Tone Kvernbekk

Professor, instituttleder
Bilde av Tone Kvernbekk
English version of this page
Telefon +47-22858164
Rom 542
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Helga Engs hus Sem Sælands vei 7 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

For mer informasjon se presentasjonen av Tone Kvernbekk på engelsk.

Emneord: Pedagogisk filosofi, vitenskapsteori, argumentasjonsteori og narrativ teori

Publikasjoner

Kvernbekk, T. (2021). The Nature of Educational Theories. Goal-Directed, Equivalence and Interlevel Theories. London: Routledge 

Nordahl-Hansen, Anders & Kvernbekk, Tone (2020). Construct Validity in Scientific Representation: A Philosophical Tour. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  6, s 88- 99

Kvernbekk, Tone (2019). Practitioner tales: possible roles for research evidence in practice. Educational Research and Evaluation.  ISSN 1380-3611.  25(1-2), s 25- 42 . doi: 10.1080/13803611.2019.1617988 

Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2019). Mapping: Coming to grips with educational landscapes. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  18(5), s 559- 575

Kvernbekk, Tone (2017). Evidence-Based Educational Practice, In George W. Noblit (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Education.  Oxford University Press.  ISBN 9780190264093.  

Kvernbekk, Tone & Bøe-Hansen, Ola (2017). How to Win Wars: The Role of the War Narrative, In Paula Olmos (ed.),  Narration as Argument.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-56882-9.  Kapittel 12.  s 215 - 234

Kvernbekk, T. (2013): Evidence-Based Practice: On the Function of Evidence in Practical Reasoning. Studier i Pædagogisk Filosofi, 2, 2, 19-33

Kvernbekk, T. (2013): Narrative configuration: Some notes on the workings of hindsight. Scandinavian Journal of Educational Research, 57, 6, 639-651

Kvernbekk, T. (2011): The concept of evidence in evidence-based practice. Educational Theory, 61, 5, 515-532. doi: 10.1111/j.1741-5446.2011.00418.x

Kvernbekk, Tone (2008). Johnson, MacIntyre, and the Practice of Argumentation. Informal Logic. ISSN 0824-2577. 28(3), s 262- 278

Kvernbekk, Tone (2007). Truth and Form. Interchange: a quarterly review of education. ISSN 0826-4805. 38(4), s 301- 315 . doi: 10.1007/s10780-007-9033-0

Kvernbekk, Tone (2007). Truth matters. The correspondence theory of truth meets an educational theory. Nordic Studies in Education. ISSN 0901-8050. 27(3), s 210- 221

 

 • Kvernbekk, Tone (2022). Objektivitet som epistemisk norm i pedagogisk forskning. I Thuen, Harald; Myklestad, Synnøve & Vik, Stine (Red.), Pedagogikkens idé og oppdrag. Fagbokforlaget. ISSN 9788245040883. s. 260–278.
 • Kvernbekk, Tone (2021). Skoleprestasjoner: Hva skaper et resultat? I Krumsvik, Rune Johan (Red.), Hva vet vi om skoleprestasjoner? Ulike perspektiver på skolegang og skoleprestasjoner. Fagbokforlaget. ISSN 9788245033243. s. 93–111.
 • Kvernbekk, Tone (2021). Det pedagogisk kritiske - et mangslungent landskap. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 7, s. 43–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordahl-Hansen, Anders & Kvernbekk, Tone (2020). Construct Validity in Scientific Representation: A Philosophical Tour. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 6, s. 88–99. doi: 10.23865/ntpk.v6.1704. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bøe-Hansen, Ola & Kvernbekk, Tone (2019). Protection Stories. A case of military propaganda? I van Eemeren, Frans & Garssen, Bart (Red.), Argumentation in Actual Practice. Topical studies about argumentative discourse in context. John Benjamins Publishing Company. ISSN 9789027204028. s. 281–297. doi: 10.1075/aic.17.15boe. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvernbekk, Tone (2019). Practitioner tales: possible roles for research evidence in practice. Educational Research and Evaluation. ISSN 1380-3611. 25(1-2), s. 25–42. doi: 10.1080/13803611.2019.1617988. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2019). Mapping: Coming to grips with educational landscapes. European Educational Research Journal. ISSN 1474-9041. 18(5), s. 559–575. doi: 10.1177/1474904119840181. Fulltekst i vitenarkiv
 • Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (2018). Til barndommens frihet og paradoksenes forsvar. I Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (Red.), Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202572549. s. 15–26.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Narratives and Analogies. Homage to Miss Marple. I Oswald, Steve & Maillat, Didier (Red.), Argument and Inference. Volume 1. Proceedings of the 2nd European Conference on Education. College Publications. ISSN 978-1-84890-283-1. s. 505–518. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvernbekk, Tone (2018). Evidensbasert pedagogisk praksis: Utvalgte kontroverser. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk. ISSN 2387-5739. 4, s. 136–153. doi: 10.23865/ntpk.v4.1153. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvernbekk, Tone (2017). Evidence-Based Educational Practice. I Noblit, George W. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. ISSN 9780190264093. doi: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.187. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvernbekk, Tone & Bøe-Hansen, Ola (2017). How to Win Wars: The Role of the War Narrative. I Olmos, Paula (Red.), Narration as Argument. Springer Publishing Company. ISSN 978-3-319-56882-9. s. 215–234. doi: 10.1007/978-3-319-56883-6.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Om planlegging, predikerbarhet og tilfeldighet. I Torgersen, Glenn Egil (Red.), Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget. ISSN 9788245017687. s. 72–87.
 • Kvernbekk, Tone; Torgersen, Glenn Egil & Moe, Iren (2015). Om begrepet det uforutsette. I Torgersen, Glenn Egil (Red.), Pedagogikk for det uforutsette. Fagbokforlaget. ISSN 9788245017687. s. 26–53.
 • Kvernbekk, Tone (2014). My Practice, Our Practice. I Baldacchino, John; Galea, Simone & Mercieca, Duncan P. (Red.), My Teaching, My Philosophy. Kenneth Wain and the Lifelong Engagement with Education. Peter Lang Publishing Group. ISSN 9781433124853. s. 186–199.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based Practice: On the Function of Evidence in Practical Reasoning. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 2(2), s. 19–33. doi: 10.7146/spf.v2i2.7348.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based practice and educational research. I Johnsen, Berit Helene (Red.), Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-7634-977-1. s. 60–72. doi: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.187.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Philosophy of Science. A brief introduction to selected topics: Categorization, justification, and the relation between observation and theory. I Johnsen, Berit Helene (Red.), Research Project Preparation within Education and Special Needs Education. Introduction to Theory of Science, Project Planning and Research Plans. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-7634-977-1. s. 35–59.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Narrative Configuration: Some Notes on the Workings of Hindsight. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 57(6), s. 639–651. doi: 10.1080/00313831.2013.798834.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Vil dette virke hos oss? Om veien fra forskningsbasert kunnskap til konkret praksis. I Krumsvik, Rune Johan & Säljö, Roger (Red.), Praktisk-pedagogisk utdanning - en antologi. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1280-4. s. 279–302.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Formelen for effektive skoler: Om kausale relasjoner mellom det som går inn og det som kommer ut. I Nordkvelle, Yngve Troye; Haugsbakk, Geir Olav & Nyhus, Lene (Red.), Pedagogisk utvikling : veier og omveier til en god skole. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 978-82-02-39864-4. s. 45–67.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Revisiting Dialogues and Monologues. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. 44(9), s. 966–978. doi: 10.1111/j.1469-5812.2010.00695.x.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Argumentation in Theory and Practice: Gap or Equilibrium? Informal Logic. ISSN 0824-2577. 32(3), s. 288–305. doi: 10.22329/il.v32i3.3534.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Kriterier i forskning: Hva er de, hvor kommer de fra, og hvordan skal vi legitimere dem? Utdanningskvalitet og undervisningskvalitet under press?. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 9788251928953. s. 47–76.
 • Wittek, Anne Line & Kvernbekk, Tone (2011). On the problems of asking for a definition of quality in education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 55(6), s. 671–684. doi: 10.1080/00313831.2011.594618.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Etterord. I Kvernbekk, Tone & Løvlie, Lars (Red.), Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1077-0. s. 227–236.
 • Kvernbekk, Tone & Løvlie, Lars (2011). Forskerskolen Humaniorastudier i pedagogikk. I Kvernbekk, Tone & Løvlie, Lars (Red.), Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1077-0. s. 9–17.
 • Kvernbekk, Tone (2011). The concept of evidence in evidence-based practice. Educational Theory. ISSN 0013-2004. 61(5), s. 515–532. doi: 10.1111/j.1741-5446.2011.00418.x.
 • Strøm, Anita; Kvernbekk, Tone & Fagermoen, May Solveig (2011). Parity: (im) possible? Interplay of knowledge forms in patient education. Nursing Inquiry. ISSN 1320-7881. 18(2), s. 94–101. doi: 10.1111/j.1440-1800.2011.00517.x.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Forelesningen som kommunikasjon. Locke og Diderot. I Skodvin, Arne; Flyum, Karl Henrik; Knudsen, Geir & Simonsen, Eva (Red.), Forelesningens kunst. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-499-5. s. 91–113.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Til forelesningens forsvar. I Kvernbekk, Tone (Red.), Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-306-5. s. 203–226.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Innledning: å drive med pedagogiske humaniorastudier. I Kvernbekk, Tone (Red.), Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie. Abstrakt forlag. ISSN 978-82-7935-306-5. s. 9–18.
 • Strand, Torill & Kvernbekk, Tone (2009). Assessing the Quality of Educational Research: The Case of Norway. I Besley, Tina (Red.), Assessing the Quality of Educational Research in Higher Education. International Persepctives. Brill|Sense. ISSN 978-90-8790-706-8. s. 263–278.
 • Kvernbekk, Tone (2008). MacIntyre, praksis og undervisning. I Guldal, Tale M.; Lillemyr, Ole Fredrik; Løkken, Gunvor; Rønning, Frode & Naastad, Nils (Red.), FoU i Praksis 2007: Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Tapir Akademisk Forlag. ISSN 978-82-519-2295-1. s. 13–28.
 • Kvernbekk, Tone & Simpson, Harold (2008). The Use and Abuse of Memory and History in Military Pedagogy. I Kvernbekk, Tone; Simpson, Harold & Peters, Michael A. (Red.), Military Pedagogies and why they matter. Brill|Sense. ISSN 978-90-8790-625-2. s. 17–28.
 • Kvernbekk, Tone (2008). The Nature of Military Pedagogical Theory. I Kvernbekk, Tone; Simpson, Harold & Peters, Michael A. (Red.), Military Pedagogies and why they matter. Brill|Sense. ISSN 978-90-8790-625-2. s. 145–158.
 • Kvernbekk, Tone; Simpson, Harold & Peters, Michael A. (2008). Foreword. I Kvernbekk, Tone; Simpson, Harold & Peters, Michael A. (Red.), Military Pedagogies and why they matter. Brill|Sense. ISSN 978-90-8790-625-2. s. vii–x.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Insiders and relational subjects. European Journal of Special Needs Education. ISSN 0885-6257. 23(2), s. 169–170.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Johnson, MacIntyre, and the Practice of Argumentation. Informal Logic. ISSN 0824-2577. 28(3), s. 262–278.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Science and Dichotomies: A European Outlook. I Vokey, Daniel (Red.), Philosophy of Education 2006. University of Illinois Press. s. 413–416.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Theory and practice: A metatheoretical contribution. I Eemeren, Frans H. van; Blair, J. Anthony; Willard, Charles A. & Garssen, Bart (Red.), Proceedings of the Sixth Conference of the International Society for the Study of Argumentation, Vol. I. SicSat. ISSN 9789051709162. s. 841–846.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Truth matters. The correspondence theory of truth meets an educational theory. Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 27(3), s. 210–221.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Truth and Form. Interchange: A Quarterly Review of Education. ISSN 0826-4805. 38(4), s. 301–315. doi: 10.1007/s10780-007-9033-0.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Teori og praksis: En evig udfordring. I Lund, Jens H. & Rasmussen, Torben Nørregaard (Red.), Almen didaktik - i læreruddannelse og lærerarbejde. KvaN. ISSN 87-90066-64-2. s. 85–106.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Introduction: The Many Faces of Philosophy of Education: Traditions, Problems and Challenges. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 23(2-3), s. 81–85.
 • Kvernbekk, Tone (2003). On the argumentative quality of explanatory narratives. I Eemeren, Frans H. van; Blair, J. Anthony; Willard, Charles A. & Henkemans, A. Francisca Snoeck (Red.), Anyone who has a view. Theoretical contributions to the study of argumentation. Kluwer Academic Publishers. ISSN 1-4020-1455-4. s. 269–282.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Om pædagogikkens faglige identitet. I Kvernbekk, Tone (Red.), Pædagogik og lærerprofessionalitet. Klim. ISSN 87-7955-152-1. s. 21–40.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Erfaring, praksis og teori. I Kvernbekk, Tone (Red.), Pædagogik og lærerprofessionalitet. Klim. ISSN 87-7955-152-1. s. 163–188.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Introduktion. I Kvernbekk, Tone (Red.), Pædagogik og lærerprofessionalitet. Klim. ISSN 87-7955-152-1. s. 9–20.
 • Kvernbekk, Tone (2003). On identifying narratives. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 22(3-4), s. 267–279.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Teorityper og bruk av teori. ?. 5, s. 25–42.
 • Kvernbekk, Tone & Lund, Thorleif (2002). Vitenskapsteoretiske perspektiver, Innføring i forskningsmetodologi. Unipub Forlag. s. 19–78.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Some notes on the relevance of philosophy to education. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 45(4), s. 341–351.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Erfaring, praksis og teori, Kvernbekk, T. (red): Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk. s. 146–163.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Om pedagogikkens faglige identitet, Kvernbekk, T. (red): Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk. s. 17–30.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Educational recipes and security in action. ?. 21(3), s. 183–196.
 • Kvernbekk, Tone (2001). A Nordic Outlook. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 20(4), s. 287–290.
 • Kvernbekk, Tone (2001). The Status of Philosophy of Education in the Nordic Nations and Spain. ?. 20(4).
 • Kvernbekk, Tone (2000). Seeing in practice: A conceptual analysis. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 44(4), s. 357–370.
 • Kvernbekk, Tone & Uljens, Michael (2000). On the nature of educational theories, Pedagogikens problem. Kulturella utvecklingslinjer och teoretiska spörsmål. Åbo Akademi, Pedagogiska Institutionen. s. 79–96.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Knowledge that works in practice. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 43(2), s. 111–130.
 • Kvernbekk, Tone (1997). Introduksjon til Nel Noddings' pedagogiske filosofi. I Noddings, Nel (Red.), Pedagogisk filosofi. Ad Notam Gyldendal, Oslo. ISSN 82-417-0831-9. s. 11–21.
 • Nagel, Tove & Kvernbekk, Tone (1997). A Dialogue about the Quality of Education. Quality Assurance in Education. ISSN 0968-4883. 5(2), s. 101–109.
 • Norris, Stephen P. & Kvernbekk, Tone (1997). The application of science education theories. Journal of Research in Science Teaching. ISSN 0022-4308. 34(10), s. 977–1005.
 • Kvernbekk, Tone (1997). Kausalitet i pedagogikken? Nordisk Pedagogik. ISSN 0901-8050. 17(4), s. 226–238.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Confluent education: A participator view of knowledge. I Brown, Joel H. (Red.), Advances in Confluent Education, Vol.1: Integrating Consciousness for Human Change. JAI Press, Greenwich. ISSN 0-7623-0080-9. s. 1–15.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Om kausalitet. Impuls : Tidsskrift for psykologi. ISSN 0801-2911. 50(2), s. 39–47.
 • Kvernbekk, Tone & Nagel, Tove (1996). Omsorg for helheter: deltakeres livsverden i store kontekster. Utbildning och Demokrati. ISSN 1102-6472. 5(1), s. 67–82.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kvernbekk, Tone (2021). The Nature of Educational Theories. Goal-Directed, Equivalence and Interlevel Theories. Routledge. ISBN 9781138488557. 242 s.
 • Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (2018). Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202572549. 278 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202494667. 428 s.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Evidence-based Practice in Education. Functions of evidence and causal presuppositions. Routledge. ISBN 9780415839099. 193 s.
 • Kvernbekk, Tone & Løvlie, Lars (2011). Nye stemmer i norsk pedagogisk humanioraforskning. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1077-0. 238 s.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Humaniorastudier i pedagogikk. Pedagogisk filosofi og historie. Abstrakt forlag. ISBN 978-82-7935-306-5. 229 s.
 • Kvernbekk, Tone; Simpson, Harold & Peters, Michael A. (2008). Military Pedagogies and why they matter. Brill|Sense. ISBN 978-90-8790-625-2. 194 s.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Pedagogisk teoridannelse. Insidere, teoriformer og praksis. Fagbokforlaget. ISBN 82-450-0304-2. 195 s.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Pædagogik og lærerprofessionalitet. Klim. ISBN 87-7955-152-1. 225 s.
 • Lund, Thorleif; Kleven, Thor Arnfinn; Kvernbekk, Tone & Christophersen, Knut-Andreas (2002). Innføring i forskningsmetodologi. Unipub forlag. ISBN 82-7477-090-0. 345 s.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk. ISBN 8241711786.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Pedagogikk og lærerprofesjonalitet. Gyldendal Akademisk. ISBN 82-417-1178-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Klette, Kirsti & Kvernbekk, Tone (2022). PLATO: Measuring quality and stabilizing a phenomenon (keynote).
 • Kvernbekk, Tone (2022). Kritisk tenkning i akademia - hva betyr det?
 • Kvernbekk, Tone (2022). Kommentar på boklansering, Eyvind Elstads bok "Pedagogikk for kommende lærere".
 • Kvernbekk, Tone (2021). Handling theory-practice relations: Identifying the right level of abstraction.
 • Kvernbekk, Tone (2021). Det som kunne ha vært. Hvordan vi bruker kontrafaktiske elementer i pedagogisk tenkning.
 • Kvernbekk, Tone (2021). Educational "should have beens".
 • Kvernbekk, Tone (2020). Evidence into practice: Why we need an argumentation model.
 • Kvernbekk, Tone (2020). Response to Mark Herman's paper.
 • Kvernbekk, Tone (2020). Hvordan kan forskningsdata brukes i praksis?
 • Kvernbekk, Tone & Bøe-Hansen, Ola (2020). Forsvarets omdømmevideoer: propaganda?
 • Kvernbekk, Tone; Bøe-Hansen, Ola; Heintz, Ole A. & Cohen, Daniel H. (2020). The Problem of 'Mission Creep': Argumentation Theory meets Military History.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Forskningsbasert undervisning.
 • Kvernbekk, Tone; Stojanov, Krassimir; Drerup, Johannes & Oliverio, Stefano (2019). Status and situation of Philosophy of Education in Continental Europe (invitert symposium).
 • Kvernbekk, Tone (2019). Paneldebatt: Muligheter og begrensninger for utarbeidelse og anvendelse av systematiske kunnskapsoversikter.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Practical syntheses: How conductive reasoning helps.
 • Kvernbekk, Tone (2019). Hva er evidensbasert forskning og - pedagogisk praksis, og hvilke vitenskapsteoretiske posisjoner diskuteres?
 • Kvernbekk, Tone (2019). Measurement meanderings. Response to Francis Schrag.
 • Sand Gjersøe, Karine & Kvernbekk, Tone (2019). Bildung as side-effect.
 • Kvernbekk, Tone; Vembye, Mikkel Helding & Joyce, Kathryn (2018). Evidence-based practice: Dimensions of reproducibility.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Om retten til skole fra et pedagogisk synspunkt. Når sønner og døtre blir elever og studenter. Original tittel: On the right to school from an educational perspective. Turning sons and daughters into pupils and students . I Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (Red.), Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202572549. s. 257–273.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Løftet som stadig forskyver seg: Rousseau, danning og ideenes samspill. Original tittel: Promise-as-suspension. Rousseau, Bildung and the interplay of ideas . I Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (Red.), Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202572549. s. 128–145.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Å traversere barndom og voksenalder: å vokse opp og å vokse ned. Original tittel: Crossing Childhood and Adulthood: Growing Up and Growing Down . I Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (Red.), Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202572549. s. 29–46.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Studenter og autoritære forelesere. En paradoksal beretning.
 • Kvernbekk, Tone (2018). Evidence-based practice: Wishful thinking?
 • Kvernbekk, Tone (2018). On the importance of randomness and eccentric cases in education.
 • Kvernbekk, Tone & Bøe-Hansen, Ola (2018). Military Analogy: Information or Propaganda?
 • Kvernbekk, Tone (2018). Grades, tests and justice.
 • Kvernbekk, Tone (2018). How do we judge what works?
 • Kvernbekk, Tone & Jarning, Harald (2017). Mapping a fluid terrain. Educational R & D in Norway in the system of the disciplines and the system of the professions.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Narratives and analogies.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Commentary on Dan Goodley's "Disability labels, educational categories and in-between-al politics".
 • Kvernbekk, Tone (2017). Artikler og publisering.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Effektivitetsvurderinger - meget mere komplicerede enn man normalt tror.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Professional judgment is evidence-informed - but what is evidence?
 • Kvernbekk, Tone (2017). Human Nature and Second Nature.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Sentrale trekk ved evidensbasert praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2017). Causality and (some of) its many faces.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Evidensbasert praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Artikkelskriving fra et redaktørperspektiv.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Hva kjennetegner en god artikkel?
 • Kvernbekk, Tone (2016). Causal production of educational results: What research can contribute.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Coming to grips with the causal nature of evidence-based education.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk? I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 405–414.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 13–28.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Kommunikasjon. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 177–188.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Mål-middel-tenkning. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 155–164.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Educere og educare. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 118–126.
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 282–292.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Om mål. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 73–83.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Commentary on Daniel Cohen and Katharina Stevens' "Virtuous vices: On objectivity and bias in argumentation".
 • Kvernbekk, Tone (2016). Comparing two models of evidence.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Betydningen av teoretisk visdom.
 • Kvernbekk, Tone (2016). Hva skal Forsvaret med vitenskapsteori?
 • Kvernbekk, Tone (2016). Evidensbasert praksis: Hva kan gå galt?
 • Kvernbekk, Tone (2016). Evidensbasert undervisning: effektivitet, evidens og kausal produksjon.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Evidensdebatten i pedagogikk og utdanningsforskning.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Lærerne og den evidensbaserte undervisningen.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Miss Marple's reasonings.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Evidensbasering. Noen hovedtrekk og utfordringer.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Evidence and argument.
 • Kvernbekk, Tone (2015). Evidensbasert undervisning - hva er det egentlig?
 • Kvernbekk, Tone (2014). Teori og praksis - på godt og vondt.
 • Kvernbekk, Tone (2014). Hva trenger vi evidens for?
 • Kvernbekk, Tone (2014). Evidence-based practice: evidence set in an argument.
 • Kvernbekk, Tone (2014). Narrative Research. I Phillips, D.C. (Red.), Encyclopedia of Educational Theory and Philosophy. Sage Publications. ISSN 9781452230894. s. 565–567.
 • Kvernbekk, Tone (2014). The best laid schemes.
 • Kvernbekk, Tone & Hovland, Brit Marie (2014). Predikerbarhet: noen notater.
 • Kvernbekk, Tone (2014). Learning and context.
 • Kvernbekk, Tone (2014). On the possibility of interventions aimed at improving character.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based practice and means-end reasoning.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Cartwright's nomological machine.
 • Kvernbekk, Tone & Frimannsson, Gudmundur H. (2013). Narrative: A Brief Introduction. Scandinavian Journal of Educational Research. ISSN 0031-3831. 57(6), s. 571–573.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Hva er evidensbasert praksis?
 • Kvernbekk, Tone (2013). Comments on Laura Pinto's "When Politics Trump Argumentation: Financial Literacy Education Policy".
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based practice (EBP), means-end reasoning and goal-directed theories.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Et "batesonsk" praksisbegrep.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidence-based practice and its causal presuppositions.
 • Kvernbekk, Tone (2013). EBP and its causal presuppositions.
 • Kvernbekk, Tone (2013). EBP and its causal presuppositions.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Evidensbasert utdanning - om ulike betydninger av evidensbegrepet, om usikkerhet og relativitet i forbindelse med evidensbasert praksis og utdanning.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Teori og praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2013). Implementation of EBP: The problem of causal sufficiency.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Effective schools: A causal analysis.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Erfaringslæring i et filosofisk perspektiv.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Evidence-based practice, stability, and the standardization of procedures.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Samspillet mellom teori og praksis i lærerutdanningene.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Evidence-based practice and the logic of intervention.
 • Kvernbekk, Tone (2012). Å se praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Evidence-based practice (EBP) and Toulmin.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Teori og praksis - kløft eller likevekt.
 • Kvernbekk, Tone (2011). Filosofisk om teori og praksis. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. s. 20–25.
 • Kvernbekk, Tone & Nordtug, Birgit (2011). EBP, predictability and the value of randomness.
 • Kvernbekk, Tone & Nordtug, Birgit (2011). Evidence Based Practice, predictability and the value of randomness .
 • Kvernbekk, Tone & Nordtug, Birgit (2011). A plea for randomness.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Dualist and nondualist arguments in education.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Dualism in constructivist theories of learning.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Epistemisk drift - kommentar til Nils Giljes keynote.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Can personal experience be evidence?
 • Kvernbekk, Tone (2010). Teoretiske utfordringer ved kriteriebasert vurdering.
 • Kvernbekk, Tone (2010). Dewey om teori og praksis: en kritikk.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Dialogical and monological forms of communication: a re-evaluation.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Uvanlige kommunikasjonsformer - hvordan tenke forelesning ut fra John Locke og Denis Diderot.
 • Wittek, Anne Line & Kvernbekk, Tone (2009). On the problems of asking what quality in higher education is.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Questions about anecdotes: response to Christopher Oldenburg and Michael Leff.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Theory and practice: gap or equilibrium.
 • Kvernbekk, Tone; Kemp, Peter & Rasmussen, David (2009). Cosmopolitan education. A keynote panel discussion.
 • Kvernbekk, Tone (2009). Evidence-based practice: Some notes.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Lost in concepts?
 • Kvernbekk, Tone (2008). Teoriundervisning og praksisopplæring.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Response to Sheron Fraser-Burgess.
 • Kvernbekk, Tone (2008). Collective memory and education: Some notes.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Argumentation practice: the very idea.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Teori: bra eller dårlig for praksis?
 • Kvernbekk, Tone (2007). Praksis: Utfordringer fra MacIntyre og Bateson.
 • Kvernbekk, Tone (2007). Correspondence truth and educational theories: an impossible match?
 • Kvernbekk, Tone (2007). Monologues: worth a re-evaluation?
 • Kvernbekk, Tone (2007). Kan vi skille teori og praksis?
 • Kvernbekk, Tone (2006). Teori og praksis - en diskusjon av heldige og uheldige konsekvenser av teoribruk.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Review of Dennis Beach, Tuula Gordon & Elina Lahelma (eds), Democratic Eduation: Ethnographic Challenges. Theory and Research in Education. ISSN 1477-8785. 4(3), s. 220–222.
 • Kvernbekk, Tone (2006). First Workshop of the Project "Development towards the Inclusive School: Practices - Research - Capacity Building". The universities of Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Tuzla, Zagreb and Oslo. [TV]. Bosnisk TV, Sarajevo, Bosnia.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Fordeler og ulemper ved bruk av teori i praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2006). A Batesonian concept of practice.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Theory and practice: A metatheoretical contribution.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Når teori møter praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Response to Terri Wilson: Science and dichotomies, a European outlook.
 • Kvernbekk, Tone (2006). Theory and practice: What can other disciplines learn from education?
 • Kvernbekk, Tone (2006). Publishing; from researcher's viewpoint.
 • Kvernbekk, Tone (2005). "Ideas" Program on Narrative. [Radio]. CBC Radio One, Canada.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Some notes on narrative truth.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Report from a soft science: Response to Mark Battersby.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Danning/autonomi.
 • Kvernbekk, Tone (2005). Are educational theories true?
 • Kvernbekk, Tone (2005). The truth of educational theories.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Ulike syn på teoriens betydning for praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Danning og autonomi.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Narrative voices.
 • Kvernbekk, Tone (2004). Narratives and reality: What do narratives tell us about the world?
 • Kvernbekk, Tone (2004). Narratives: the reference problem.
 • Kvernbekk, Tone (2004). The notion of VOICE in narratives.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Etterpåklokskapens rolle i narrativ konfigurasjon.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Narratives as informal arguments.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Narratives as explanations.
 • Kvernbekk, Tone (2003). Narratives: the realm of "as if"?
 • Kvernbekk, Tone (2002). On the argumentative quality of explanatory narratives.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Forholdet mellom teori og empiri i forskningsarbeidet (Doktorgradskurs).
 • Kvernbekk, Tone (2002). Philosophy of social science (Kurs for internasjonale Master-studenter).
 • Kvernbekk, Tone (2002). On the alleged superiority and convincing power of narratives.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Om dannelse og tilpasning i skolen.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Working in untidy fields: A conversation.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Teoriens anvendelsesområder i praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Samfunnsvitenskapelig filosofi.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Hva kan pedagogikken brukes til? Læreres refleksjon over egen praksis.
 • Kvernbekk, Tone (2002). Praksis, insidere og etterpåklokskap.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Narrativ kunnskap. Forelesning i forskerutdanningskurset "Kunnskapsbegrepet i pedagogikken".
 • Kvernbekk, Tone (2001). Science teaching: On being an insider.
 • Kvernbekk, Tone (2001). Insiders and outsiders in educational research.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Is this a Narrative?
 • Kvernbekk, Tone (2000). Dannelsesidealet i skolen.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Is this a narrative?
 • Kvernbekk, Tone (2000). Praksisbegrepet: en nivåanalyse.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Forskeren som instrument.
 • Kvernbekk, Tone (2000). Bruk av teori i praksis.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Learning about narratives: A personal story.
 • Strand, Torill & Kvernbekk, Tone (1999). The pedagogy of recipes and answers.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Virtues of narratives.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Den pedagogiska teorins betydelse i praxis.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Pedagogiska teorier och deras karaktär.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Et filosofisk perspektiv på pedagogiske endringsprosesser.
 • Kvernbekk, Tone (1999). Om teori og fagutøvelse.
 • Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (1998). Social Justification of Educational Beliefs.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Om normalvitenskaper og lappetepper.
 • Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (1998). Problemer med pedagogiske modeller.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Teori og fagutøvelse.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Om normalvitenskaper og lappetepper.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Education as a human right: The case of Comenius.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Ulike syn på kunnskap og danning.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Om å være forsker.
 • Kvernbekk, Tone (1998). "I've seen it with my own eyes": on practitioners' seeing in practice.
 • Strand, Torill & Kvernbekk, Tone (1998). Problems of educational models and their use.
 • Kvernbekk, Tone (1998). Kunnskap som virker i praksis.
 • Kvernbekk, Tone (1997). What can we learn from experience?
 • Kvernbekk, Tone (1997). Erfaring: lærer vi det vi tror vi lærer?
 • Kvernbekk, Tone (1997). Philosophy of education in Norway.
 • Kvernbekk, Tone (1996). On educational theories.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Teorikonstruksjon og ulike typer pedagogisk teori.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Theory, practice, and experience.
 • Kvernbekk, Tone (1996). What is an educational theory?
 • Kvernbekk, Tone (1996). Praksisbegrepets "geografi" - en forsøksvis kartlegging.
 • Kvernbekk, Tone & Norris, Stephen P. (1996). A metatheory of the role of theory and experience in developing teacher competence.
 • Norris, Stephen P. & Kvernbekk, Tone (1996). The application of science education theories.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Kausalitet og det instrumentalistiske mistaket.
 • Kvernbekk, Tone (2002). On the argumentative quality of explanatory narratives. Høgskolen i Lillehammer. ISSN 8271842692.
 • Kvernbekk, Tone & Nordtug, Birgit (2002). Conference Proceedings. 8th Biennial Conference of the International Network for Philosophers of Education: The Many Faces of Philosophy of Education - Traditions, Problems and Challenges. Universitetet i Oslo, Pedagogisk Forskningsinstitutt. ISSN 82-569-5999-1.
 • Kvernbekk, Tone & Nordtug, Birgit (2002). The many faces of philosophy of education : traditions, problems and challenges : conference proceedings : International Network of Philosophers of Education, 8thBiennial Conference, August 8-11, 2002. Akademika forlag. ISSN 82-569-5999-1.
 • Kvernbekk, Tone (1996). Considering the researcher as human being. Pedagogisk Forskningsinstitutt. ISSN 0800-6113.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2010 09:38 - Sist endret 9. des. 2021 15:10

Prosjekter