Thor Arnfinn KIeven

Førsteamanuensis emeritus
Bilde av Thor Arnfinn KIeven
English version of this page
Telefon +47-22856162
Rom 572
Treffetider Etter avtale. Send mail.
Brukernavn
Besøksadresse 0317 Oslo Sem Sælands vei 7
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Forskningsmetodologi (validitetsteori, psykometri, forholdet mellom kvantitative og kvalitative metoder, m.m.)
 • Klasseromsundervisning og lærerdyktighet      

Undervisning

 • Forskningsmetode
 • Statistikk og vitenskapsteori på bachelor-, master- og doktorgradsnivå

Bakgrunn

Utdanning

 • 1995: Dr.philos, Universitetet i Oslo. (Avhandling: Undervisning som valgsituasjoner. En generell teoretisk modell, og en empirisk undersøkelse som gjelder ledelse i klasserommet.)
 • 1972: Cand.real. med hovedfag I pedagogikk, Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

 • Fra 1995: Førsteamanuensis ved Pedagogisk Forskningsinstitutt
 • 1977 - 1995: Amanuensis ved Pedagogisk Forskningsinstitutt
 • 1974 - 1976: Forskningsstipendiat (NAVF) ved Pedagogisk Forskningsinstitutt
 • 1970 - 1973: Forskningsassistent, Pedagogisk Forskningsinstitutt

.

Emneord: Kvalitativ metodologi, Klasseromsforskning, Pedagogikk, Lærerutdanningsforskning, Kvantitativ metodologi

Publikasjoner

2010:    Lærerarbeidet I klasserommet. I Torlaug Løkensgard Hoel, Gunnar Engvik og Brit Hanssen (red.): Ny som lærer – sjansespill og samspill. Trondheim: Tapir. (s. 27-42).

2008:    Validity and validiation in quantitative and qualitative research. Nordic Educational Research (Nordisk Pedagogik), 28, 219-233.

2002:    Innføring I pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Oslo: Unipub forlag.

1995:    Reliabilitet som pedagogisk problem. Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Rapport nr. 9, 1995.

Undervisning - kunst eller teknikk? Universitetet i Oslo: Pedagogisk forskningsinstitutt, Rapport nr. 10, 1995.

1991:    Interactive Teacher Decision-making - still a basic skill? Scandinavian Journal of Educational Research, 1991, 35, 287-294.

1979:    The Relation of the Scale Coarseness to the Dependability of Marks. Scandinavian Journal of Educational Research, 1979, 23, 109-130.

 

 • Kleven, Thor Arnfinn (2008). Validity and validation in qualitative and quantitative research. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  28(3), s 219- 233
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Begrepsoperasjonalisering, I: Thorleif Lund (red.),  Innføring i forskningsmetodologi.  Unipub, Oslo.  ISBN 82-7477-090-0.  s 141 - 183 Vis sammendrag
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Data- og datainnsamlingsmetoder, I: Thor Arnfinn Kleven (red.),  Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.  s 61 - 83
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvilke alternative forklaringer er mulige? - Spørsmålet om indre validitet, I: Thor Arnfinn Kleven (red.),  Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.  s 139 - 158
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvilken kontekst er resultatene gyldige i? - Spørsmålet om ytre validitet, I: Thor Arnfinn Kleven (red.),  Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.  s 159 - 175
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Hvordan er begrepene operasjonalisert? - Spørsmålet om begrepsvaliditet, I: Thor Arnfinn Kleven (red.),  Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.  s 120 - 138
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Ikke-eksperimentelle design, I: Thorleif Lund (red.),  Innføring i forskningsmetodologi.  Unipub, Oslo.  ISBN 82-7477-090-0.  s 265 - 286 Vis sammendrag
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Innledning, I: Thor Arnfinn Kleven (red.),  Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.  s 11 - 27
 • Kleven, Thor Arnfinn (2002). Statistikk, I: Thor Arnfinn Kleven (red.),  Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.  s 84 - 119
 • Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R. & Tveit, Knut (2002). Noen utviklingstrekk i pedagogisk forskning, I: Thor Arnfinn Kleven (red.),  Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering.  Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.  s 222 - 241
 • Kleven, Thor Arnfinn (2000). Den pedagogiske statistikken ved PFI i 1943 og i 1998, I:  Pionerer i norsk fagpedagogikk. Helga Eng og Einar Høigård på nært hold.  Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 82-7056-048-0.  s 161 - 171 Vis sammendrag
 • Kleven, Thor Arnfinn (2000). Empirisk utdanningsforskning - tradisjon og fornyelse, I: Berit Karseth & Lise Vislie (red.),  De strategiske pedagoger. Seminarrapport i forbindelse med Erling Lars Dales bok.  Universitetet i Oslo, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.  s 46 - 52 Vis sammendrag
 • Kleven, Thor Arnfinn & Strømnes, Åsmund Lønning (1998). Systematisk observasjon som tilnærming til klasseromsforskning, I: Kirsti Klette (red.),  Klasseromsforskning på norsk.  ad Notam, Gyldendal.  ISBN 82-417-0878-5.  s 36 - 56 Vis sammendrag
 • Kleven, Thor Arnfinn (1996). Hvor mange av lærerne mobber?. Norsk Skoleblad.  ISSN 0029-2117.  (21), s 25- 26

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleven, Thor Arnfinn & Hjardemaal, Finn Rudolf (2018). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2379-4.  225 s.
 • Kleven, Thor Arnfinn (red.) (2011). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. UNIPUB.  ISBN 978-82-7477-515-2.  231 s.
 • Kleven, Thor Arnfinn; Hjardemaal, Finn R. & Tveit, Knut (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolking og vurdering. Unipub, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.  258 s. Vis sammendrag
 • Kleven, Thor Arnfinn (red.) (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. Unipub, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.
 • Kleven, Thor Arnfinn (red.) (2002). Innføring i pedagogisk forskningsmetode. En hjelp til kritisk tolkning og vurdering. Unipub forlag, Oslo.  ISBN 82-7477-103-6.
 • Lund, Thorleif; Kleven, Thor Arnfinn; Kvernbekk, Tone & Christophersen, Knut-Andreas (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-090-0.  345 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kleven, Thor Arnfinn (2010). Lærerarbeidet i klasserommet, I: Torlaug Løkensgard Hoel; Gunnar Engvik & Britt Sætre Hansen (red.),  Ny som lærer : sjansespill og samspill.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2514-3.  del 1.  s 27 - 42
 • Simonnes, Asbjørn; Gjelsten, Gudmund & Kleven, Thor Arnfinn (2004). The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education. Forskingsrapport - Høgskulen i Volda/ Research Report - Volda University College. 56.
 • Simonnes, Asbjørn; Gjelsten, Gudmund & Kleven, Thor Arnfinn (2004). The Child in the Interaction between Intentional and Functional Education. Forskingsrapport - Høgskulen i Volda/ Research Report - Volda University College. 56. Vis sammendrag
 • Kleven, Thor Arnfinn (1997). Blir karakterene mer pålitelige med en mindre fingradert skala?. Vis sammendrag
 • Presthus, Anne Marie; Koch, Randi Helene; Ramberg, Per; Brekke, Mary P.; Kleven, Thor Arnfinn & Røthe, Jarle (1997). Vurdering i utdanning av lærere : en utredning fra et utvalg nedsatt av Lærerutdanningsrådet. Vis sammendrag
 • Kleven, Thor Arnfinn (1995). Reliabilitet som pedagogisk problem. PFI Rapport. 9.
 • Kleven, Thor Arnfinn (1995). Undervisning - kunst eller teknikk. PFI Rapport. 10.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 23. sep. 2016 11:00

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter