Thomas de Lange

Bilde av Thomas de Lange
English version of this page
Telefon +47 22858558
Rom 577
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Læring i høyere utdanning
 • IKT i undervisningen
 • Analyse av student-lærer relasjoner i undervisningen
 • Analyse av undervisningspraksiser

Undervisning

 • Kurs i universitetspedagogikk: http://www.uv.uio.no/iped/om/fup/
 • Konsultasjon/studiekvalitet

Bakgrunn

Utdanning

 • PhD (2010), Universitetet i Oslo. Tittel på avhandling: Technology and Pedagogy. Analysing digital practices in media education
 • Cand Polit (2000), Universitetet i Oslo. Tittel på hovedoppgave: «Læring i eget system – Systemteori som en utvidet forståelse av endring og læring»

Arbeidserfaring

 • Førsteamanuensis, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo (2011- )
 • Universitetslektor, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (2010-2011)
 • Forsker, InterMedia, Universitetet i Oslo (2009-2010)
 • Stipendiat, InterMedia, Universitetet i Oslo (2004-2009)
 • Universitetslektor, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo (2001-2004)
 • Forskningsassistent, Pedagogisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo (2000-2001)

Priser

 • Utdanningspris for reformering av lærerutdanningen (PLUTO-reformen) ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (2003)
Emneord: Pedagogikk, IKT og læring, Aktivitetsteori, interaksjonsanalyse, Universitetspedagogikk

Publikasjoner

 • de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Bjerknes, Audun (2022). Trust in Peers: Conditions of Trust in Faculty-Based Peer Review of Teaching in Norway. Higher Education Dynamics. ISSN 1571-0378. 57, s. 117–130. doi: 10.1080/02602938.2021.1980768.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas & Damsa, Crina I. (2021). Performing teacher feedback literacy in peer mentoring meetings. Assessment & Evaluation in Higher Education. ISSN 0260-2938. s. 1–14. doi: 10.1080/02602938.2021.1980768.
 • Thambawita, Vajira L B; Hicks, Steven; Isaksen, Jonas L; Stensen, Mette H.; Haugen, Trine B. & Kanters, Jørgen K [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2021). DeepSynthBody: the beginning of the end for data deficiency in medicine. I Colomo-Palacios, Ricardo & Ripon, Kazi Shah Nawaz (Red.), Proceedings of the international conference on Applied Artificial Intelligence (ICAPAI). IEEE conference proceedings. ISSN 978-1-7281-5935-5. s. 1–8. doi: 10.1109/ICAPAI49758.2021.9462062.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2021). Erfaringer fra PeTS-prosjektet: Hva har vi lært, og hvordan går vi videre? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 201–2010.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2021). Tillit - en 'bærebjelke' i kollegial veileding? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 181–203.
 • Kirkevold, Marit & de Lange, Thomas (2021). Utvikling av veilederkompetanse innen forskning i kliniske profesjoner: strukturert kollegaveiledning som kollegial støtte i en forskerskolekontekst. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 124–142.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Bastiansen, Siri Sofie Vasrud (2021). Kollegaveileding i høyere utdanning: Hva sier internasjonal forskning? I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 27–47.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). En bok om kollegaveileding. I Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (Red.), Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISSN 9788215048420. s. 13–26.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas & Møystad, Anne (2021). How do signature pedagogies get their signatures? The role of assessment and professional artefacts in preparing students for their professions. Assessment in education: Principles, Policy & Practice. ISSN 0969-594X. doi: 10.1080/0969594X.2021.1902273.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). Action learning as means for supervisor development. I Lee, Anne & Bongaardt, Rob (Red.), The Future of Doctoral Research. Challenges and Opportunities. Routledge. ISSN 9780367858490.
 • Prøitz, Tine Sophie; Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2020). Layers of Consistency in Study Programme Planning and Realization. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 79–96. doi: 10.1007/978-3-030-41757-4_5.
 • de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Fossland, Trine (2020). Plenary Teaching: Examining Opportunities for Student Involvement and Knowledge Exploration in Large Classroom-Settings. I Elken, Mari; Maassen, Peter; Nerland, Monika; Prøitz, Tine Sophie; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Quality Work in Higher Education. Organisational and Pedagogical Dimensions. Springer. ISSN 978-3-030-41756-7. s. 135–153. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-41757-4_8.
 • de Lange, Thomas; Møystad, Anne & Torgersen, Gerald R. (2020). How can video‐based assignments integrate practical and conceptual knowledge in summative assessment? Student experiences from a longitudinal experiment. British Educational Research Journal (BERJ). ISSN 0141-1926. doi: 10.1002/berj.3632. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Nerland, Monika Bærøe (2020). Praksisnær undervisning med simulering og rollespill , Praksisnær undervisning – i praksis og teori. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202632588. s. 99–119. doi: 10.23865/noasp.94.ch6. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Analysing the constitution of trust in peer-based teacher mentoring groups – a sociocultural perspective. Teaching in Higher Education. ISSN 1356-2517. s. 1–15. doi: 10.1080/13562517.2020.1724936. Fulltekst i vitenarkiv
 • Damsa, Crina I. & de Lange, Thomas (2019). Studentsentrerte perspektiver og tiltak i høyere utdanning : et forskningsbasert innspill til kvalitetsarbeid i praksis . UNIPED. ISSN 1500-4538. 42(1), s. 5–8. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-01-01.
 • Damsa, Crina I. & de Lange, Thomas (2019). Student-centred learning environments in higher education - From conceptualization to design. UNIPED. ISSN 1500-4538. 42(1), s. 9–26. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-01-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Randel, Kristin Ranheim; Botteri, Edoardo; Romstad, Katrine Maria Kauczynska; Frigstad, Svein Oskar; Bretthauer, Michael & Hoff, Geir [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Effects of Oral Anticoagulants and Aspirin on Performance of Fecal Immunochemical Tests in Colorectal Cancer Screening. Gastroenterology. ISSN 0016-5085. 156(6), s. 1642–1649.e1. doi: 10.1053/j.gastro.2019.01.040.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Stalheim, Odd Rune; Fossland, Trine; de Lange, Thomas; Wittek, Anne Line & Nerland, Monika (2019). Simulating: Bridging the Gap Between Practice and Theory in Higher Professional Education. I Trimmer, Karen; Newman, Tara & Padró, Fernando (Red.), Ensuring Quality in Professional Education Volume I. Palgrave Macmillan. ISSN 978-3-030-01095-9. s. 53–72. doi: 10.1007/978-3-030-01096-6_3.
 • Hoff, Geir; de Lange, Thomas; Bretthauer, Michael; Dahler, Stein; Halvorsen, Fred-Arne & Huppertz-Hauss, Gert [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2019). Registration bias in a clinical quality register. Endoscopy International Open. ISSN 2196-9736. 7(1), s. E90–E98. doi: 10.1055/a-0806-7006. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2018). Creating shared spaces: developing teaching through peer supervision. Mind, Culture, and Activity. ISSN 1074-9039. 25(4), s. 324–339. doi: 10.1080/10749039.2018.1544645. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas & Lauvås, Per (2018). Kollegaveiledning i høyere utdanning: – en empirisk analyse av veiledningssamtaler. UNIPED. ISSN 1500-4538. 41(3), s. 259–274. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-07. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2018). Learning to Teach and Teaching to Learn: Exploring Microteaching as a Site for Knowledge Integration in Teacher Education. I Maassen, Peter; Nerland, Monika & Yates, Lyn (Red.), Reconfiguring Knowledge in Higher Education. Springer Nature. ISSN 978-3-319-72831-5. s. 169–185. doi: 10.1007/978-3-319-72832-2_10.
 • de Lange, Thomas; Møystad, Anne & Torgersen, Gerald R. (2018). Increasing clinical relevance in oral radiology: Benefits and challenges when implementing digital assessment. European journal of dental education. ISSN 1396-5883. 22(3), s. 198–208. doi: 10.1111/eje.12326.
 • Erlandsen, Lars Henrik & de Lange, Thomas (2017). Studenten som veileder - erfaringer fra Krigsskolens lederutdanning : innledning og forskningsspørsmål. UNIPED. ISSN 1500-4538. 40(2), s. 109–128. doi: 10.18261/issn.1893-8981-2017-02-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Molly, Sutphen & de Lange, Thomas (2015). What is formation? A conceptual discussion. Higher Education Research and Development. ISSN 0729-4360. 34(2), s. 411–419. doi: 10.1080/07294360.2014.956690.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2014). Research Genres as Knowledge Practices: Experiences in Writing Doctoral Dissertations in Different Formats. Journal of Educational Public Relations. ISSN 0741-3653. 35(3), s. 383–401. doi: 10.3138/jspr.35.3.383.
 • de Lange, Thomas (2014). Aktivitetsteori og læring. I Wittek, Line & Stray, Janicke Heldal (Red.), Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-41424-5. s. 162–177.
 • de Lange, Thomas (2013). Stykket og helt: erfaringer fra det å skrive en artikkelbasert avhandling. UNIPED. ISSN 1500-4538. 36(4), s. 20–31. doi: 10.3402/uniped.v36i4.23090. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas (2012). Digitalt lærersamarbeid over nett - bruk av online-samtaler som profesjonelt samarbeidsverktøy. I Hauge, Trond Eiliv & Lund, Andreas (Red.), Små skritt eller store sprang? Om digitale tilstander i skolen. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-0236438-0. s. 179–205.
 • de Lange, Thomas (2011). Formal and Non-formal Digital Practices. Institutionalizing transactional learning spaces in a media classroom. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. 36(3), s. 251–275. doi: 10.1080/17439884.2011.549827.
 • de Lange, Thomas & Ludvigsen, Sten Runar (2009). Distributed Teacher Collaboration: Organizational Tensions and Innovations Mediated by Instant Messaging. I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Learning in the network society and the digitized school. Nova Science Publishers, Inc.. ISSN 978-1-60741-172-7.
 • de Lange, Thomas & Lund, Andreas (2008). Digital Tools and Instructional Rules: A study of how digital technologies become rooted in classroom procedures. Outlines : Critical Social Studies. ISSN 1399-5510. 10(2), s. 36–58.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Re-mixing multimodal resources: multiliteracies and digital production in Norwegian media education. Learning, Media & Technology. ISSN 1743-9884. 32(2), s. 183–198.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2021). Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215048420. 232 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jha, Debesh; Tomar, Nikhil Kumar; Ali, Sharib; Riegler, Michael A.; Johansen, Håvard D. & Lange, Thomas de [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). NanoNet: Real-Time Polyp Segmentation in VideoCapsule Endoscopy and Colonoscopy.
 • Jha, Debesh; Ali, Sharib; Emanuelsen, Krister; Hicks, Steven; Thambawita, Vajira L B & Garcia-Ceja, Enrique [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2021). Kvasir-Instrument: Diagnostic and Therapeutic Tool Segmentation Dataset in Gastrointestinal Endoscopy.
 • Esterhazy, Rachelle; Damsa, Crina I. & de Lange, Thomas (2021). University teachers’ enactment of feedback literacy during peer mentoring meetings .
 • de Lange, Thomas (2021). Læring og veileding i klinikken.
 • de Lange, Thomas (2021). Key-note commentary: Academic development and public leadership.
 • de Lange, Thomas; Ahlqvist, Jan; Levring Jäghagen, Eva; Torgersen, Gerald R. & Møystad, Anne (2021). Students’ perceptions of post-exam feedback in oral radiology—A comparative study from two dental hygienist educational settings.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Hva kan kollegaveiledning bidra med?
 • de Lange, Thomas (2020). Problem based learning- Principles, practicalities and research.
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2020). Unpacking the Problem: Analysing the implementation of peer-group mentoring for master supervisors.
 • de Lange, Thomas (2020). Kollegaveiledning – prinsipper og praksis.
 • de Lange, Thomas (2020). Peer mentoring in PhD-supervision: findings from the PeTS-project.
 • Opdal, Lars; de Lange, Thomas & Svenkerud, Sigrun (2020). Triaramas as support for teacher student reflections after teaching practice in schools.
 • de Lange, Thomas & Hasu, Mervi (2019). Innovation in higher education: a conceptual review in current research.
 • de Lange, Thomas & Kirkevold, Marit (2019). Kollegaveiledning: Hvordan gjøre oss selv og hverandre bedre som veiledere? .
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & de Lange, Thomas (2019). Data Management in the PeTS project - In accordance with the new GDPR-regulations .
 • de Lange, Thomas; Hasu, Mervi & Wittek, Anne Line (2019). Innovation of educational practices in higher education—a critical conceptual discussion.
 • Bastiansen, Siri Sofie Vasrud; de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2019). ‘How do I handle this case?’ Analysing the implementation of peer-tutoring group work for master supervisors.
 • Esterhazy, Rachelle; de Lange, Thomas; Bastiansen, Siri Sofie Vasrud & Wittek, Anne Line (2019). Conceptualising peer review of teaching in higher education—a framework synthesis approach.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2019). Research on developing faculty peer tutoring practices in teaching and supervision in a university context (PeTS)—An innovation project (2018–2022) funded by the Norwegian Research Council.
 • de Lange, Thomas; Haugen, Håvard Jostein & Møystad, Anne (2018). Digital Prospects of Formative and Summative Assessment in Dental Education: Technological Opportunities and Challenges.
 • de Lange, Thomas (2018). PeTS prosjektet: Lærersamarbeid om veiledning og undervisning.
 • Wittek, Anne Line & de Lange, Thomas (2018). Tverrfaglig samarbeid og kollegaveiledning.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2018). Exploring plenary sessions and their potentialities for student learning.
 • Damsa, Crina I. & de Lange, Thomas (2018). Student-centered Learning in Norwegian and Finnish higher education: a research-based perspective to quality .
 • Torgersen, Gerald R.; de Lange, Thomas & Møystad, Anne (2018). Can the use of student created videos enhance learning in oral radiology? Student experiences based on a pilot study.
 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Fossland, Trine & de Lange, Thomas (2018). Bringing work-related elements into teaching and learning of legal education. I Nerland, Monika & Prøitz, Tine Sophie (Red.), Pathways to quality in higher education : Case studies of educational practices in eight courses. Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU). ISSN 978-82-327-0319-7. s. 116–135.
 • Bretthauer, Michael; Vandvik, Per Olav; Skjeldestad, Finn Egil; Frich, Jan C; de Lange, Thomas & Løberg, Magnus (2017). Ny spesialistutdanning for leger – fra sveitserost til kraftkar? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 137(17), s. 1270–1271. doi: 10.4045/tidsskr.17.0637.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2017). Developing Teaching Quality in Higher Education through Peer Teacher Support Groups.
 • de Lange, Thomas; Torgersen, Gerald R. & Møystad, Anne (2017). Digitising Summative assessment in dental education, benefits and challenges.
 • Torgersen, Gerald R.; Møystad, Anne & de Lange, Thomas (2017). Increasing clinical relevance in oral radiology through computerIncreasing clinical relevance in oral radio.
 • de Lange, Thomas (2016). Å skrive en artikkelbasert avhandling: Refleksjoner og erfaringer.
 • de Lange, Thomas (2015). Bokanmeldelse av "Effektiv holdundervisning: En håndbog for nye undervisere på universitetsniveau". UNIPED. ISSN 1500-4538. 38(3), s. 247–248.
 • de Lange, Thomas; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (2015). Litteraturstudie: kvalitet i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet 10 juni 2015.
 • de Lange, Thomas & Enqvist-Jensen, Cecilie (2015). Kurspedagogikk - praktiske eksempler og vitenskapelig begrunnelse.
 • de Lange, Thomas (2015). Evaluering av undervisningen - strategier og systematisering.
 • de Lange, Thomas (2015). Observasjon og analyse av mikroundervisning - Lektorprogrammet ved Universitetet i Oslo: Presentasjon og diskusjon av empiriske funn.
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2014). Student Teachers Engaging with Professional Criteria: an Analysis of Peer-feedback during Microteaching sessions.
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2014). Mirroring the Practice of Teaching - Exploring Microteaching as a site for Professional Enactments.
 • de Lange, Thomas & Wittek, Anne Line (2014). Divergent Paths to Parallel Ends - Two Routes to the Doctoral Dissertation.
 • Wittek, Anne Line; de Lange, Thomas & Lycke, Kirsten Hofgaard (2013). Veier til doktorgraden. UNIPED. ISSN 1500-4538. 36(4), s. 1–4. doi: 10.3402/uniped.v36i4.23142.
 • de Lange, Thomas & Nerland, Monika (2013). Becoming a Professional Teacher: Exploring the Educational Potential of Video-Based Micro-Teaching.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; de Lange, Thomas; Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas & Sutphen, Molly (2013). Formation of Five Universities: A Critical analysis of the Portraits, Plans, and Re-presentations.
 • de Lange, Thomas (2012). Indikatorer for kvalitet i utdanningen.
 • de Lange, Thomas (2012). Pedagogens rolle i revisjonsprosessen.
 • de Lange, Thomas (2011). Diversity In European Doctorates - Writing an article based thesis: Experiences form a Norwegian context.
 • Sugrue, Ciaran & de Lange, Thomas (2011). Professional Formation in Teaching and Nursing: A preliminary review of the contributions of- collaboration, competition, conflict & communication.
 • de Lange, Thomas (2010). Institusjonelle rammer rundt bruken av teknologi i klasserommet.
 • de Lange, Thomas (2009). Emerging Conventions in Teacher Collaboration - Instant messaging used as a complementary tool.
 • de Lange, Thomas (2008). Emerging conventions in teahcer collaboration.
 • de Lange, Thomas (2008). Digital technology and media education.
 • de Lange, Thomas (2007). Emerging Conventions in a Media Education Classroom.
 • de Lange, Thomas (2007). Student and Teacher Negotiations in a Media and Communication Classroom: Student actions versus Institutionalized activity.
 • Damsa, Crina I.; de Lange, Thomas; Elken, Mari; Esterhazy, Rachelle; Fossland, Trine & Frølich, Nicoline [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2015). Quality in Norwegian Higher Education: A review of research on aspects affecting student learning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning. ISSN 978-82-327-0127-8.
 • de Lange, Thomas (2015). DOKUMENTASJON - PROGRAM FOR PEDAGOGISK BASISKOMPETANSE: Kursbeskrivelser, gjennomføringstall og kursevalueringer 2012-2014. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Fulltekst i vitenarkiv
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester & Stensaker, Bjørn [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fremstad, Ester; Enqvist-Jensen, Cecilie & de Lange, Thomas (2014). Prosjektrapport for prosjektet‘Universitetspedagogisk tilbud for stipendiater, post.doc. og seminargruppeledere ved UiO’. Institutt for pedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.
 • Allern, Marit; Mathisen, Petter; de Lange, Thomas; Bratseth Johansen, Marte; Bjørke, Gerd & Rønsen, Anne Kristin (2012). Utredning om universitets- og høgskolepedagogisk basiskompetanse. Norsk nettverk for universitets- og høgskolepedagogikk (UHped). Arbeidsgruppe for utredning om pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning..
 • Caspersen, Joakim; de Lange, Thomas; Prøitz, Tine Sophie; Solbrekke, Tone Dyrdal & Stensaker, Bjørn (2011). LEARNING ABOUT QUALITY – Perspectives on learning outcomes and their operationalisations and measurement. Universitetet i Oslo.
 • Rødnes, Kari Anne & de Lange, Thomas (2011). Veiledning til Kunnskapsløftet - En kartlegging av læreres bruk av veiledninger til læreplaner for fag og veiledning i lokalt læreplanarbeid. Utdanningsdirektoratet.
 • Maasen, Peter; Elken, Mari; Prøitz, Tine; Solbrekke, Tone Dyrdal; Stensaker, Bjørn & Karseth, Berit [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Referencing the Norwegian Qualifications Framework(NKR) levesl to the European Qualifications Framework (EQF). Report to the Norwegian referencing group. Kunnskapsdepartementet.
 • de Lange, Thomas (2010). Technology and Pedagogy: Analysing digital practices in media education. Unipub forlag.
 • Ludvigsen, Sten Runar; Jahreie, Cecilie Flo & de Lange, Thomas (2008). "Jeg ville tatt programmet en gang til - og still krav til oss som som lærerstudenter" Vurdering av struktur og innhold i inriktningen Lärande, undervisning och informationsteknologi (IT) ved lærerutdanningen ved Universitetet i Göteborg. Göteborgs universitet Utbildnings- och forskningsnämnden for lärarutbildning.
 • Erstad, Ola; Gilje, Øystein & de Lange, Thomas (2007). Morgendagens Medieprodusenter. Om mediefagselevers produksjonspraksiser i videregående skole. Unipub forlag.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. aug. 2016 13:03 - Sist endret 7. mars 2018 15:25