Monika Bærøe Nerland

Bilde av Monika Bærøe Nerland
English version of this page
Telefon +47 22858172
Rom 578
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for pedagogikk Helga Engs hus 5. etasje Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Kunnskapsutvikling og læring i høyere utdanning og arbeidsliv
 • Profesjonsutdanning og profesjonslæring
 • Kunnskapspraksis i ulike organisasjoner

Pågående aktiviteter

 • Prosjektleder for Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work (CORPUS), et prosjekt finansiert gjennom VAM-programmet i Norges forskningsråd (2019-2024). Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom IPED of Institutt for informatikk ved UiO, med finske og svenske partnere.

Fullførte prosjekter

 • Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances,  prosjekt finansiert gjennom FINNUT-programmet i Norges forskningsråd (2014-2018). Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom NIFU og Institutt for pedagogikk, med partnere fra Universitetet i Helsinki, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Lillehammer. Mer informasjon
 • NFR-prosjektet Horizontal Governance and Learning Dynamics in Higher Education (2012-2016). Prosjektleder sammen med Peter Maassen. Prosjektet undersøkte hvordan politiske prosesser og transformasjoner i ekspertkulturer bidrar til å endre organisering og læring i høyere utdanning. Blant prosjektets aktiviteter var studier av hvordan studenter innvies i ekspertkulturer i utvalgte profesjonsorienterte programmer. Mer informasjon (engelsk).
 • Learning Trajectories in Knowledge Economies (LiKE), finansiert av NFR (2008-2011). Prosjektleder fra  oktober 2009.
 • Professional Learning in a Changing Society (ProLearn), finansiert av NFR (2004- 2008). Postdoc. / prosjektmedlem. Prosjektleder: Karen Jensen.
 • Instrumentalundervisning som kulturell praksis: en studie av hovedinstrumentundervisning i høyere musikkutdanning. Doktorgradsprosjekt, 1998- 2003.

Undervisning

 • Master of Philosophy in Higher Education, HEM 4100 "Introductory course in higher education" og HEM 4210 “Primary processes in higher education”
 • PED4403  "Ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling"
 • PhD kurs i kvalitativ metode
 • Veiledning av PhD- og masterstudenter med temaer innenfor høyere utdanning og arbeidslivslæring
 • Forskningstermin vår/høst 2021
   

Bakgrunn

Utdanning:

 • Dr.Polit, Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet (2003)
 • Cand. Musicae med hovedfag i musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole (1994)

Arbeidserfaring:

 • Forskningsopphold ved University of Sydney, Centre for Research on learning and Innovation (2018),University of California, Berkeley, Center for Studies in Higher Education (2012), University of London, Institute for Education (2006) og University of Wisconsin-Madison, Dept. of Curriculum and Instruction (2000)
 • Erfaring fra forskning og undervisning ved UiO, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Tromsø og Norges musikkhøgskole

Verv og oppnevnelser

 • Leder for forskergruppen HEDWORK ( og tidligere ExCID) ved UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet (2016-2020)
 • Adjunct professor ved Charles Sturt University, the Education for Practice Institute (2013-2015)
 • Koordinator for forskerutdanningen ved Institutt for pedagogikk (01.2013 - 07.2016)
 • Sporleder for NATED National Graduate School in Educational Research, Spor 4 (2014-2016)
 • Medlem av Fagkomiteen for samfunnsvitenskap, Norges forskningsråd (2010- 2012)
 • Styremedlem, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO (2009- 2012); Institutt for pedagogikk, UiO (2017-2020)
 • Medlem av forskernettverket NordLearn, finansiert av NordForsk (2009- 2012) under ledelse av Roger Säljö, Göteborgs universitet

Priser

 • Mottaker av Hans Majestet Kongens Gullmedalje for doktoravhandlingen, UiO, 2003- 2004
 • UV-fakultetets undervisningspris, 2014
Emneord: Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser

Publikasjoner

Jensen, K.,  Nerland, M.& Enqvist-Jensen, C. (2015). Enrolment of newcomers in expert cultures: an analysis of epistemic practices in a legal education introductory course. Higher Education.  doi: 10.1007/s10734-015-9872-z

Nerland, M. & Jensen, K. (2014) Changing Cultures of Knowledge and Professional Learning. International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning, edited by S. Billett, C. Harteis & H. Gruber, pp. 611 - 640 . Dordrecht: Springer.

Fenwick, T. & Nerland, M. (eds.) (2014). Reconceptualising Professional Learning. Sociomaterial knowledges, practices and responsibilities. Routledge.  ISBN 978-0-415-81578-9.

Nerland, M. & Karseth, B. (2013). The Knowledge Work of Professional Associations: Approaches to Standardisation and Forms of Legitimisation. Journal of Education and Work.  doi: 10.1080/13639080.2013.802833.

Nerland, M. & Jensen, K. (2012). Epistemic practices and object relations in professional work. Journal of Education and Work,  25(1), 101- 120.

Nerland, M. (2012). Professions as knowledge cultures, In K. Jensen; L. C. Lahn & M. Nerland (eds.),  Professional Learning in the Knowledge Society, pp. 27-48.  Sense Publishers. Reprinted in D. W. Livingstone & D. Guile (eds., 2012), The Knowledge Economy and Lifelong Learning, pp. 207-228. Sense Publishers.

Mathisen, A. & Nerland, M. (2012). The pedagogy of complex work support systems: Infrastructuring practices and the production of critical awareness in risk auditing. Pedagogy, Culture & Society, 20(1), 71- 91.

Børte, K. & Nerland, M. (2010). Software effort estimation as collective accomplishment. An analysis of estimation practice in a multi-specialist team. Scandinavian Journal of Information Systems, 22(2), 65-98.

Nerland, M. & Jensen, K. (2010). Objectual practice and learning in professional work. In S. Billett (Ed): Learning through practice: models, traditions, orientations and approaches, pp. 82-103. Springer. DOI 10.1007/978-90-481-3939-2_5

Nerland, M. (2010): Transnational discourses of knowledge and learning in professional work: examples from computer engineering. Studies in Philosophy and Education, 29 (2), 183-195. Online first: DOI: 10.1007/s11217-009-9170-2.

Nerland, M. (2008): Civic and professional responsibility in new landscapes of knowledge. Utbildning & Demokrati [Education & Democracy], 17 (2), 123-130.

Nerland, M. (2008): Knowledge cultures and the shaping of work-based learning: the case of computer engineering. Vocations and Learning: Studies in vocational and professional education, Vol. 1, 49-69.

Karseth, B. & Nerland, M. (2007): Building professionalism in a knowledge society: examining discourses of knowledge in four professional associations. Journal of Education and Work, 20 (4), 335-355.

Nerland, M. (2007): One-to-one teaching as cultural practice: two case studies from an Academy of Music. Music Education Research, 9 (3), 399-416.

Nerland, M. & Jensen, K. (2007): Insourcing the management of knowledge and occupational control: an analysis of computer engineers in Norway. International Journal of Lifelong Education, 26 (3), 263-278.

Nerland, M. & Jensen, K. (2007): The construction of a new professional self: a critical reading of the curricula for nurses and computer engineers in Norway. In A. Brown, S. Kirpal & F. Rauner, Eds: Identities at Work, pp. 339-360. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

Nerland, M. (2006): Vilkår for reflektert praksis i utdanningsinstitusjoner. [Conditions for reflective practice in educational institutions] Nordisk Pedagogik [Nordic Educational Research], 26, 48-60.

Nerland, M. (2003): Instrumentalundervisning som kulturell praksis. En diskursorientert studie av hovedinstrumentundervisning i høyere musikkutdanning. [Instrumental teaching as cultural practice. A discourse-oriented study of teaching in higher music education. ] Doctoral thesis. Oslo: Unipub

 

 • Nerland, Monika (2020). Exploring student participation challenges in student-centred learning environments, In Mari Elken; Peter Maassen; Monika Nerland; Tine Sophie Prøitz; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions.  Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  Kapittel 6.  s 97 - 113
 • Nerland, Monika & Hasu, Mervi (2020). Challenging the belief in simple solutions: The need for epistemic practices in professional work. Medical Education.  ISSN 0308-0110. . doi: 10.1111/medu.14294 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Nerland, Monika Bærøe (2020). Praksisnær undervisning med simulering og rollespill, I:  Praksisnær undervisning – i praksis og teori.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202632588.  Kapittel 6.  s 99 - 119 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Damsa, Crina I.; Nerland, Monika & Andreadakis, Zacharias (2019). An ecological perspective on learner‐constructed learning spaces. British Journal of Educational Technology (BJET).  ISSN 0007-1013.  50(5), s 2075- 2089 . doi: 10.1111/bjet.12855 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Esterhazy, Rachelle; Nerland, Monika & Damsa, Crina I. (2019). Designing for productive feedback: an analysis of two undergraduate courses in biology and engineering. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517. . doi: 10.1080/13562517.2019.1686699 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hopwood, Nick & Nerland, Monika (2019). Epistemic Practices in Professional-Client Partnership Work. Vocations and Learning.  ISSN 1874-785X.  12(2), s 319- 339 . doi: 10.1007/s12186-018-9214-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lina, Markauskaite; Muukkonen, Hanni; Damsa, Crina I.; Reimann, Peter; Shaffer, David; Thompson, Kate; Kali, Yael; Kidron, Adi & Nerland, Monika (2019). Theories and Methods for Researching Interdisciplinary Learning, In  A Wide Lens: Combining Embodied, Enactive, Extended, and Embedded Learning in Collaborative Settings. 13th International Conference on Computer Supported Collaborative Learning (CSCL) 2019, Volume 2..  International Society of the Learning Sciences.  ISBN 978-1-7324672-4-8.  Chapter. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nerland, Monika (2019). Beyond policy: Conceptualising student-centred learning environments in higher (music) education, In Stefan Gies & Jon Helge Sætre (ed.),  Becoming musicians: Student involvement and teacher collaboration in higher music education.  Norges musikkhøgskole.  ISBN 978-82-7853-273-7.  Kapittel.  s 53 - 66 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nerland, Monika & Damsa, Crina I. (2019). VET as Lifelong Learning: Engagement With Distributed Knowledge in Software Engineering, In David Guile & Lorna Unwin (ed.),  The Wiley Handbook of Vocational Education and Training.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9781119098591.  Chapter 20.  s 395 - 414
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Nerland, Monika (2019). Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education, In Karen Trimmer; Tara Newman & Fernando Padró (ed.),  Ensuring Quality in Professional Education Volume I.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01095-9.  3.  s 53 - 72
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2018). Learning to Teach and Teaching to Learn: Exploring Microteaching as a Site for Knowledge Integration in Teacher Education, In Peter Maassen; Monika Nerland & Lyn Yates (ed.),  Reconfiguring Knowledge in Higher Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-72831-5.  10.  s 169 - 185
 • Ludvigsen, Sten Runar & Nerland, Monika (2018). Learning at work: Social practices and units of analysis, In Frank Fischer; Cindy E. Hmelo-Silver; Susan R. Goldman & Peter Reimann (ed.),  International Handbook of the Learning Sciences.  Routledge.  ISBN 9781138670594.  Chapter 15.  s 147 - 156
 • Maassen, Peter; Nerland, Monika & Yates, Lyn (2018). Reconfiguring knowledge: Emerging themes and research avenues, In Peter Maassen; Monika Nerland & Lyn Yates (ed.),  Reconfiguring Knowledge in Higher Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-319-72831-5.  Chapter 11.  s 187 - 202
 • Nerland, Monika (2018). Knowledge practices and relations in professional education. Studies in Continuing Education.  ISSN 0158-037X.  40(3), s 242- 256 . doi: 10.1080/0158037X.2018.1447919 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Tronsmo, Eli & Nerland, Monika (2018). Local curriculum development as object construction: A sociomaterial analysis. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  72, s 33- 43 . doi: 10.1016/j.tate.2018.02.008 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gherardi, Silvia; Jensen, Karen & Nerland, Monika (2017). Shadow organizing: a metaphor to explore organizing as intra-relating. Qualitative research in organization and management.  ISSN 1746-5648.  12(1), s 1- 17 . doi: 10.1108/QROM-06-2016-1385 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Damsa, Crina I.; Nerland, Monika & Jensen, Karen (2017). Enrolment of first-year students in knowledge domains: Unpacking transformative practices in three introductory courses, In Eva Kyndt; Vincent Donche; Keith Trigwell & Sari Lindblom-Ylänne (ed.),  Higher Education Transitions: Theory and Research.  Routledge.  ISBN 978-1138670884.  17.
 • Enqvist-Jensen, Cecilie; Nerland, Monika & Rasmussen, Ingvill (2017). Maintaining doubt to keep problems open for exploration: An analysis of law students' collaborative work with case assignments. Learning, Culture and Social Interaction.  ISSN 2210-6561.  13, s 38- 49 . doi: 10.1016/j.lcsi.2017.02.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nerland, Monika & Hermansen, Hege Yvonne (2017). Sosiomaterielle perspektiver på profesjonskvalifisering: Kunnskapsressursenes betydning, I: Sølvi Mausethagen & Jens-Christian Smeby (red.),  Kvalifisering til profesjonell yrkesutøvelse.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215026459.  Kapittel 14.  s 167 - 179 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Damsa, Crina I. & Nerland, Monika (2016). Student Learning Through Participation in Inquiry Activities: Two Case Studies in Teacher and Computer Engineering Education. Vocations and Learning.  ISSN 1874-785X.  s 1- 20 . doi: 10.1007/s12186-016-9152-9
 • Nerland, Monika (2016). Learning to Master Profession-Specific Knowledge Practices: A Prerequisite for the Deliberate Practitioner?, In Franziska Trede & Celina McEwen (ed.),  Educating the Deliberate Professional.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-32956-7.  Chapter 9.  s 127 - 139
 • Jensen, Karen & Nerland, Monika (2015). Knowledge dynamics in higher education: Examples from law schools in Norway and their shadow arrangements., In Ines Langemeyer; Martin Fischer & Michaela Pfadenhauer (ed.),  Epistemic and learning cultures – wohin sich Universitäten entwickeln.  Verlagsgruppe Beltz.  ISBN 978-3-7799-3277-2.  Kapittel 4.  s 46 - 60
 • Jensen, Karen; Nerland, Monika & Enqvist-Jensen, Cecilie (2015). Enrolment of newcomers in expert cultures: an analysis of epistemic practices in a legal education introductory course. Higher Education.  ISSN 0018-1560.  70(5), s 867- 880 . doi: 10.1007/s10734-015-9872-z
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2015). The knowledge work of professional associations: approaches to standardisation and forms of legitimisation. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  28(1), s 1- 23 . doi: 10.1080/13639080.2013.802833
 • Afdal, Hilde Wågsås & Nerland, Monika (2014). Does Teacher Education Matter? An Analysis of Relations to Knowledge among Norwegian and Finnish Novice Teachers. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(3), s 281- 299 . doi: 10.1080/00313831.2012.726274
 • Damsa, Crina I.; Muukkonen, Hanni; Nerland, Monika; Lakkala, Minna; Toom, Auli; Kosonen, Kari; Ilomäki, Liisa; Markauskaite, Lina; Goodyear, Peter & Bachfischer, Agnieszka (2014). Enrollment of higher education students in professional knowledge and practices, In Kyza, E., O'Neill, D. K., Taba Polman, J. L., (ed.),  Learning and becoming in practice, Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences.  International Society of the Learning Sciences.  ISBN 978-0-9903550-1-4.  x.  s 1283 - 1292
 • Damsa, Crina I. & Nerland, Monika (2014). Collaborative Knowledge Practices in Higher Education: A Comparative Analysis of Student Learning in Two Undergraduate Programs., In Kyza, E., O'Neill, D. K., Taba Polman, J. L., (ed.),  Learning and becoming in practice, Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences.  International Society of the Learning Sciences.  ISBN 978-0-9903550-1-4.  x.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2014). Reworking practice through an AfL project: an analysis of teachers’ collaborative engagement with new assessment guidelines. British Educational Research Journal (BERJ).  ISSN 0141-1926.  40(1), s 187- 206 . doi: 10.1002/berj.3037
 • Hermansen, Hege & Nerland, Monika (2014). Betydningen av læreres kunnskapsarbeid for utvikling av kollektiv praksis, I: Eyvind Elstad & Kristin Helstad (red.),  Profesjonsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02355-7.  Kapittel 12.  s 224 - 240
 • Ludvigsen, Sten Runar & Nerland, Monika (2014). Knowledge Sharing in Professions: Working Creatively with Standards in Local Settings, In Annalisa Sannino & Vivian Thomas Ellis (ed.),  Learning and Collective Creativity. Activity-Theoretical and Sociocultural Studies.  Routledge.  ISBN 978-0-415-65710-5.  Kapittel 6.  s 116 - 131
 • Nerland, Monika & Jensen, Karen (2014). Changing Cultures of Knowledge and Professional Learning, In Stephen Billett; Christian Harteis & Hans Gruber (ed.),  International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning.  Springer.  ISBN 978-94-017-8902-8.  Chapter 23.  s 611 - 640
 • Nerland, Monika & Jensen, Karen (2014). Learning through epistemic practices in professional work. Examples from nursing and engineering, In Tara Fenwick & Monika Nerland (ed.),  Reconceptualising Professional Learning. Sociomaterial knowledges, practices and responsibilities.  Routledge.  ISBN 978-0-415-81578-9.  Chapter 2.  s 25 - 37
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2014). Standardization of professional knowledge and practice: The regulatory role of professional associations in Norway, In Tara Fenwick; Eric Mangez & Jenny Ozga (ed.),  World Yearbook of Education 2014: Governing Knowledge; Comparison, Knowledge-Based Technologies and Expertise in the Regulation of Education.  Routledge.  ISBN 9780415828734.  Part 2, chapter 13.
 • Fenwick, Tara; Nerland, Monika & Jensen, Karen (2012). Introduction: Sociomaterial Approachesto Conceptualising Professional Learning and Practice. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  25(1), s 1- 14 . doi: 10.1080/13639080.2012.644901
 • Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian & Nerland, Monika (2012). Introduction - Professional learning in new knowledge landscapes: A cultural perspective, In Karen Jensen; Leif Christian Lahn & Monika Nerland (ed.),  Professional Learning in the Knowledge Society.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6091-992-3.  Introduksjonskapittel.  s 1 - 24
 • Maassen, Peter; Nerland, Monika; Pinheiro, Romulo; Stensaker, Bjørn; Vabø, Agnete & Vukasovic, Martina (2012). Change Dynamics and Education Reforms: Effects on Education, Research, Governance and Academic Profession, In Martina Vukasovic; Peter Maassen; Monika Nerland; Romulo Pinheiro; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-015-6.  Chapter 1.  s 1 - 20
 • Mathisen, Arve & Nerland, Monika (2012). The pedagogy of complex work support systems: Infrastructuring practices and the production of critical awareness in risk auditing. Pedagogy, Culture & Society.  ISSN 1468-1366.  20(1), s 71- 91 . doi: 10.1080/14681366.2012.649416
 • Nerland, Monika (2012). Professions as knowledge cultures, In Karen Jensen; Leif Christian Lahn & Monika Nerland (ed.),  Professional Learning in the Knowledge Society.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6091-992-3.  Chapter 2.  s 27 - 48
 • Nerland, Monika (2012). Self-technologies in work-based learning, In Karen Jensen; Leif Christian Lahn & Monika Nerland (ed.),  Professional Learning in the Knowledge Society.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6091-992-3.  Chapter 11.  s 195 - 209
 • Nerland, Monika & Jensen, Karen (2012). Epistemic practices and object relations in professional work. Journal of Education and Work.  ISSN 1363-9080.  25(1), s 101- 120 . doi: 10.1080/13639080.2012.644909
 • Nerland, Monika & Hanken, Ingrid Maria (2011). Apprenticeship in transition? New configurations of teacher-student relationships in higher music education, In Monica Lindgren; Anna Frisk; Ingemar Henningsson & Johan Öberg (ed.),  Musik och kunskapsbildning. En festskrift till Bengt Olsson.  ArtMonitor Bok.  ISBN 9789197847629.  kapittel.  s 129 - 136
 • Børte, Kristin & Nerland, Monika (2010). Software effort estimation as collective accomplishment: An analysis of estimation practice in a multi-specialist team. Scandinavian Journal of Information Systems (SJIS).  ISSN 0905-0167.  22(2), s 65- 98
 • Nerland, Monika (2010). Transnational Discourses of Knowledge and Learning in Professional Work: Examples from Computer Engineering. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  29(2), s 183- 195 . doi: 10.1007/s11217-009-9170-2
 • Nerland, Monika & Jensen, Karen (2010). Objectual practice and learning in professional work, In Stephen Billett (ed.),  Learning through practice.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-90-481-3938-5.  Chapter 5.  s 82 - 103

Se alle arbeider i Cristin

 • Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (ed.) (2020). Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer.  ISBN 978-3-030-41756-7.  186 s.
 • Maassen, Peter; Nerland, Monika & Yates, Lyn (ed.) (2018). Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature.  ISBN 978-3-319-72831-5.  208 s.
 • Fenwick, Tara & Nerland, Monika (ed.) (2014). Reconceptualising Professional Learning. Sociomaterial knowledges, practices and responsibilities. Routledge.  ISBN 978-0-415-81578-9.  232 s.
 • Fenwick, Tara; Nerland, Monika & Jensen, Karen (ed.) (2014). Professional Learning in Changing Contexts. Routledge.  ISBN 978-0-415-71693-2.  163 s.
 • Jensen, Karen; Lahn, Leif Christian & Nerland, Monika (ed.) (2012). Professional Learning in the Knowledge Society. Sense Publishers.  ISBN 978-94-6091-992-3.  228 s.
 • Vukasovic, Martina; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Pinheiro, Romulo; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (ed.) (2012). Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics. Sense Publishers.  ISBN 978-94-6209-015-6.  310 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Esterhazy, Rachelle; Damsa, Crina-Ioana & Nerland, Monika Bærøe (2021). Co-creation of knowledge objects in undergraduate education – a qualitative analytical approach.
 • Sciuto, Katarina; Winsnes, Sigurd; Nerland, Monika & Hasu, Mervi (2021). Profesjonell agency i digitale arbeidskontekster. En kvalitativ intervjustudie blant ansatte i kommunehelsetjenesten..
 • Nerland, Monika (2020). Reconfiguring relations between higher education and work: Knowledge practices and learning in the (post)digital era.
 • Nerland, Monika (2020). Vurdering av kvalitet i høyere utdanning: tanker om virkemidlene, prosessen og søknadene.
 • Damsa, Crina I.; Esterhazy, Rachelle & Nerland, Monika (2019). Analyzing learning through co-creation of knowledge objects in software engineering education.
 • Esterhazy, Rachelle; Nerland, Monika & Damsa, Crina I. (2019). Course designs that cater for productive feedback.
 • Esterhazy, Rachelle; Nerland, Monika & Damsa, Crina I. (2019). Productive feedback practices in higher education. Investigating social and epistemic relations in two undergraduate courses (PhD thesis). Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nerland, Monika (2019). Enhancing student learning in changing knowledge environments: Opportunities and challenges for higher education.
 • Nerland, Monika (2019). Kvalitetsarbeid i studieprogrammene.
 • Nerland, Monika (2019). Kvalitetsarbeid i studieprogrammene: fagene som kontekst for studentaktivisering og kunnskapsintegrasjon. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  42(1), s 111- 117 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-01-09
 • Nerland, Monika Bærøe & Damsa, Crina-Ioana (2019). VET as Lifelong Learning: Engagement With Distributed Knowledge in Software Engineering., In David Guile & Lorna Unwin (ed.),  The Wiley Handbook of Vocational Education and Training.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9781119098591.  s 395 - 414
 • Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2018). Sentrale funn og anbefalinger fra QNHE prosjektet.
 • Nerland, Monika (2018). "Aktiv læring" / Studentaktiviserende undervisning:Noen implikasjoner for utdanningsfaglig kompetanse og for samspillet mellom emner.
 • Nerland, Monika (2018). Beyond policy: Conceptualising student-centred learning environments in higher (music) education.
 • Nerland, Monika (2018). Contemporary Knowledge Dynamics and Shifting Demands to Professional Expertise.
 • Nerland, Monika (2018). Kvalitet i høyere utdanning: Muligheter og utfordringer med studentaktiviserende undervisning.
 • Nerland, Monika (2018). Professional education and learning as embedded in evolving knowledge fields.
 • Nerland, Monika & Prøitz, Tine Sophie (ed.) (2018). Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses. NIFU-rapport. 3. Vis sammendrag
 • Nerland, Monika (2017). Epistemic shifts and transformations in professional expertise.
 • Nerland, Monika (2017). Knowledge practices and relations in professional education: Moving beyond the education-work divide.
 • Nerland, Monika & Damsa, Crina I. (2017). Students’ and beginning professionals’ learning with web-based resources in software engineering.
 • Damsa, Crina I.; Nerland, Monika & Stensaker, Bjørn (2016). Enhancing student learning through ‘student-centered approaches’: What matters for educational quality?.
 • Nerland, Monika (2016). Profesjonsfellesskap og læring: Er læreryrket i ferd med å bli likere andre profesjoner?.
 • Nerland, Monika (2016). Profesjonskunnskap og epistemiske praksiser i lærerutdanningene: Hvordan kan utdanningene styrke studentenes innvielse i en kunnskapskultur?.
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine; Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Nordkvelle, Yngve Troye; Stensaker, Bjørn; Tømte, Cathrine Edelhard; Vabø, Agnete; Wiers-Jenssen, Jannecke & Aamodt, Per O (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. NIFU-rapport. 24.
 • Nerland, Monika (2015). Presentasjon av kunnskapsstatus om kvalitet i norsk høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet 9. oktober 2015.
 • Nerland, Monika (2015). Profesjonsutdanning som innvielse i en kunnskapskultur..
 • Nerland, Monika (2015). Professional education as initiation to expert cultures.
 • Nerland, Monika; Damsa, Crina I. & Jensen, Karen (2015). Introducing first-year students to the knowledge cultures of law, engineering and teaching.
 • Gherardi, Silvia; Jensen, Karen & Nerland, Monika (2014). What is growing in the shadow of formal organizations?.
 • Damsa, Crina I. & Nerland, Monika (2014). Learning trajectories and enrolment of higher education students in professional knowledge and practices..
 • Damsa, Crina I. & Nerland, Monika (2014). Learning trajectories in higher education: a comparative analysis of student of students learning in two undergraduate programs..
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2014). Mirroring the Practice of Teaching - Exploring Microteaching as a site for Professional Enactments.
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2014). Student Teachers Engaging with Professional Criteria: an Analysis of Peer-feedback during Microteaching sessions.
 • Nerland, Monika (2014). Innrullering av studenter i kunnskapskulturer. Innsikter fra prosjektet Horisontal styring og læringsdynamikker i høyere utdanning.
 • Nerland, Monika (2014). Utvikling og mestring av kunnskapspraksiser i profesjonene: Vilkår og utfordringer.
 • Nerland, Monika; Jensen, Karen; Damsa, Crina I. & Enqvist-Jensen, Cecilie (2014). The enrollment of students in professional knowledge cultures: Epistemic practices and learning in the introductory courses of three professional programs.
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2013). Becoming a Professional Teacher: Exploring the Educational Potential of Video-Based Micro-Teaching.
 • Jensen, Karen & Nerland, Monika (2013). Change Dynamics in Higher Education in the Intersection between Policies and Epistemic Cultures.
 • Nerland, Monika (2013). Knowledge practices in the professions: Emergent responsibilities and opportunities for learning.
 • Afdal, Hilde Wågsås & Nerland, Monika (2012). Teachers’ knowledge relations: An analysis of relations to knowledge among Norwegian and Finnish novice teachers.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2012). Co-production of Assessment Practices: Challenges Emerging in Teachers’ Work with ’Assessment for Learning’.
 • Nerland, Monika (2012). Changing Knowledge Cultures and Research on Student Learning.
 • Nerland, Monika (2012). FoU-basert utdanning: Et praksisperspektiv.
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2011). Negotiating Professional Standards: Teachers’ engagement with new guidelines for student assessment.
 • Nerland, Monika (2011). Karriereveiledning - et felt under profesjonalisering, I: Tonje Foosnæs Gravås & Ingrid Espolin Gaarder (red.),  Karriereveiledning.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215014043.  Kapittel 9.  s 181 - 188
 • Hermansen, Hege Yvonne & Nerland, Monika (2010). Standardisation as knowledge practice: Teachers' engagement with new standards for student assessment.
 • Mathisen, Arve & Nerland, Monika (2010). Risk Auditing as Artefact-mediated Practice: Exploring the point of 'assertions' in the audit support system Descartes 3.
 • Nerland, Monika (2010). Professional learning in new ecologies of knowledge: approaches and concepts to explore the relationship of knowledge to learning in professional practice.
 • Nerland, Monika & Karseth, Berit (2010). Professional associations in the knowledge society: roles and approaches to secure knowledge-based practice.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. aug. 2013 15:13 - Sist endret 11. mai 2021 13:41