Sverre Tveit

Bilde av Sverre Tveit
English version of this page
Telefon +47 22858277
Mobiltelefon +47 41545503
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Akadmiske interesser

 • Utdanningspolicy
 • Vurderingspolicy
 • Komparativ pedagogikk
 • Vurderingspraksis

Utdanning

 • 2009: Master i pedagogikk, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2019: PhD, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

Arbeid

 • Postdoktor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2020-)
 • Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder (2020)
 • Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder (2016-2019)
 • Stipendiat ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2011-2015)
Emneord: Pedagogikk, Utdanningspolitikk, Vurdering, Komparative og internasjonale studier

Publikasjoner

 • Tveit, Sverre (2018). Ambitious and ambiguous: shifting purposes of national testing in the legitimation of assessment policies in Norway and Sweden (2000–2017). Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  25(3), s 327- 350 . doi: 10.1080/0969594X.2017.1421522
 • Tveit, Sverre & Lundahl, Christian (2018). New modes of policy legitimation in education: (Mis)using comparative data to effectuate assessment reform. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  17(5), s 631- 655 . doi: 10.1177/1474904117728846
 • Tveit, Sverre & Olsen, Rolf Vegar (2018). Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring. Acta Didactica Norge.  ISSN 1504-9922.  12(4) . doi: 10.5617/adno.6381 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Lundahl, Christian; Hultén, Magnus & Tveit, Sverre (2017). The power of teacher-assigned grades in outcome-based education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy.  ISSN 2002-0317.  3(1), s 56- 66 . doi: 10.1080/20020317.2017.1317229
 • Tveit, Sverre (2014). Educational assessment in Norway. Assessment in education: Principles, Policy & Practice.  ISSN 0969-594X.  21(2), s 221- 237 . doi: 10.1080/0969594X.2013.830079
 • Tveit, Sverre (2009). Educational assessment in Norway — a time of change, In Claire Wyatt-Smith & Joy Cumming (ed.),  Educational assessment in the 21st Century. Connecting Theory and Practice.  Springer.  ISBN 978-1-4020-9963-2.  Kapittel 12.  s 227 - 243
 • Tveit, Sverre (2007). Analyse av retningslinjer og praksis for elevvurdering, I: Sverre Tveit (red.),  Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01038-0.  Kapittel 19.  s 198 - 218
 • Tveit, Sverre (2007). Elevvurdering i Kunnskapsløftet, I: H Hølleland (red.),  På vei mot Kunnskapsløftet. Begrunnelser, løsninger og utfordringer.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-27238-8.  Kapittel 12.  s 281 - 302
 • Tveit, Sverre (2007). En mer læringsstøttende og rettferdig elevvurdering, I: Sverre Tveit (red.),  Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01038-0.  Kapittel 20.  s 219 - 244
 • Tveit, Sverre (2007). Formål og retningslinjer for elevvurdering i Kunnskapsløftet, I: Sverre Tveit (red.),  Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01038-0.  Kapittel 18.  s 185 - 197

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2020 16:22 - Sist endret 15. mai 2020 16:22

Prosjekter