Morgane Barbara Domanchin

Bilde av Morgane Barbara Domanchin
English version of this page
Telefon +47 22857753
Rom 4.373
Brukernavn
Besøksadresse Gaustadalléen 21 0373 Oslo Norway
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Forskningen min omhandler bruk av nye teknologier (datamaskiner, roboter og "immersive technologies") og læringskontekster. Jeg har en spesiell interesse for individuelle / gruppeinteraksjoner stimulert av bruk av digitale verktøy og de ulike effektene som disse kan gi på elevenes bruk av rom, tilstedeværelse og oppmerksomhet. Ved å binde multimodale interaksjonsmetodikker og sosiokulturelle teorier, bruker jeg visuell etnografi for å kaste lys over nye sosiale og læringspraksiser. 

Pågående aktiviteter 

Jeg er ansatt som postdoktor og er involvert i DigiLiv-prosjektet. I tillegg, er jeg "Associate Researcher" ved ICAR-laboratoriet i Lyon i Frankrike. 

Bakgrunn

Jeg har en Ph.D. i anvendt lingvistikk og disputerte ved Université Lumière Lyon 2 i Frankrike i desember 2020. Doktorgradsavhandlingen dreier seg om fremmedspråkspedagogikk og er en studie i lærerstudenters og spåkelevers bruk av en videokonferanseplattform når de interagerer på fransk. Avhandlingen er tilgjengelig på fransk her.

Jeg har tidligere undervist i fransk og engelsk. 

Publikasjoner 

  • Bokkapitler 

Develotte, C., Domanchin M., & Ibnelkaïd S. (2021) «Cadrage théorique et méthodologique pour l’éthologie réflexive visuelle». In C. Develotte, A. Bouquain, C. Combe, T. Codreanu, M. Domanchin, M. El-Hachani, D. Furnon, J-F. Grassin, S. Ibnelkaïd, J. Rémon & C. Vincent (Eds.), Fabrique de l’interaction parmi les écrans : forms de présences en recherche et en formation (augmented version). Montréal : Les Ateliers de [sens public]. [EN version : upcoming]

Domanchin, M., El-Hachani, M., & Grassin, J.-F. (2021) «Former à la recherche dans un séminaire doctoral polyartefacté» In C. Develotte, A. Bouquain, C. Combe, T. Codreanu, M. Domanchin, M. El-Hachani, D. Furnon, J-F. Grassin, S. Ibnelkaïd, J. Rémon & C. Vincent (Eds.), Fabrique de l’interaction parmi les écrans : formes de présences en recherche et en formation (augmented version). Montréal: Les Ateliers de [sens public]. [EN version: upcoming]

Develotte, C., Domanchin, M., Levet, S. (2018) «Effects of Presence in Videoconference Exchange», In R. Kern and C. Develotte (Eds.) Screens and Scenes: Multimodal Communication in Online Intercultural Encounters. Routledge, pp. 230-255. DOI:10.4324/9781315447124-11

 

  • Andre : 

Domanchin M., (2019) “A case study of a learner’s use of an online translator as a cognitive tool in a SCMC context”. In F. Meunier, J. Van de Vyver, L. Bradley & S. Thouësny (Eds.) Conference proceedings CALL and complexity – a EUROCALL 2019, pp. 113-117. DOI: 10.14705/rpnet.2019.38.995

Domanchin M., Guo Y. (2017) « Compte-rendu de Herring, S., New frontiers in interactive multimodal communication In The Routledge Handbook of Language and Digital Communication. A. Georgakopoulou & T.Spilioti (Eds.)” In Interfaces Numériques, 6 (2), pp. 377-380.

Rémon J., Combe C., Domanchin M., “Entretiens”. In Le corps et ses metamorphoses à l’ère numérique. S. Ibnelkaïd & I. Colon de Carvajal (2018). Interfaces Numériques. 8 (2), pp. 28-40.⟨halshs-02091047⟩

 

Publisert 28. mars 2022 10:00 - Sist endret 25. aug. 2022 17:01