om jenter og gutter. Kjønnssosialisering i et utviklingspsykologisk perspektiv. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-18375-0.  302 s. Vis sammendrag
 • Ericsson, Kjersti; Lundby, Geir & Rudberg, Monica Ylva Helene (1985). Mors nest beste barn. Ungdom, rusgift og kriminalitet. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07355-6.  184 s.
 • Ericsson, Kjersti; Lundby, Geir & Rudberg, Monica Ylva Helene (1985). Per+Kari=Trøbbel. Ungdom og kjønn. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-07612-1.  123 s.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (1983). Dydige, sterke, lykkelige barn. Ideer om oppdragelse i borgerlig tradisjon. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-06501-4.  254 s. Vis sammendrag
 • Ericsson, Kjersti & Rudberg, Monica Ylva Helene (1981). Bråk i klassen. Elever og lærere forteller. Universitetsforlaget.  ISBN 82-00-05753-4.  189 s.
 • Ericsson, Kjersti & Rudberg, Monica Ylva Helene (1976). På parti med ungdomsgruppa. Metoder i arbeid med "problemungdom". Universitetsforlaget.  145 s.
 • Grenness, Carl-Erik; Johansson, Anders; Rudberg, Monica Ylva Helene & Sjue, Finn (1972). Psykologi och makt. Uppsatser i psykologins dialektik 2. Bo Cavefors bokförlag.  ISBN 91-504-0289-7.  303 s.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Johansson, Anders (1972). Psychologie und Praxis. Eine marxistische Kritik. Kohlhammer.  ISBN 3-17-233111-3.  162 s.
 • Johansson, Anders & Rudberg, Monica Ylva Helene (1971). Psykologi och praxis. Uppsatser i psykologins dialektik. Bo Cavefors Bokförlag.  215 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rudberg, Monica; Olsvold, Aina & Walkerdine, Valerie (2011). History walked in the door: embodying history's secrets - towards an approach to researching intergenerational trauma.
 • Rudberg, Monica (2010). Fact of life and melancholic matter? The body in between culture and psychology.
 • Rudberg, Monica (2010). The making of "new men" -change and desire to change.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica (2006). Fun in gender - young girls' sexualities through three generations.
 • Rudberg, Monica (2006, 16. mai). Mor og datter i tre generasjoner: Døtrene. [Radio].  NRK P2.
 • Rudberg, Monica (2006, 02. mai). Mor og datter i tre generasjoner: Mormorsgenerasjonen. [Radio].  NRK P 2.
 • Rudberg, Monica (2006, 09. mai). Mor og datter i tre generasjoner:Mødrene. [Radio].  NRK P2.
 • Rudberg, Monica (2005). Paradoxes of schooling - gender, knowledge and desire.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2003, 01. april). Debatt om hvorfor jenter er flinkere enn gutter på skolen. [TV].  Tabloid, TV 2.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2003, 03. september). Intervju om gutter og kjærlighet. [Radio].  NRK P3.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2003). Jenters vei ut og fram - tre generasjoner i utdanning.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2002). "Den gode lærer" - en kjønnet diskurs?.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2002). Helga Eng - Feminist? Kvinne?. Report. 6.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2002). Problems of interpretation in research on gender and education.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2002). Våt såpe - kjærlighet og makt.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2000). Boybodies - to the question of intimacy.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene (2000). Den demoniserende forskningskritikk- Om Dales oppgjør med positivismekritikken.
 • Rudberg, Monica Ylva Helene & Nielsen, Harriet Bjerrum (2000). Self-talk among young girls in a generational perspective. Subjective meaning of discourse.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1994). Iscenesættelse af køn i klasserummet. Unge Pædagogers serie B.  ISSN 0109-7296.  (6), s 17- 23
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1992). Morskjærlighet kan ikke måles bare i hjemmebakte boller. Arbeider bladet.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1991). Jenters vei til rusmidler. Stoffmisbruk.  ISSN 0333-144X.  (nr.4), s 22- 26
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1990). Alle historier er uferdige. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  18(4), s 83- 90
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1990). Jenters vei til rusmidler - et sosialiseringsperspektiv.
 • Nielsen, Harriet Bjerrum & Rudberg, Monica Ylva Helene (1987). Fornuft og kjærlighet. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (nr.2)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 9. des. 2015 10:30

Prosjekter