Svein Østerud

Professor emeritus
Bilde av Svein Østerud
Telefon +47-22840785
Rom 4351
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsparken 0349 Oslo Gaustadalléen 21
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

For full informasjon, vennligst gå til Svein Østerud`s engelske side.

Emneord: Digitale læringsomgivelser, Pedagogikk, Literacy, Læreplan

Publikasjoner

 • Østerud, Svein (2018). Forsøg på at udforme uddannelsesmål for et medialiseret og globaliseret samfund, I: Dion Sommer & Jacob Klitmøller (red.),  Fremtidsparat? Hinsides PISA - nordiske perspektiver på uddannelse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-7164-4.  Kapittel.  s 259 - 284
 • Østerud, Svein (2018). Gjørv-rapportens langvarige øyeblikk., I: Kristian Bjørkdahl (red.),  Rapporten: Sjanger og styringsverktøy.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-4052-3.  Kapittel.  s 34 - 59
 • Østerud, Svein (2018). På søken etter mediepedagogikkens teorigrunnlag: Utfordringer i vår globaliserte og medialiserte verden., I: Vegard Frantzen & Daniel Schofield (red.),  Mediepedagogikk og mediekompetanse. Danning og læring i en ny mediekultur.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245020731.  Kapittel.  s 73 - 104
 • Østerud, Svein (2016). Hva kan norsk skole lære av PISA-vinneren Finland?. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  2(2), s 14- 35 . doi: https://doi.org/10.17585/ntpk.v2.119
 • Østerud, Svein (2015). Kan vi lære å takle det uforutsette i en globalisert verden?, I: Glenn Egil Torgersen (red.),  Pedagogikk for det uforutsette.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245017687.  Kapittel 6.  s 99 - 120
 • Sandvik, Margareth; Smørdal, Ole & Østerud, Svein (2012). Exploring iPads in Practitioners' Repertoires for Language Learning and Literacy Practices in Kindergarten. Nordic Journal of Digital Literacy.  ISSN 1891-943X.  03, s 204- 221 Vis sammendrag
 • Østerud, Svein (2012). Changing concepts of literacy. From reading and writing to cultural practices, In Svein Østerud; Barbara Gentikow & Egil G. Skogseth (ed.),  Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences.  Hampton Press.  ISBN 978-1612890678.  1.  s 1 - 17
 • Østerud, Svein (2012). Innledning: Oslo, 22. juli 2011, I: Svein Østerud (red.),  22. juli. Forstå - forklare - forebygge.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-336-2.  Innledning.  s 9 - 29
 • Østerud, Svein (2012). Kan vi forstå terrorhandlingene som rammet oss 22. juli?, I: Svein Østerud (red.),  22. juli. Forstå - forklare - forebygge.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-336-2.  4.  s 94 - 113
 • Østerud, Svein (2012). Literacy as Recontextualization: Reformulating the Norwegian Curriculum to Take Account of Student Engagement With Digital Media, In Svein Østerud; Barbara Gentikow & Egil G. Skogseth (ed.),  Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences.  Hampton Press.  ISBN 978-1612890678.  9.  s 159 - 175
 • Østerud, Svein (2012). Terror via maske og spill, I: Svein Østerud (red.),  22. juli. Forstå - forklare - forebygge.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-336-2.  5.  s 117 - 149
 • Østerud, Svein (2010). Kunnskap i skolen - kunnskap i samfunnet, I: Sylvi Stenersen Hovdenak & Ola Erstad (red.),  Kunnskap i skolen.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2504-4.  Kapittel.  s 41 - 64
 • Østerud, Svein (2009). En didaktikk for demokratisk dannelse, I: Svein Østerud (red.),  Enter. Veien mot en IKT-didaktikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39656-2.  Kap. 10.  s 191 - 213
 • Østerud, Svein & Knudsen, Ida Margrethe (2009). Rom og tid i didaktiske modeller, I: Svein Østerud (red.),  Enter. Veien mot en IKT-didaktikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39656-2.  Kap. 2.  s 33 - 57
 • Østerud, Svein & Schwebs, Ture (2009). Mot en IKT-didaktikk, I: Svein Østerud (red.),  Enter. Veien mot en IKT-didaktikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39656-2.  Kap. 1.  s 11 - 32
 • Østerud, Svein; Skogseth, Egil G. & Bliksrud, Magnus Johan (2009). Læring med det romlige publiseringsverktøyet Memoz. To klasserom - to læringskulturer, I: Svein Østerud (red.),  Enter. Veien mot en IKT-didaktikk.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39656-2.  Kap. 4.  s 69 - 94
 • Andersen, Knut G.; Skogseth, Egil G. & Østerud, Svein (2008). Fra agora til nettfora. Historiske og politiske forutsetninger for medborger-literacy, I: Svein Østerud & Egil G. Skogseth (red.),  Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27895-3.  Kapittel 6.  s 117 - 138
 • Østerud, Svein (2008). Finnes det en "tredje vei" i utdanningspolitikken?, I: Marry-Anne Karlsen; Nils Otto Steen & Siri Hall Arnøy (red.),  Utdanning - venstre om! Fra forsvarstiltak til en radikal kunnskapspolitikk.  Sosialistisk Venstreparti.  ISBN 978-82-92952-01-6.  Artikkel i Del 2.  s 93 - 96
 • Østerud, Svein & Arnseth, Hans Christian (2008). Læring, sosialisering og identitetsutvikling i nettverkssamfunnet, I: Svein Østerud & Egil G. Skogseth (red.),  Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27895-3.  Kapittel 2.  s 39 - 59
 • Østerud, Svein & Skogseth, Egil G. (2008). Mellom lobbyisme og opptøyer. Om Attac Norges konfrontative dialog for en demokratisk verdensøkonomi, I: Svein Østerud & Egil G. Skogseth (red.),  Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27895-3.  Kapittel 9.  s 180 - 201
 • Østerud, Svein & Skogseth, Egil G. (2008). Å være på nett, I: Svein Østerud & Egil G. Skogseth (red.),  Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27895-3.  Kapittel 1.  s 13 - 38
 • Østerud, Svein (2007). Krever medieutviklingen en ny dannelsestenking?, I: Soilikki Vettenranta (red.),  Mediedanning og mediepedagogikk. Fra digital begeistring til kritisk dømmekraft.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-37167-5.  Kap. 2.  s 34 - 82
 • Østerud, Svein (2006). PISA- og TIMMS-undersøkelsene. Hvor viktige er de for norsk skole, og hvilke lærdommer kan vi høste?, I: Birgit Brock-Utne & Liv Bøyesen (red.),  Å greie seg i utdanningssystemet i nord og sør. Innføring i flerkulturell og komparativ pedagogikk, utdanning og utvikling.  Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0396-4.  Kap 15.  s 204 - 218
 • Østerud, Svein; Schwebs, Ture; Nielsen, Liv Merete & Sandvik, Margareth (2006). eLogg - et læringsmiljø for sammensatte tekster. Digital kompetanse.  ISSN 0809-6724.  1(3), s 214- 226 Vis sammendrag
 • Østerud, Svein & Lippe, Berit von der (2004). Språk og bilde i massemediene, I: Berit von der Lippe (red.),  Medier, politikk og samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 8202226538.  Kapittel 8.  s 176 - 216
 • Østerud, Svein (2003). En dannelsesreise i retorikkfeltet, I: Øivind Andersen & Kjell Lars Berge (red.),  Retorikkens relevans.  Norsk sakprosa/ Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening.  ISBN 82-90954-24-7.  s 31 - 35
 • Østerud, Svein (2003). Enhetsskolen i spenningsfeltet mellom restaurativ og progressiv skoleforståelse. Finnes det en tredje vei?, I: Per Østerud & Jan Johnsen (red.),  Leve skolen! Enhetsskolen i et kulturkritisk perspektiv.  Oplandske Bokforlag.
 • Østerud, Svein (2002). Innspill til det nye retorikkfaget i Norge. Nytt Norsk Tidsskrift.  ISSN 0800-336X.  (3)
 • Østerud, Svein (2001). Hva er en samfunnsrettet pedagogikk ved inngangen til det 21. århundre?, I:  Samfunnsrettet pedagogikk - NÅ.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 82-7518-092-9.  s 63 - 91
 • Østerud, Svein (2001). Mot en ny lærerrolle - i samspill med det teknologiske og institusjonelle miljøet?, I: Trygve Bergem (red.),  Slipp elevene løs! Artikler med søkelys på lærerrollen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1167-0.  s 221 - 240
 • Ludvigsen, Sten; Østerud, Svein; Larsen, A. & Arnseth, Hans Christian (2000). Ny teknologi - nye praksisformer: innledning, I: Sten Ludvigsen & Svein Østerud (red.),  Ny teknologi - nye praksisformer.  ITU, Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7947-008-5.  s 9 - 20
 • Østerud, Svein (2000). How Can Audience Research Overcome the Divide Between Macro- and Microanalysis, Between Social Structure and Action?, In Ingunn Hagen & Janet Wasko (ed.),  Consuming Audiences? Production and Reception in Media Research.  Hampton Press, Inc., Cresskill, New Jersey.  ISBN 1-572-73175-3.  s 123 - 143
 • Østerud, Svein (2000). Norsk skole baklengs inn i det neste årtusenet?, I: Sten Ludvigsen & Svein Østerud (red.),  Ny teknologi - nye praksisformer. Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk.  Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-7947-008-5.  s 75 - 84
 • Lippe, Bent von der & Østerud, Svein (1999). Retorikk og tolkning, I: Bent von der Lippe & Odd Nordhaug (red.),  Medier, påvirkning og samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0760-6.  s 385 - 414
 • Lippe, Bent von der & Østerud, Svein (1999). Språk og språkbruk - teoretiske perspektiver, I: Bent von der Lippe & Odd Nordhaug (red.),  Medier, påvirkning og samfunn.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 82-456-0760-6.  s 357 - 384
 • Østerud, Svein (1999). Toward a Pragmatic Understanding of Television Reception: Norwegian Coverage of the Summit Meeting between Reagan and Gorbachev in Moscow, 1988, In S. Mander Mary (ed.),  Framing Friction. Media and Social Conflict.  University of Illinois Press, Urbana and Chicago.  ISBN 0-252-06733-9.  s 215 - 255
 • Østerud, Svein (1998). Relevansen av begrepene"validitet" og "rehabilitet" i kvalitativ forskning. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  3, s 119- 130

Se alle arbeider i Cristin

 • Hansen, Bjarne & Østerud, Svein (2016). Om pedagogikk. Aschehoug & Co.  ISBN 9788203360831.  146 s.
 • Østerud, Svein (red.) (2012). 22. juli. Forstå - forklare - forebygge. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-336-2.  308 s.
 • Østerud, Svein (red.) (2012). 22. juli: Forstå, forklare, forebygge. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353362.  308 s.
 • Østerud, Svein; Gentikow, Barbara & Skogseth, Egil G. (ed.) (2012). Literacy practices in late modernity: Mastering technological and cultural convergences. Hampton Press.  ISBN 978-1612890678.
 • Østerud, Svein (red.) (2009). Enter. Veien mot en IKT-didaktikk. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39656-2.  242 s.
 • Østerud, Svein & Skogseth, Egil G. (red.) (2008). Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27895-3.  295 s.
 • Østerud, Svein (2004). Utdanning for informasjonssamfunnet. Den tredje vei. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00369-9.  277 s.
 • Ludvigsen, Sten & Østerud, Svein (red.) (2000). Ny teknologi - nye praksisformer. Teoretiske og empiriske analyser av IKT i bruk. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning, Universitetet i Oslo.  ISBN 82-7947-008-5.

Se alle arbeider i Cristin

 • Nilsen, Anne Birgitta & Østerud, Svein (2018). Fritt skolevalg skaper tapere. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Østerud, Svein (2016). Etterord, I:  Om pedagogikk.  Aschehoug & Co.  ISBN 9788203360831.  Kapittel.
 • Smørdal, Ole & Østerud, Svein (2015). An inquiry based writing workshop with iPads in a 4th grade science classroom.
 • Østerud, Svein (2012). På tide med analyse. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Beck, Christian Watkin; Engen, Thor Ola; Østerud, Svein; Øzerk, Kamil & Aasen, Joar (2010). Sosialiseringsteoretikeren Anton Hoëm - en internasjonal plassering, I: Anton Hoem (red.),  Sosialisering - kunnskap - identitet.  Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-184-6.  Innledning.  s 1 - 28
 • Østerud, Svein (2010). Virkningene av "Hjernevask". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  (94), s 4- 4
 • Østerud, Svein (2009). Foretrukken, forhandlende og oppositionel læsning, I: Søren Kolstrup (red.),  Medie- og kommunikationsleksikon.  Samfundslitteratur.  ISBN 978-87-593-0997-1.  Oppslagsord.  s 158 - 159
 • Østerud, Svein (2009). Mening, I: Søren Kolstrup (red.),  Medie- og kommunikationsleksikon.  Samfundslitteratur.  ISBN 978-87-593-0997-1.  Oppslagsord.  s 342 - 343
 • Østerud, Svein (2007). Literacy as recontextualisation: Reformulating the Norwegian curriculum to take account of student engagement with digital media.
 • Østerud, Svein (2007). Literacy i digitaliseringens tidsalder. Vis sammendrag
 • Østerud, Svein (2007). Nye læringsmuligheter med IKT (Keynote-foredrag).
 • Østerud, Svein (2005). Danning og dannelse i et historisk perspektiv.
 • Østerud, Svein (2005). Fire teser for norsk skole. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Østerud, Svein (2005). Hvordan utvikle en god felles offentlig skole. En tredje vei i utdanningspolitikken.
 • Østerud, Svein (2005). Kunnskaps- og læringssyn i møte med IKT.
 • Østerud, Svein (2005). Literacy og konvergerende medier.
 • Østerud, Svein (2005). Læring med IKT i skole og bibliotek - multifunksjonelle læringsressurser og internaksjon, læring og læringsmåter.
 • Østerud, Svein (2005). Nytt trusselbilde- behov for ny pedagogikk.
 • Østerud, Svein (2005). Utdanning for informasjonssamfunnet - den tredje vei.
 • Østerud, Svein (2005). Utdanning for informasjonssamfunnet - hvorfor digital kompetanse?.
 • Østerud, Svein (2003). Enhetsskolen i spenningsfeltet mellom en restaurativ og en progressiv skoleforståelse. Finnes det en tredje vei?. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  (3), s 12- 13
 • Østerud, Svein (2002). IKT og læring - for alle?.
 • Østerud, Svein (2002). IKT og læring - orientering om den pedagogiske komponenten i det tverrfaglige IKT-studiet.
 • Østerud, Svein (2002). Kommentar til Christian Kocks foredrag "Retorikkens relevans".
 • Østerud, Svein (2002). Kommentarer ved ITU Workshop 2002.
 • Østerud, Svein (2002). Ulike læringsstrategier og ulike bruk av IKT i klasserommet.
 • Østerud, Svein (2001). En retorisk tilnærming til tekster.
 • Østerud, Svein (2001). IKT og læring.
 • Østerud, Svein (2001). IKT og læring.
 • Østerud, Svein (2001). IKT og læring i skolen.
 • Østerud, Svein (2001). Ironi i skolen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Østerud, Svein (2001). Kommentarer ved ITU Workshop.
 • Østerud, Svein (2001). Skoleledelse i en digital verden. Magasin for ledere.  ISSN 1501-5904.  (4), s 16- 20
 • Ludvigsen, Sten & Østerud, Svein (red.) (2000). Ny teknologi - nye praksisformer.
 • Østerud, Svein (2000). Grounded Theory.
 • Østerud, Svein (2000). Intervjuet som kvalitativ metode; design, analyse og tolkning.
 • Østerud, Svein (2000). Kulturelle betingelser for læring.
 • Østerud, Svein (2000). Kulturelle betingelser for læring med eksempler fra Narvik-prosjektet.
 • Østerud, Svein (2000). Teknologiens kompetansekrav ved inngangen til det 21. århundre.
 • Østerud, Svein (2000). Tre misforståelser om lærerrollen. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Østerud, Svein; Larsen, Anniken & Erstad, Ola (1999). Når ideer flyter sammen ... En studie av implementering av informasjons- og kommunikasjonsteknologi i grunnskolen i Hole kommune. ITU-skriftserie. 3. Vis sammendrag
 • Østerud, Svein (1999). Bourdieus kultursosiologi.
 • Østerud, Svein (1999). Diskursanalyse.
 • Østerud, Svein (1999). Drøfting av begrepene "reliabilitet" og "validitet" i kvalitativ metode.
 • Østerud, Svein (1999). Grounded Theory.
 • Østerud, Svein (1999). Norsk skole baklengs inn i det neste årtusenet?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 52- 60
 • Østerud, Svein (1999). Trippeldrap som opplevelse. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Ludvigsen, Sten; Arnseth, Hans Christian & Østerud, Svein (1998). Elektronisk ransel. Ny teknologi - nye praksisformer. Vis sammendrag
 • Østerud, Svein (1998). Elekronisk ransel. Ny teknologi - nye praksisformer.
 • Østerud, Svein (1998). IT i universitetsstudiene.
 • Østerud, Svein (1998). Lektorer i villrede. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Østerud, Svein (1998). Pedagog i en IT-tid.
 • Østerud, Svein (1998). Pedagogiske perspektiver på nettbasert læring.
 • Østerud, Svein (1998). Perspektiver på bruk av IT i universitetsstudiene.
 • Østerud, Svein (1998). Universitetet mot år 2000. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 27. sep. 2010 09:44 - Sist endret 28. juni 2016 10:10