Sverre Tveit

Bilde av Sverre Tveit
English version of this page
Telefon +47 22858277
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Akadmiske interesser

 • Utdanningspolicy
 • Vurderingspolicy
 • Komparativ pedagogikk
 • Vurderingspraksis

Utdanning

 • 2009: Master i pedagogikk, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • 2019: PhD, Utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo

Arbeid

 • Postdoktor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2020-)
 • Førsteamanuensis ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Agder (2020)
 • Universitetslektor ved Institutt for pedagogikk ved Universitetet i Agder (2016-2019)
 • Stipendiat ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2011-2015)
Emneord: Pedagogikk, Utdanningspolitikk, Vurdering, Komparative og internasjonale studier

Publikasjoner

 • Tveit, Sverre & Olsen, Rolf Vegar (2018). Eksamens mange roller i sertifisering, styring og støtte av læring og undervisning i norsk grunnopplæring. Acta Didactica Norge. ISSN 1504-9922. 12(4). doi: 10.5617/adno.6381. Fulltekst i vitenarkiv
 • Tveit, Sverre (2018). Ambitious and ambiguous: shifting purposes of national testing in the legitimation of assessment policies in Norway and Sweden (2000–2017) . Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 25(3), s. 327–350. doi: 10.1080/0969594X.2017.1421522.
 • Tveit, Sverre & Lundahl, Christian (2018). New modes of policy legitimation in education: (Mis)using comparative data to effectuate assessment reform. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 17(5), s. 631–655. doi: 10.1177/1474904117728846.
 • Lundahl, Christian; Hultén, Magnus & Tveit, Sverre (2017). The power of teacher-assigned grades in outcome-based education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. ISSN 2002-0317. 3(1), s. 56–66. doi: 10.1080/20020317.2017.1317229.
 • Tveit, Sverre (2014). Educational assessment in Norway. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. 21(2), s. 221–237. doi: 10.1080/0969594X.2013.830079.
 • Tveit, Sverre (2009). Educational assessment in Norway — a time of change. I Wyatt-Smith, Claire & Cumming, Joy (Red.), Educational assessment in the 21st Century. Connecting Theory and Practice. Springer. ISSN 978-1-4020-9963-2. s. 227–243.
 • Tveit, Sverre (2007). Formål og retningslinjer for elevvurdering i Kunnskapsløftet. I Tveit, Sverre (Red.), Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01038-0. s. 185–197.
 • Tveit, Sverre (2007). Analyse av retningslinjer og praksis for elevvurdering. I Tveit, Sverre (Red.), Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01038-0. s. 198–218.
 • Tveit, Sverre (2007). En mer læringsstøttende og rettferdig elevvurdering. I Tveit, Sverre (Red.), Elevvurdering i skolen - Grunnlag for kulturendring. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01038-0. s. 219–244.
 • Tveit, Sverre (2007). Elevvurdering i Kunnskapsløftet. I Hølleland, H (Red.), På vei mot Kunnskapsløftet. Begrunnelser, løsninger og utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-27238-8. s. 281–302.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2020 16:22 - Sist endret 15. mai 2020 16:22

Prosjekter