Tone Kvernbekk

Professor, instituttleder
Bilde av Tone Kvernbekk
English version of this page
Telefon +47-22858164
Rom 542
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus Sem Sælands vei 7 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

For mer informasjon se presentasjonen av Tone Kvernbekk på engelsk.

Emneord: Pedagogisk filosofi, vitenskapsteori, argumentasjonsteori og narrativ teori

Publikasjoner

Nordahl-Hansen, Anders & Kvernbekk, Tone (2020). Construct Validity in Scientific Representation: A Philosophical Tour. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  6, s 88- 99

Kvernbekk, Tone (2019). Practitioner tales: possible roles for research evidence in practice. Educational Research and Evaluation.  ISSN 1380-3611.  25(1-2), s 25- 42 . doi: 10.1080/13803611.2019.1617988 

Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2019). Mapping: Coming to grips with educational landscapes. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  18(5), s 559- 575

Kvernbekk, Tone (2017). Evidence-Based Educational Practice, In George W. Noblit (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Education.  Oxford University Press.  ISBN 9780190264093.  

Kvernbekk, Tone & Bøe-Hansen, Ola (2017). How to Win Wars: The Role of the War Narrative, In Paula Olmos (ed.),  Narration as Argument.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-56882-9.  Kapittel 12.  s 215 - 234

Kvernbekk, T. (2013): Evidence-Based Practice: On the Function of Evidence in Practical Reasoning. Studier i Pædagogisk Filosofi, 2, 2, 19-33

Kvernbekk, T. (2013): Narrative configuration: Some notes on the workings of hindsight. Scandinavian Journal of Educational Research, 57, 6, 639-651

Kvernbekk, T. (2011): The concept of evidence in evidence-based practice. Educational Theory, 61, 5, 515-532. doi: 10.1111/j.1741-5446.2011.00418.x

Kvernbekk, Tone (2008). Johnson, MacIntyre, and the Practice of Argumentation. Informal Logic. ISSN 0824-2577. 28(3), s 262- 278

Kvernbekk, Tone (2007). Truth and Form. Interchange: a quarterly review of education. ISSN 0826-4805. 38(4), s 301- 315 . doi: 10.1007/s10780-007-9033-0

Kvernbekk, Tone (2007). Truth matters. The correspondence theory of truth meets an educational theory. Nordic Studies in Education. ISSN 0901-8050. 27(3), s 210- 221

 

 • Kvernbekk, Tone (2021). Det pedagogisk kritiske - et mangslungent landskap. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  7, s 43- 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders & Kvernbekk, Tone (2020). Construct Validity in Scientific Representation: A Philosophical Tour. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  6, s 88- 99 . doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1704 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bøe-Hansen, Ola & Kvernbekk, Tone (2019). Protection Stories. A case of military propaganda?, In Frans van Eemeren & Bart Garssen (ed.),  Argumentation in Actual Practice. Topical studies about argumentative discourse in context.  John Benjamins Publishing Company.  ISBN 9789027204028.  Kapittel 15.  s 281 - 297 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Practitioner tales: possible roles for research evidence in practice. Educational Research and Evaluation.  ISSN 1380-3611.  25(1-2), s 25- 42 . doi: 10.1080/13803611.2019.1617988 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2019). Mapping: Coming to grips with educational landscapes. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  18(5), s 559- 575 . doi: 10.1177/1474904119840181 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Evidensbasert pedagogisk praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  4, s 136- 153 . doi: 10.23865/ntpk.v4.1153 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Narratives and Analogies. Homage to Miss Marple, In Steve Oswald & Didier Maillat (ed.),  Argument and Inference. Volume 1. Proceedings of the 2nd European Conference on Education.  College Publications.  ISBN 978-1-84890-283-1.  I.2.  s 505 - 518 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (2018). Til barndommens frihet og paradoksenes forsvar, I: Moira Von Wright & Tone Kvernbekk (red.),  Barn og deres voksne.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572549.  Kapittel 1.  s 15 - 26
 • Kvernbekk, Tone (2017). Evidence-Based Educational Practice, In George W. Noblit (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Education.  Oxford University Press.  ISBN 9780190264093.  Kapittel 47. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Kvernbekk, Tone & Bøe-Hansen, Ola (2017). How to Win Wars: The Role of the War Narrative, In Paula Olmos (ed.),  Narration as Argument.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-56882-9.  Kapittel 12.  s 215 - 234
 • Kvernbekk, Tone (2015). Om planlegging, predikerbarhet og tilfeldighet, I: Glenn Egil Torgersen (red.),  Pedagogikk for det uforutsette.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245017687.  Kapittel 4.  s 72 - 87
 • Kvernbekk, Tone; Torgersen, Glenn Egil & Moe, Iren (2015). Om begrepet det uforutsette, I: Glenn Egil Torgersen (red.),  Pedagogikk for det uforutsette.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788245017687.  Kapittel 2.  s 26 - 53
 • Kvernbekk, Tone (2014). My Practice, Our Practice, In John Baldacchino; Simone Galea & Duncan P. Mercieca (ed.),  My Teaching, My Philosophy. Kenneth Wain and the Lifelong Engagement with Education.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9781433124853.  Kapittel 12.  s 186 - 199
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based Practice: On the Function of Evidence in Practical Reasoning. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  2(2), s 19- 33 . doi: 10.7146/spf.v2i2.7348
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based practice and educational research, In Berit Helene Johnsen (ed.),  Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-7634-977-1.  Kapittel 3.  s 60 - 72
 • Kvernbekk, Tone (2013). Narrative Configuration: Some Notes on the Workings of Hindsight. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  57(6), s 639- 651 . doi: 10.1080/00313831.2013.798834
 • Kvernbekk, Tone (2013). Philosophy of Science. A brief introduction to selected topics: Categorization, justification, and the relation between observation and theory, In Berit Helene Johnsen (ed.),  Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-7634-977-1.  Kapittel 2.  s 35 - 59
 • Kvernbekk, Tone (2013). Vil dette virke hos oss? Om veien fra forskningsbasert kunnskap til konkret praksis, I: Rune Johan Krumsvik & Roger Säljö (red.),  Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1280-4.  Kapittel 11.  s 279 - 302
 • Kvernbekk, Tone (2012). Argumentation in Theory and Practice: Gap or Equilibrium?. Informal Logic.  ISSN 0824-2577.  32(3), s 288- 305 . doi: 10.22329/il.v32i3.3534
 • Kvernbekk, Tone (2012). Formelen for effektive skoler: Om kausale relasjoner mellom det som går inn og det som kommer ut, I: Yngve Troye Nordkvelle; Geir Olav Haugsbakk & Lene Nyhus (red.),  Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39864-4.  Kap. 3.  s 45 - 67
 • Kvernbekk, Tone (2012). Kriterier i forskning: Hva er de, hvor kommer de fra, og hvordan skal vi legitimere dem?, I:  Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 9788251928953.  Kapittel 2.  s 47 - 76
 • Kvernbekk, Tone (2012). Revisiting Dialogues and Monologues. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857.  44(9), s 966- 978 . doi: 10.1111/j.1469-5812.2010.00695.x
 • Kvernbekk, Tone (2011). Etterord, I: Tone Kvernbekk & Lars Løvlie (red.),  Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1077-0.  Kapitel 10.  s 227 - 236
 • Kvernbekk, Tone (2011). Forelesningen som kommunikasjon. Locke og Diderot, I: Arne Skodvin; Karl Henrik Flyum; Geir Knudsen & Eva Simonsen (red.),  Forelesningens kunst.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-499-5.  Kap. 6.  s 91 - 113
 • Kvernbekk, Tone (2011). Innledning: å drive med pedagogiske humaniorastudier, I: Tone Kvernbekk (red.),  Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-306-5.  Kapitel 1.  s 9 - 18
 • Kvernbekk, Tone (2011). The concept of evidence in evidence-based practice. Educational Theory.  ISSN 0013-2004.  61(5), s 515- 532 . doi: 10.1111/j.1741-5446.2011.00418.x
 • Kvernbekk, Tone (2011). Til forelesningens forsvar, I: Tone Kvernbekk (red.),  Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie.  Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-306-5.  Kapitel 11.  s 203 - 226
 • Kvernbekk, Tone & Løvlie, Lars (2011). Forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk, I: Tone Kvernbekk & Lars Løvlie (red.),  Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1077-0.  Kapitel 1.  s 9 - 17
 • Strøm, Anita; Kvernbekk, Tone & Fagermoen, May Solveig (2011). Parity: (im) possible? Interplay of knowledge forms in patient education. Nursing Inquiry.  ISSN 1320-7881.  18(2), s 94- 101 . doi: 10.1111/j.1440-1800.2011.00517.x
 • Wittek, Anne Line & Kvernbekk, Tone (2011). On the problems of asking for a definition of quality in education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  55(6), s 671- 684 . doi: 10.1080/00313831.2011.594618 Vis sammendrag
 • Strand, Torill & Kvernbekk, Tone (2009). Assessing the Quality of Educational Research: The Case of Norway, In Tina Besley (ed.),  Assessing the Quality of Educational Research in Higher Education. International Persepctives.  Sense Publishers.  ISBN 978-90-8790-706-8.  Chapter 13.  s 263 - 278 Vis sammendrag
 • Kvernbekk, Tone (2008). Insiders and relational subjects. European Journal of Special Needs Education.  ISSN 0885-6257.  23(2), s 169- 170
 • Kvernbekk, Tone (2008). Johnson, MacIntyre, and the Practice of Argumentation. Informal Logic.  ISSN 0824-2577.  28(3), s 262- 278
 • Kvernbekk, Tone (2008). MacIntyre, praksis og undervisning, I: Tale M. Guldal; Ole Fredrik Lillemyr; Gunvor Løkken; Frode Rønning & Nils Naastad (red.),  FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.  Tapir Akademisk Forlag.  ISBN 978-82-519-2295-1.  kap 1.  s 13 - 28
 • Kvernbekk, Tone (2008). The Nature of Military Pedagogical Theory, In Tone Kvernbekk; Harold Simpson & Michael A. Peters (ed.),  Military Pedagogies and why they matter.  Sense Publishers.  ISBN 978-90-8790-625-2.  Chapter 10.  s 145 - 158
 • Kvernbekk, Tone & Simpson, Harold (2008). The Use and Abuse of Memory and History in Military Pedagogy, In Tone Kvernbekk; Harold Simpson & Michael A. Peters (ed.),  Military Pedagogies and why they matter.  Sense Publishers.  ISBN 978-90-8790-625-2.  Chapter 2.  s 17 - 28
 • Kvernbekk, Tone; Simpson, Harold & Peters, Michael A. (2008). Foreword, In Tone Kvernbekk; Harold Simpson & Michael A. Peters (ed.),  Military Pedagogies and why they matter.  Sense Publishers.  ISBN 978-90-8790-625-2.  Forord.  s vii - x
 • Kvernbekk, Tone (2007). Science and Dichotomies: A European Outlook, In Daniel Vokey (ed.),  Philosophy of Education 2006.  University of Illinois Press.  Kap. 69.  s 413 - 416
 • Kvernbekk, Tone (2007). Theory and practice: A metatheoretical contribution, In Frans H. van Eemeren; J. Anthony Blair; Charles A. Willard & Bart Garssen (ed.),  Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Vol. I.  SicSat.  ISBN 9789051709162.  Kapittel 127.  s 841 - 846
 • Kvernbekk, Tone (2007). Truth and Form. Interchange: A Quarterly Review of Education.  ISSN 0826-4805.  38(4), s 301- 315 . doi: 10.1007/s10780-007-9033-0
 • Kvernbekk, Tone (2007). Truth matters. The correspondence theory of truth meets an educational theory. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  27(3), s 210- 221
 • Kvernbekk, Tone (2006). Teori og praksis: En evig udfordring, I: Jens H. Lund & Torben Nørregaard Rasmussen (red.),  Almen didaktik - i læreruddannelse og lærerarbejde.  KvaN.  ISBN 87-90066-64-2.  Kap. 4.  s 85 - 106
 • Kvernbekk, Tone (2004). Introduction: The Many Faces of Philosophy of Education: Traditions, Problems and Challenges. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  23(2-3), s 81- 85
 • Kvernbekk, Tone (2003). Erfaring, praksis og teori, I: Tone Kvernbekk (red.),  Pædagogik og lærerprofessionalitet.  Klim.  ISBN 87-7955-152-1.  Kap. 7.  s 163 - 188
 • Kvernbekk, Tone (2003). Introduktion, I: Tone Kvernbekk (red.),  Pædagogik og lærerprofessionalitet.  Klim.  ISBN 87-7955-152-1.  Forord.  s 9 - 20
 • Kvernbekk, Tone (2003). Om pædagogikkens faglige identitet, I: Tone Kvernbekk (red.),  Pædagogik og lærerprofessionalitet.  Klim.  ISBN 87-7955-152-1.  Kap. 1.  s 21 - 40
 • Kvernbekk, Tone (2003). On identifying narratives. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  22(3-4), s 267- 279
 • Kvernbekk, Tone (2003). On the argumentative quality of explanatory narratives, In Frans H. van Eemeren; J. Anthony Blair; Charles A. Willard & A. Francisca Snoeck Henkemans (ed.),  Anyone who has a view. Theoretical contributions to the study of argumentation.  Kluwer Academic Publishers.  ISBN 1-4020-1455-4.  21.  s 269 - 282
 • Kvernbekk, Tone (2002). Teorityper og bruk av teori. ?.  5, s 25- 42
 • Kvernbekk, Tone & Lund, Thorleif (2002). Vitenskapsteoretiske perspektiver, I:  Innføring i forskningsmetodologi.  Unipub Forlag.  laerebok.  s 19 - 78
 • Kvernbekk, Tone (2001). A Nordic Outlook. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  20(4), s 287- 290
 • Kvernbekk, Tone (2001). Educational recipes and security in action. ?.  21(3), s 183- 196
 • Kvernbekk, Tone (2001). Erfaring, praksis og teori, I:  Kvernbekk, T. (red): Pedagogikk og lærerprofesjonalitet.  Gyldendal Akademisk.  s 146 - 163
 • Kvernbekk, Tone (2001). Om pedagogikkens faglige identitet, I:  Kvernbekk, T. (red): Pedagogikk og lærerprofesjonalitet.  Gyldendal Akademisk.  s 17 - 30
 • Kvernbekk, Tone (2001). Some notes on the relevance of philosophy to education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  45(4), s 341- 351
 • Kvernbekk, Tone (2001). The Status of Philosophy of Education in the Nordic Nations and Spain. ?.  20(4)
 • Kvernbekk, Tone (2000). Seeing in practice: A conceptual analysis. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  44(4), s 357- 370
 • Kvernbekk, Tone & Uljens, Michael (2000). On the nature of educational theories, In  Pedagogikens problem. Kulturella utvecklingslinjer och teoretiska spörsmål.  Åbo Akademi, Pedagogiska Institutionen.  faglig_bok_institusjon.  s 79 - 96
 • Kvernbekk, Tone (1999). Knowledge that works in practice. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  43(2), s 111- 130
 • Kvernbekk, Tone (1997). Introduksjon til Nel Noddings' pedagogiske filosofi, I: Nel Noddings (red.),  Pedagogisk filosofi.  Ad Notam Gyldendal, Oslo.  ISBN 82-417-0831-9.  s 11 - 21
 • Kvernbekk, Tone (1997). Kausalitet i pedagogikken?. Nordisk Pedagogik.  ISSN 0901-8050.  17(4), s 226- 238
 • Nagel, Tove & Kvernbekk, Tone (1997). A Dialogue about the Quality of Education. Quality Assurance in Education.  ISSN 0968-4883.  5(2), s 101- 109
 • Norris, Stephen P. & Kvernbekk, Tone (1997). The application of science education theories. Journal of Research in Science Teaching.  ISSN 0022-4308.  34(10), s 977- 1005
 • Kvernbekk, Tone (1996). Confluent education: A participator view of knowledge, In Joel H. Brown (ed.),  Advances in Confluent Education, Vol.1: Integrating Consciousness for Human Change.  JAI Press, Greenwich.  ISBN 0-7623-0080-9.  s 1 - 15
 • Kvernbekk, Tone (1996). Om kausalitet. Impuls : Tidsskrift for psykologi.  ISSN 0801-2911.  50(2), s 39- 47
 • Kvernbekk, Tone & Nagel, Tove (1996). Omsorg for helheter: deltakeres livsverden i store kontekster. Utbildning och Demokrati.  ISSN 1102-6472.  5(1), s 67- 82

Se alle arbeider i Cristin

 • Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (red.) (2018). Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572549.  278 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (red.) (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  428 s.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Evidence-based Practice in Education. Functions of evidence and causal presuppositions. Routledge.  ISBN 9780415839099.  193 s.
 • Kvernbekk, Tone (red.) (2011). Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie. Abstrakt forlag.  ISBN 978-82-7935-306-5.  229 s.
 • Kvernbekk, Tone & Løvlie, Lars (red.) (2011). Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1077-0.  238 s.
 • Kvernbekk, Tone; Simpson, Harold & Peters, Michael A. (ed.) (2008). Military Pedagogies and why they matter. Sense Publishers.  ISBN 978-90-8790-625-2.  194 s.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Pedagogisk teoridannelse. Insidere, teoriformer og praksis. Fagbokforlaget.  ISBN 82-450-0304-2.  195 s.
 • Kvernbekk, Tone (red.) (2003). Pædagogik og lærerprofessionalitet. Klim.  ISBN 87-7955-152-1.  225 s. Vis sammendrag
 • Lund, Thorleif; Kleven, Thor Arnfinn; Kvernbekk, Tone & Christophersen, Knut-Andreas (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Unipub forlag.  ISBN 82-7477-090-0.  345 s.
 • Kvernbekk, Tone (red.) (2001). Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 8241711786.
 • Kvernbekk, Tone (red.) (2001). Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 82-417-1178-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvernbekk, Tone (2020). Evidence into practice: Why we need an argumentation model.
 • Kvernbekk, Tone (2020). Hvordan kan forskningsdata brukes i praksis?.
 • Kvernbekk, Tone (2020). Response to Mark Herman's paper.
 • Kvernbekk, Tone & Bøe-Hansen, Ola (2020). Forsvarets omdømmevideoer: propaganda?.
 • Kvernbekk, Tone; Bøe-Hansen, Ola; Heintz, Ole A. & Cohen, Daniel H. (2020). The Problem of 'Mission Creep': Argumentation Theory meets Military History.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Forskningsbasert undervisning.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Hva er evidensbasert forskning og - pedagogisk praksis, og hvilke vitenskapsteoretiske posisjoner diskuteres?.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Measurement meanderings. Response to Francis Schrag.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Paneldebatt: Muligheter og begrensninger for utarbeidelse og anvendelse av systematiske kunnskapsoversikter.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Practical syntheses: How conductive reasoning helps.
 • Kvernbekk, Tone; Stojanov, Krassimir; Drerup, Johannes & Oliverio, Stefano (2019). Status and situation of Philosophy of Education in Continental Europe (invitert symposium).
 • Sand Gjersøe, Karine & Kvernbekk, Tone (2019). Bildung as side-effect.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Evidence-based practice: Wishful thinking?.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Grades, tests and justice.
 • Kvernbekk, Tone (2018). How do we judge what works?.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Løftet som stadig forskyver seg: Rousseau, danning og ideenes samspill. Original tittel: Promise-as-suspension. Rousseau, Bildung and the interplay of ideas.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Om retten til skole fra et pedagogisk synspunkt. Når sønner og døtre blir elever og studenter. Original tittel: On the right to school from an educational perspective. Turning sons and daughters into pupils and students.
 • Kvernbekk, Tone (2018). On the importance of randomness and eccentric cases in education.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Studenter og autoritære forelesere. En paradoksal beretning.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Å traversere barndom og voksenalder: å vokse opp og å vokse ned. Original tittel: Crossing Childhood and Adulthood: Growing Up and Growing Down.
 • Kvernbekk, Tone & Bøe-Hansen, Ola (2018). Military Analogy: Information or Propaganda?.
 • Kvernbekk, Tone; Vembye, Mikkel Helding & Joyce, Kathryn (2018). Evidence-based practice: Dimensions of reproducibility.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Artikler og publisering.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Causality and (some of) its many faces.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Commentary on Dan Goodley's "Disability labels, educational categories and in-between-al politics".
 • Kvernbekk, Tone (2017). Effektivitetsvurderinger - meget mere komplicerede enn man normalt tror.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Human Nature and Second Nature.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Narratives and analogies.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Professional judgment is evidence-informed - but what is evidence?.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Sentrale trekk ved evidensbasert praksis.
 • Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2017). Mapping a fluid terrain. Educational R & D in Norway in the system of the disciplines and the system of the professions.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk?, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Avslutning.  s 405 - 414
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Innledning.  s 13 - 28
 • Kvernbekk, Tone (2016). Artikkelskriving fra et redaktørperspektiv.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Betydningen av teoretisk visdom.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Causal production of educational results: What research can contribute.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Coming to grips with the causal nature of evidence-based education.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Commentary on Daniel Cohen and Katharina Stevens' "Virtuous vices: On objectivity and bias in argumentation".
 • Kvernbekk, Tone (2016). Comparing two models of evidence.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Educere og educare, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 2, kapittel 1.  s 118 - 126
 • Kvernbekk, Tone (2016). Evidensbasert praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Evidensbasert praksis: Hva kan gå galt?.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Evidensbasert undervisning: effektivitet, evidens og kausal produksjon.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Hva kjennetegner en god artikkel?.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Hva skal Forsvaret med vitenskapsteori?.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Kommunikasjon, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 2, kapittel 6.  s 177 - 188
 • Kvernbekk, Tone (2016). Mål-middel-tenkning, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 2, kapittel 4.  s 155 - 164
 • Kvernbekk, Tone (2016). Om mål, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Kapittel 5.  s 73 - 83
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 8.  s 282 - 292
 • Kvernbekk, Tone (2015). Evidence and argument.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Evidensbasering. Noen hovedtrekk og utfordringer.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Evidensbasert undervisning - hva er det egentlig?.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Evidensdebatten i pedagogikk og utdanningsforskning.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Lærerne og den evidensbaserte undervisningen.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Miss Marple's reasonings.
 • Kvernbekk, Tone (2014). Evidence-based practice: evidence set in an argument.
 • Kvernbekk, Tone (2014). Hva trenger vi evidens for?.
 • Kvernbekk, Tone (2014). Learning and context.
 • Kvernbekk, Tone (2014). Narrative Research, In D.C. Phillips (ed.),  Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy.  Sage Publications.  ISBN 9781452230894.  Entry.  s 565 - 567
 • Kvernbekk, Tone (2014). On the possibility of interventions aimed at improving character.
 • Kvernbekk, Tone (2014). Teori og praksis - på godt og vondt.
 • Kvernbekk, Tone (2014). The best laid schemes.
 • Kvernbekk, Tone & Hovland, Brit Marie (2014). Predikerbarhet: noen notater.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Cartwright's nomological machine.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Comments on Laura Pinto's "When Politics Trump Argumentation: Financial Literacy Education Policy".
 • Kvernbekk, Tone (2013). EBP and its causal presuppositions.
 • Kvernbekk, Tone (2013). EBP and its causal presuppositions.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Et "batesonsk" praksisbegrep.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based practice (EBP), means-end reasoning and goal-directed theories.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based practice and its causal presuppositions.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based practice and means-end reasoning.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidensbasert utdanning - om ulike betydninger av evidensbegrepet, om usikkerhet og relativitet i forbindelse med evidensbasert praksis og utdanning.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Hva er evidensbasert praksis?.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Implementation of EBP: The problem of causal sufficiency.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Teori og praksis.
 • Kvernbekk, Tone & Frimannsson, Gudmundur H. (2013). Narrative: A Brief Introduction. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  57(6), s 571- 573
 • Kvernbekk, Tone (2012). Effective schools: A causal analysis.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Erfaringslæring i et filosofisk perspektiv.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Evidence-based practice and the logic of intervention.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Evidence-based practice, stability, and the standardization of procedures.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Samspillet mellom teori og praksis i lærerutdanningene.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Å se praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Evidence-based practice (EBP) and Toulmin.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Filosofisk om teori og praksis. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (2), s 20- 25
 • Kvernbekk, Tone (2011). Teori og praksis - kløft eller likevekt.
 • Kvernbekk, Tone & Nordtug, Birgit (2011). EBP, predictability and the value of randomness.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Can personal experience be evidence?.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Dewey om teori og praksis: en kritikk.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Dualism in constructivist theories of learning.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Dualist and nondualist arguments in education.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Epistemisk drift - kommentar til Nils Giljes keynote.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Teoretiske utfordringer ved kriteriebasert vurdering.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Dialogical and monological forms of communication: a re-evaluation.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Evidence-based practice: Some notes.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Questions about anecdotes: response to Christopher Oldenburg and Michael Leff.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Theory and practice: gap or equilibrium.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Uvanlige kommunikasjonsformer - hvordan tenke forelesning ut fra John Locke og Denis Diderot.
 • Kvernbekk, Tone; Kemp, Peter & Rasmussen, David (2009). Cosmopolitan education. A keynote panel discussion.
 • Wittek, Anne Line & Kvernbekk, Tone (2009). On the problems of asking what quality in higher education is.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Collective memory and education: Some notes.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Lost in concepts?.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Response to Sheron Fraser-Burgess.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Teoriundervisning og praksisopplæring.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Argumentation practice: the very idea.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Correspondence truth and educational theories: an impossible match?.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Kan vi skille teori og praksis?.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Monologues: worth a re-evaluation?.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Praksis: Utfordringer fra MacIntyre og Bateson.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Teori: bra eller dårlig for praksis?.
 • Kvernbekk, Tone (2006). A Batesonian concept of practice.
 • Kvernbekk, Tone (2006, 20. november). First Workshop of the Project "Development towards the Inclusive School: Practices - Research - Capacity Building". The universities of Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Tuzla, Zagreb and Oslo. [TV].  Bosnisk TV, Sarajevo, Bosnia.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Fordeler og ulemper ved bruk av teori i praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Når teori møter praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Publishing; from researcher's viewpoint.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Response to Terri Wilson: Science and dichotomies, a European outlook.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Review of Dennis Beach, Tuula Gordon & Elina Lahelma (eds), Democratic Eduation: Ethnographic Challenges. Theory and Research in Education.  ISSN 1477-8785.  4(3), s 220- 222
 • Kvernbekk, Tone (2006). Teori og praksis - en diskusjon av heldige og uheldige konsekvenser av teoribruk.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Theory and practice: A metatheoretical contribution.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Theory and practice: What can other disciplines learn from education?.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Are educational theories true?.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Danning/autonomi.
 • Kvernbekk, Tone (2005, 04. januar). "Ideas" Program on Narrative. [Radio].  CBC Radio One, Canada.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Report from a soft science: Response to Mark Battersby.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Some notes on narrative truth.
 • Kvernbekk, Tone (2005). The truth of educational theories.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Danning og autonomi.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Narrative voices.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Narratives and reality: What do narratives tell us about the world?.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Narratives: the reference problem.
 • Kvernbekk, Tone (2004). The notion of VOICE in narratives.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Ulike syn på teoriens betydning for praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Etterpåklokskapens rolle i narrativ konfigurasjon.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Narratives as explanations.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Narratives as informal arguments.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Narratives: the realm of "as if"?.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Forholdet mellom teori og empiri i forskningsarbeidet (Doktorgradskurs).
 • Kvernbekk, Tone (2002). Hva kan pedagogikken brukes til? Læreres refleksjon over egen praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Om dannelse og tilpasning i skolen.
 • Kvernbekk, Tone (2002). On the alleged superiority and convincing power of narratives.
 • Kvernbekk, Tone (2002). On the argumentative quality of explanatory narratives.
 • Kvernbekk, Tone (2002). On the argumentative quality of explanatory narratives.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Philosophy of social science (Kurs for internasjonale Master-studenter).
 • Kvernbekk, Tone (2002). Praksis, insidere og etterpåklokskap.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Samfunnsvitenskapelig filosofi.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Teoriens anvendelsesområder i praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Working in untidy fields: A conversation.
 • Kvernbekk, Tone & Nordtug, Birgit (2002). Conference Proceedings. 8th Biennial Conference of the International Network for Philosophers of Education: The Many Faces of Philosophy of Education - Traditions, Problems and Challenges.
 • Kvernbekk, Tone & Nordtug, Birgit (ed.) (2002). The many faces of philosophy of education : traditions, problems and challenges : conference proceedings : International Network of Philosophers of Education, 8thBiennial Conference, August 8-11, 2002.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Insiders and outsiders in educational research.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Narrativ kunnskap. Forelesning i forskerutdanningskurset "Kunnskapsbegrepet i pedagogikken".
 • Kvernbekk, Tone (2001). Science teaching: On being an insider.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Bruk av teori i praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Dannelsesidealet i skolen.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Forskeren som instrument.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Is this a Narrative?.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Is this a narrative?.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Praksisbegrepet: en nivåanalyse.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Den pedagogiska teorins betydelse i praxis.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Et filosofisk perspektiv på pedagogiske endringsprosesser.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Learning about narratives: A personal story.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Om teori og fagutøvelse.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Pedagogiska teorier och deras karaktär.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Virtues of narratives.
 • Strand, Torill & Kvernbekk, Tone (1999). The pedagogy of recipes and answers.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Education as a human right: The case of Comenius.
 • Kvernbekk, Tone (1998). "I've seen it with my own eyes": on practitioners' seeing in practice.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Kunnskap som virker i praksis.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Om normalvitenskaper og lappetepper.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Om normalvitenskaper og lappetepper.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Om å være forsker.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Teori og fagutøvelse.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Ulike syn på kunnskap og danning.
 • Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (1998). Problemer med pedagogiske modeller.
 • Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (1998). Social Justification of Educational Beliefs. Vis sammendrag
 • Strand, Torill & Kvernbekk, Tone (1998). Problems of educational models and their use.
 • Kvernbekk, Tone (1997). Erfaring: lærer vi det vi tror vi lærer?.
 • Kvernbekk, Tone (1997). Philosophy of education in Norway.
 • Kvernbekk, Tone (1997). What can we learn from experience?.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Considering the researcher as human being.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Kausalitet og det instrumentalistiske mistaket.
 • Kvernbekk, Tone (1996). On educational theories.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Praksisbegrepets "geografi" - en forsøksvis kartlegging.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Teorikonstruksjon og ulike typer pedagogisk teori.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Theory, practice, and experience.
 • Kvernbekk, Tone (1996). What is an educational theory?.
 • Kvernbekk, Tone & Norris, Stephen P. (1996). A metatheory of the role of theory and experience in developing teacher competence.
 • Norris, Stephen P. & Kvernbekk, Tone (1996). The application of science education theories.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 7. jan. 2021 13:18

Prosjekter