Thor Arnfinn KIeven

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Thor Arnfinn KIeven
English version of this page
Telefon +47-22856162
Rom 572
Treffetider Etter avtale. Send mail.
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Forskningsmetodologi (validitetsteori, psykometri, forholdet mellom kvantitative og kvalitative metoder, m.m.)
 • Klasseromsundervisning og lærerdyktighet      

Undervisning

 • Forskningsmetode
 • Statistikk og vitenskapsteori på bachelor-, master- og doktorgradsnivå

Bakgrunn

Utdanning

 • 1995: Dr.philos, Universitetet i Oslo. (Avhandling: Undervisning som valgsituasjoner. En generell teoretisk modell, og en empirisk undersøkelse som gjelder ledelse i klasserommet.)
 • 1972: Cand.real. med hovedfag I pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

 • Fra 1995: Førsteamanuensis ved Pedagogisk Forskningsinstitutt
 • 1977 - 1995: Amanuensis ved Pedagogisk Forskningsinstitutt
 • 1974 - 1976: Forskningsstipendiat (NAVF) ved Pedagogisk Forskningsinstitutt
 • 1970 - 1973: Forskningsassistent, Pedagogisk Forskningsinstitutt

.

Emneord: Pedagogikk, Kvantitativ metodologi, Kvalitativ metodologi, Lærerutdanningsforskning, Klasseromsforskning

Publikasjoner

2010:    Lærerarbeidet I klasserommet. I Torlaug Løkensgard Hoel, Gunnar Engvik og Brit Hanssen (red.): Ny som lærer – sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir. (s. 27-42).

2008:    Validity and validiation in quantitative and qualitative research. Nordic Educational Research (Nordisk Pedagogik), 28, 219-233.

2002:    Innføring I pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Oslo: Unipub forlag.

1995:    Reliabilitet som pedagogisk problem. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Rapport nr. 9, 1995.

Undervisning - kunst eller teknikk? Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Rapport nr. 10, 1995.

1991:    Interactive Teacher Decision-making - still a basic skill? Scandinavian Journal of Educational Research, 1991, 35, 287-294.

1979:    The Relation of the Scale Coarseness to the Dependability of Marks. Scandinavian Journal of Educational Research, 1979, 23, 109-130.

 

 • Kleven, Thor Arnfinn (2008). Validity and validation in qualitative and quantitative research. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 28(3), s. 219–233.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Begrepsoperasjonalisering. I Lund, Thorleif (Red.), Innføring i forskningsmetodologi. Unipub, Oslo. ISSN 82-7477-090-0. s. 141–183.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Ikke-eksperimentelle design. I Lund, Thorleif (Red.), Innføring i forskningsmetodologi. Unipub, Oslo. ISSN 82-7477-090-0. s. 265–286.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Innledning. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 11–27.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Data- og datainnsamlingsmetoder. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 61–83.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Statistikk. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 84–119.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvordan er begrepene operasjonalisert? - Spørsmålet om begrepsvaliditet. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 120–138.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvilke alternative forklaringer er mulige? - Spørsmålet om indre validitet. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 139–158.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvilken kontekst er resultatene gyldige i? - Spørsmålet om ytre validitet. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 159–175.
 • Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R. & Tveit, Knut (2002). Noen utviklingstrekk i pedagogisk forskning. I Kleven, Thor Arnfinn (Red.), Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISSN 82-7477-103-6. s. 222–241.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2000). Empirisk utdanningsforskning - tradisjon og fornyelse. I Karseth, Berit & Vislie, Lise (Red.), De strategiske pedagoger. Seminarrapport i forbindelse med Erling Lars Dales bok. Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet. s. 46–52.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2000). Den pedagogiske statistikken ved PFI i 1943 og i 1998, Pionerer i norsk fagpedagogikk. Helga Eng og Einar Høigård på nært hold. Didakta Norsk Forlag A/S. ISSN 82-7056-048-0. s. 161–171.
 • Kleven, Thor Arnfinn & Strømnes, Åsmund Lønning (1998). Systematisk observasjon som tilnærming til klasseromsforskning. I Klette, Kirsti (Red.), Klasseromsforskning på norsk. ad Notam, Gyldendal. ISSN 82-417-0878-5. s. 36–56.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1996). Hvor mange av lærerne mobber? Norsk Skoleblad. ISSN 0029-2117. s. 25–26.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleven, Thor Arnfinn & Hjardemaal, Finn Rudolf (2018). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-2379-4. 225 s.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2011). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. UNIPUB. ISBN 978-82-7477-515-2. 231 s.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo. ISBN 82-7477-103-6.
 • Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R. & Tveit, Knut (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Unipub, Oslo. ISBN 82-7477-103-6. 258 s.
 • Lund, Thorleif; Kleven, Thor Arnfinn; Kvernbekk, Tone & Christophersen, Knut-Andreas (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Unipub forlag. ISBN 82-7477-090-0. 345 s.
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. Unipub, Oslo. ISBN 82-7477-103-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleven, Thor Arnfinn (2010). Lærerarbeidet i klasserommet. I Hoel, Torlaug Løkensgard; Engvik, Gunnar & Hansen, Britt Sætre (Red.), Ny som lærer : sjansespill og samspill. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2514-3. s. 27–42.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1997). Blir karakterene mer pålitelige med en mindre fingradert skala?
 • Simonnes, Asbjørn; Gjelsten, Gudmund & Kleven, Thor Arnfinn (2004). The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education. Høgskulen i Volda. ISSN 8276611974.
 • Simonnes, Asbjørn; Gjelsten, Gudmund & Kleven, Thor Arnfinn (2004). The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education. Høgskulen i Volda. ISSN 82-7661-197-4.
 • Presthus, Anne Marie; Koch, Randi Helene; Ramberg, Per; Brekke, Mary P.; Kleven, Thor Arnfinn & Røthe, Jarle (1997). Vurdering i utdanning av lærere : en utredning fra et utvalg nedsatt av Lærerutdanningsrådet. Lærerutdanningsrådet.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1995). Undervisning - kunst eller teknikk. Pedagogisk forskningsinstitutt.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1995). Reliabilitet som pedagogisk problem. Pedagogisk forskningsinstitutt.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 23. sep. 2016 11:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter