Sigmund Lieberg

Professor emeritus
Bilde av Sigmund Lieberg
English version of this page
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

  • Didaktikk
  • Utviklingsarbeid

Pågående aktiviteter

  • Publishers and educational resources. Relating educational policy, curriculum and publishing in schooling. Norwegian lessons in an traditional and modern perspective
  • Elevvurdering
  • Skolens dannelsesinnhold
  • IKT i utdanning

Fullførte prosjekter

  • Miljølæreprosjektet
  • LEVIS
  • ”Medieverksted”, et 3-årig nasjonalt utviklingsprosjekt i samarbeid mellom NLS, NRK, Norsk Filminstitutt og BFD
  • Digitale læremidler
  • NORDROM (Nordisk Ministerråd)
  • U-LEARN (EU)
  • MAILBOX (EU)
  • EUROCALL (EU)

Undervisning

  • Didaktiske temaer

Bakgrunn

  • Pedagogisk embetseksamen
  • Lektor i pedagogikk, Oslo lærerskole1970/73
  • Univ.lektor/1.amanuensis, Pedagogisk forskningsinstitutt, UiO 1973-1985
  • Lektor i videregående opplæring, Hov videregående skole 1977/81 (deltidsstilling)
  • Rektor ved Pedagogisk seminar i Oslo fra 1985-1987
  • Direktør ved Senter for lærerutdanning og skoletjeneste (nå ILS) 1988-1992
  • Direktør for Nasjonalt læremiddelsenter (NLS) fra 1992-2000
  • Professor II i IKT og læring, NTNU 1999-20004
  • Professor i didaktikk, PFI fra 2000
  • Professor II UiA 2004-2006

Verv og oppnevnelser

  • Bestyrer Pedagogisk forskningsinstitutt 1977-82
  • Bestyrer av Tv-tjenesten ved SV-fakultetet 1977-82
  • Prodekanus/dekanus ved SV-fakultetet1981/83 og 1984/85
  • Medlem av Det akademiske kollegium og kollegiets arbeidsutvalg 1984/85
  • Medlem av kollegiets plan og budsjettkomité 1980-85
  • Medlem av kollegiets Edb-utvalg 1980-85
  • Medlem/nestleder av Lærerutdanningsrådet/rådets arbeidsutvalg 1988/1993
  • Leder av utvalg for vurdering av Krigsskoleutdanningen i Norge, nedsatt av Forsvarsdepartementet
  • (1989-91)
  • Medlem av Styret for Norsk Voksenpedagogisk forskingsinstitutt (1992-96)
  • Valgt leder av Folkeuniversitetet i Norge fra 1995-99
  • Ekspert for det danske Undervisningsministeriet i evalueringen av dansk IT-arbeid
  • Medlem av departementsoppnevt arbeidsgruppe for digitale læremidler i høyere utdanning
  • Sittet som norsk representant i Dataprogramgruppen, IDUN-programmet og skoledatagruppen under Nordisk Ministerråd
Emneord: Skoleutvikling, Pedagogikk, Didaktikk

Publikasjoner

Innføring i Økopedagogikk. Sammen med Bjarne Bjørndal. Aschehoug, Oslo 1975

Nye veier i Didaktikken) Sammen med Bjarne Bjørndal. Aschehoug, Oslo 1978

Information and Communication Technology in the Danish School System. A State of Art Evaluation in 6 Areas of Government Action. In co-operation with Jeff Morgan.

Ministry of Education, København 1998.

Come cambia lìstruzione: le tecnologie del`informazione e della communicazione(ICT) in Europe (co-author), s.4-20 i Tecnologie Didattiche, vol. 3-1998

The Connected Teacher. Using ICT in schools for teachers in training.

In cooperation with Janet Jenkins and Inger Lise Stieng.

NCER 1998

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi og tilpasset opplæring. Utfordringer for nordiske og europeiske tilbydere. S. 55-60 i Johansen, Odd Einar (red): Folkeopplysning ved år 2000. Fra demokrati til marked?

En antologi. Oslo 1999

Internet-Verantwortung an norwegischen Schulen. Sammen med Marcel Machill i : Marcel Machill und Felicitas von Peter (Hrsg.): Internet-Verantwortung an Schulen. Gütersloh: Verlag Bertelsmann Stiftung 2001.

En ny generasjon læremidler. En vurdering av KK-stiftelsens læremiddelsatsing. Sammen med Bent. B. Andresen, Lars Owe Dahlgren og Sven Faugert. KK-stiftelsen. Sthl 2002.

 

 

 

  • Mifsud, Mary Louise; Mørch, Anders Irving & Lieberg, Sigmund (2013). An Analysis of Teacher-Defined Activities with Mobile Technologies: Predecessor and Successor Tool Use in the Classroom. Learning, Media & Technology.  ISSN 1743-9884. . doi: 10.1080/17439884.2012.655746 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

  • Mifsud, Louise; Mørch, Anders Irving & Lieberg, Sigmund (2009). Teacher Perspectives on Learning with Mobile Technologies.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. aug. 2010 11:33 - Sist endret 3. mars 2014 14:51