Rachelle Esterhazy

Førsteamanuensis
Bilde av Rachelle Esterhazy
English version of this page
Telefon +47 22858113
Rom 576
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Jobbhistorie

 • Siden 2021 - Førsteamanuensis, Institutt for Pedagogikk/LINK Senter for Læring og utdanning
 • 2019 - 2021 - Postdoktor, Institutt for Pedagogikk/LINK Senter for Læring og utdanning
 • 2018- 2019 - Universitetslektor, LINK Senter for Læring og utdanning, Universitetet i Oslo
 • 2014 - 2019 - Stipendiat, Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo

For mer informasjon, vennligst se presentasjon på engelsk.

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning, Universitetspedagogikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Braun, Edith; Esterhazy, Rachelle & Kordts-Freudinger, Robert (2021). Research on Teaching and Learning in Higher Education. Waxmann Verlag. ISBN 978-3-8309-4026-5. 170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Esterhazy, Rachelle; Lange, Thomas de & Møystad, Anne (2022). How do signature pedagogies get their signatures? The role of assessment and professional artefacts.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas & Damsa, Crina I. (2021). Performing teacher feedback literacy in peer mentoring meetings.
 • Esterhazy, Rachelle; Damsa, Crina I. & de Lange, Thomas (2021). University teachers’ enactment of feedback literacy during peer mentoring meetings .
 • Esterhazy, Rachelle; Damsa, Crina-Ioana & Nerland, Monika Bærøe (2021). Co-creation of knowledge objects in undergraduate education – a qualitative analytical approach .
 • Esterhazy, Rachelle (2020). Practical Strategies for designing for productive feedback: principles, problems and practices.
 • Esterhazy, Rachelle (2020). Productive feedback and student-active learning.
 • Damsa, Crina I.; Esterhazy, Rachelle & Nerland, Monika (2019). Analyzing learning through co-creation of knowledge objects in software engineering education.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & Wittek, Anne Line (2019). Conceptualising peer review of teaching in higher education—a framework synthesis approach.
 • Esterhazy, Rachelle (2019). Studying productive feedback through a sociocultural lens.
 • Esterhazy, Rachelle; Nerland, Monika & Damsa, Crina I. (2019). Course designs that cater for productive feedback.
 • Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine & Stalheim, Odd Rune (2019). What counts as quality feedback? Examining student and teacher perceptions.
 • Esterhazy, Rachelle (2018). Studying effective feedback through a sociocultural lens: How can we account for the relational, processual and situated nature of feedback?
 • Esterhazy, Rachelle (2018). What matters for productive feedback?
 • Esterhazy, Rachelle & Fiksen, Øyvind (2018). Portfolio assessment in biology: following a three-year design cycle.
 • Esterhazy, Rachelle (2018). Seeking and engaging with feedback: How students explore and co-construct disciplinary practices.
 • Esterhazy, Rachelle (2018). Portfolio assessment in an undergraduate course in ecology. I Nerland, Monika & Prøitz, Tine Sophie (Red.), Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0319-7. s. 58–78.
 • Esterhazy, Rachelle & Hyytinen, Heidi (2017). Quality of Norwegian Higher Education project: Analysis of HowULearn data.
 • Esterhazy, Rachelle & Damsa, Crina I. (2017). Unpacking the feedback process: An analysis of undergraduate students’ interactional meaning-making of feedback comments.
 • Esterhazy, Rachelle (2017). Sociocultural perspectives on feedback: How do they help us solve the feedback dilemma?
 • Esterhazy, Rachelle & Damsa, Crina I. (2017). Students’ interactional meaning-making of assessment feedback viewed through a sociocultural lens.
 • Esterhazy, Rachelle (2017). Emerging strategies for supporting student learning. A practical guide for librarians and educators. European Journal of Higher Education. ISSN 2156-8235.
 • Esterhazy, Rachelle & Jungblut, Jens Patrick Wilhelm (2016). „When I write my master’s thesis“ – The formation of higher education researchers and professionals through the Oslo higher education master’s programs. I Cloete, Nico; Goedegebuure, Leo; Gornitzka, Åse; Jungblut, Jens Patrick Wilhelm & Stensaker, Bjørn (Red.), Pathways through higher education research: A festschrift in honour of Peter Maassen. Department of Education, University of Oslo. ISSN 978-82-569-7044-5. s. 129–136.
 • Esterhazy, Rachelle (2016). The role of social interaction for developing feedback literacy in higher education students - An observation study.
 • Esterhazy, Rachelle (2016). The role of social interaction for developing feedback literacy in higher education students.
 • Esterhazy, Rachelle (2015). Strategic responses to the Excellence Initiative.
 • Esterhazy, Rachelle (2015). Feedback to students in higher education - A conceptual review.
 • Esterhazy, Rachelle & Fumasoli, Tatiana (2015). Institutionalizing strategic behavior in higher education - The case of a German flagship university.
 • Esterhazy, Rachelle (2015). Strategic Responses to the German Excellence Initiative - A case study of Berlin Humboldt University.
 • Esterhazy, Rachelle & Hermansen, Hege (2019). «Flipped classroom» i praksis: Hvordan tilrettelegge for aktive læringsprosesser . Universitetet i Oslo, LINK Senter for læring og utdanning.
 • Esterhazy, Rachelle; Nerland, Monika & Damsa, Crina I. (2019). Productive feedback practices in higher education. Investigating social and epistemic relations in two undergraduate courses (PhD thesis). Universitetet i Oslo. Fulltekst i vitenarkiv
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine & Frølich, Nicoline [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0127-8.
 • Esterhazy, Rachelle (2014). Strategic responses to the German Excellence Initiative - A casy study of Berlin Humboldt University. Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. feb. 2015 10:15 - Sist endret 27. juli 2022 14:49