Philipp Friedrich

Akademiske interesser

  • Forsknings- og kunnskapspolitikk
  • Styring og organisering av utdanningsinstitusjoner
  • Høyere utdanning

 

 

For mer informasjon vennligst gå til presentasjon på engelsk.

Emneord: Høyere utdanning

Publikasjoner

  • Friedrich, Philipp (2020). Who is responsible for what? On the governance relationship between ministry and agencies in Austrian and Norwegian higher education. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079.  s 1- 14 . doi: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2020.1735332
  • Friedrich, Philipp (2019). Organizational Change in Higher Education Ministries in Light of Agencification: Comparing Austria and Norway. Higher Education Policy.  ISSN 0952-8733. . doi: 10.1057/s41307-019-00157-x
  • Friedrich, Philipp (2016). University autonomy and reforms in Western Europe, or, Where´s the fun in Fun-damental changes?, In Nico Cloete; Leo Goedegebuure; Åse Gornitzka; Jens Patrick Wilhelm Jungblut & Bjørn Stensaker (ed.),  Pathways through higher education research: A festschrift in honour of Peter Maassen.  Department of Education, University of Oslo.  ISBN 978-82-569-7044-5.  Higher Education Governance and Reform.  s 41 - 45
  • Friedrich, Philipp; Prøitz, Tine Sophie & Stensaker, Bjørn (2016). Disciplining the Disciplines? How qualification schemes are written up at study program level in Norwegian higher education. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  21(7), s 870- 886 . doi: 10.1080/13562517.2016.1184138 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. feb. 2015 16:55 - Sist endret 27. mai 2019 17:27