Monika Bærøe Nerland

Bilde av Monika Bærøe Nerland
English version of this page
Telefon +47 22858172
Mobiltelefon +47-93639793
Rom 578
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for pedagogikk Helga Engs hus 5. etasje Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Kunnskapsutvikling og læring i høyere utdanning og arbeidsliv
 • Profesjonsutdanning og profesjonslæring
 • Kunnskapspraksis i ulike organisasjoner

Pågående aktiviteter

 • Prosjektleder for Changing competence requirements in public services: consequences of digitization in general and highly specialized work (CORPUS), et prosjekt finansiert gjennom VAM-programmet i Norges forskningsråd (2019-2024). Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom IPED of Institutt for informatikk ved UiO, med finske og svenske partnere.

Fullførte prosjekter

 • Quality of Norwegian Higher Education: Pathways, Practices and Performances,  prosjekt finansiert gjennom FINNUT-programmet i Norges forskningsråd (2014-2018). Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom NIFU og Institutt for pedagogikk, med partnere fra Universitetet i Helsinki, Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Lillehammer. Mer informasjon
 • NFR-prosjektet Horizontal Governance and Learning Dynamics in Higher Education (2012-2016). Prosjektleder sammen med Peter Maassen. Prosjektet undersøkte hvordan politiske prosesser og transformasjoner i ekspertkulturer bidrar til å endre organisering og læring i høyere utdanning. Blant prosjektets aktiviteter var studier av hvordan studenter innvies i ekspertkulturer i utvalgte profesjonsorienterte programmer. Mer informasjon (engelsk).
 • Learning Trajectories in Knowledge Economies (LiKE), finansiert av NFR (2008-2011). Prosjektleder fra  oktober 2009.
 • Professional Learning in a Changing Society (ProLearn), finansiert av NFR (2004- 2008). Postdoc. / prosjektmedlem. Prosjektleder: Karen Jensen.
 • Instrumentalundervisning som kulturell praksis: en studie av hovedinstrumentundervisning i høyere musikkutdanning. Doktorgradsprosjekt, 1998- 2003.

Undervisning

 • Master of Philosophy in Higher Education, HEM 4100 "Introductory course in higher education" og HEM 4210 “Primary processes in higher education”
 • PED4403  "Ekspertfellesskap og modeller for kunnskapsdeling"
 • PhD kurs i kvalitativ metode
 • Veiledning av PhD- og masterstudenter med temaer innenfor høyere utdanning og arbeidslivslæring
 • Forskningstermin vår/høst 2021
   

Bakgrunn

Utdanning:

 • Dr.Polit, Universitetet i Oslo, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet (2003)
 • Cand. Musicae med hovedfag i musikkpedagogikk, Norges musikkhøgskole (1994)

Arbeidserfaring:

 • Forskningsopphold ved University of Sydney, Centre for Research on learning and Innovation (2018),University of California, Berkeley, Center for Studies in Higher Education (2012), University of London, Institute for Education (2006) og University of Wisconsin-Madison, Dept. of Curriculum and Instruction (2000)
 • Erfaring fra forskning og undervisning ved UiO, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Vestfold, Høgskolen i Tromsø og Norges musikkhøgskole

Verv og oppnevnelser

 • Medlem av faglig råd for kvalitetsprogrammene i DIKU / HK-dir (2020 - )
 • Leder for forskergruppen HEDWORK ( og tidligere ExCID) ved UiO, Det utdanningsvitenskapelige fakultet (2016-2020)
 • Adjunct professor ved Charles Sturt University, the Education for Practice Institute (2013-2015)
 • Koordinator for forskerutdanningen ved Institutt for pedagogikk (01.2013 - 07.2016)
 • Sporleder for NATED National Graduate School in Educational Research, Spor 4 (2014-2016)
 • Medlem av Fagkomiteen for samfunnsvitenskap, Norges forskningsråd (2010- 2012)
 • Styremedlem, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO (2009- 2012); Institutt for pedagogikk, UiO (2017-2020)

Priser

 • Mottaker av Hans Majestet Kongens Gullmedalje for doktoravhandlingen, UiO, 2003- 2004
 • UV-fakultetets undervisningspris, 2014
Emneord: Pedagogikk, Profesjonskunnskap, Profesjonsutdanning, Høyere utdanning, Arbeidslivslæring, Kunnskapspraksiser
Publisert 14. aug. 2013 15:13 - Sist endret 24. aug. 2021 16:50