rachells

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Doktorgradsarbeidet fokuserer på Læringsutbytte i høyere utdanning.Høyrere utdanning
 • Komparative og internasjonale (utdannings)studier
 • Læringsutbytte
 • Bruk av indikatorer og resultatmål i høyrere utdanning

Pågående aktiviteter

 • Assistent til prosjektet ‘Higher Education Learning Outcomes’ (HELO) et samarbeidsprosjekt av NIFU, PFI, HiOA og Universitetet i Bergen.
 • Medlem av forskernettverket ‘Nordic Fields of Higher Education’. Nettverket er støttet av NordForsk og ledet av Universitetet i Uppsala.
 • Medlem av organsasjonsgruppe til den ‘Early Career Higher Education Research Network’ (ECHER).

Utdanningsbakgrunn og arbeidshistorikk

 • 2010- 2013. Forsker III, NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning), Oslo
 • 2008- 2010, Master i Comparative and International Education, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo
 • 2004- 2008, Forsker, Ipsos MORI Social Research Institute, London
 • 2000- 2004, Politikk MA Hons, University of Edinburgh, Skotland
Emneord: Komparative og internasjonale utdanningsstudier, Resultatmål, Indikatorer i høyere utdanning, Læringsutbytte, Pedagogikk

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Sweetman, Rachel (2019). Exploring the enactment of learning outcomes in higher education: Contested interpretations and practices through policy nets, knots, and tangles. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 1.
 • Bleiklie, Ivar; Frølich, Nicoline & Sweetman, Rachel (2016). Academic institutions, ambiguity and learning outcomes as management tools.
 • Sweetman, Rachel & Ashwin, Paul (2016). What would socially-just international measures of the quality of teaching in higher education look like?. Vis sammendrag
 • Sweetman, Rachel (2015). Learning Outcomes in universities: how are they interpreted and practiced in Norway and England?.
 • Sweetman, Rachel & Ashwin, Paul (2015). Exploring the limits of learning outcomes: the case of international comparisons.
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein; Sweetman, Rachel & Stensaker, Bjørn (2014). The Landing of a Policy Instrument.
 • Sweetman, Rachel (2014). The interpretation and impact of learning outcome approaches within degree programmes: national and disciplinary settings translating a key European concept.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Opheim, Vibeke; Sjaastad, Jørgen & Sweetman, Rachel Louise (2013). AHELO mulighetsstudie: Oppsummering av erfaringene med å gjennomføre OECDs AHELO mulighetsstudie i Norge. NIFU-rapport. 11.
 • Klitkou, Antje; Coenen, Lars & Sweetman, Rachel Louise (2012). Finding Nordic transition pathways: joined-up thinking on sustainable energy and transport. Public Service Review: European Union.  ISSN 1472-3395.  (23), s 408- 408
 • Vabø, Agnete; Ramberg, Inge & Sweetman, Rachel Louise (2012). Independent project support by Riksbankens Jubileumsfond. NIFU-rapport. 27.
 • Vabø, Agnete & Sweetman, Rachel Louise (2012). Overcoming The American bubble? The Norwegian Partnership programme (PPNA) for Collaboration in Higher Education with North America. IIE networker, Institute of International Education networker magazine.  Spring, s 48- 49
 • Sweetman, Rachel Louise; Vabø, Agnete & Martin J., Finkelstein (2011). Review of the Partnership Programme in Higher Education with North America. NIFU-rapport. 43.
 • Vabø, Agnete & Sweetman, Rachel Louise (2011). Praksisorienterte studietilbud: Eksempler fra ingeniørutdanning, markedsføringsfag, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. NIFU-rapport. 3.
 • Sweetman, Rachel Louise (2010). Englands nye universitetsreformer. Forskningspolitikk.  ISSN 0333-0273.  4(33)
 • Sweetman, Rachel Louise (2010). The value of a degree in comparative context: Student perceptions, rates of return and policy trends in Norway and England.
 • Sweetman, Rachel Louise & Thune, Taran (2010). An integrative perspective on the value of a bachelors degree: comparisons of students' views, financial returns and policy frames in Norway and England.
 • Sweetman, Rachel Louise; Johnson, Fiona & Skowron, Louise (2009). Raising Young People’s Higher Education Aspirations: Teachers’ Attitudes.
 • Sweetman, Rachel Louise (2006). Large scale qualitative analysis: case studies of projects using XSight analysis software.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. mai 2013 14:05 - Sist endret 27. okt. 2014 13:31