Tone Dyrdal Solbrekke

Bilde av Tone Dyrdal Solbrekke
English version of this page
Telefon +47 22844408
Mobiltelefon +47 22291796
Rom 530
Brukernavn

Faglige interesser og forskningsområde

 • Studier av høyere utdanning
 • Profesjonell læring i akademia
 • Profesjonelt ansvar / skikkethet
 • Universitetspedagogisk utvikling
 • Ledelse av høyere utdanning i lys av institusjonelt ansvar Danning av - og i - universiteter Komparative og internasjonale studier

Undervisning

 • Undervisning i kurs og læringsaktiviteter for personalet ved UiO Faglig konsultasjon for universitetsledere og lærere Veiledning av PhD og masterstudenter.

Administrative oppgaver

 • Leder av Forskningsprosjektet "Universitetspedagogers danning og kompetanseutvikling" (2015-2021)

Utnevnelser

 • Professor II ved Örebro universitet (2020 - ), Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap. Arbeidsoppgavene er her spesielt knyttet til utvikling av forskning på høyere utdanning og universitetspedagogikk ved Högskolepedagogiskt centrum.

For fullstendig profil, se Engelsk profil her: Tone Dyrdal Solbrekke

Emneord: Pedagogikk, Høyere utdanning, Profesjonelt ansvar, Profesjonsutdanning, Utdanningspolitikk, Danning, Komparative og internasjonale utdanningsstudier

Publikasjoner

 • Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wickström, Johan (2020). Deliberative communication: Stimulating collective learning?, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  Chapter 7.  s 92 - 106
 • Sandvoll, Ragnhild; Bergh, Andreas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2020). Nurturing pedagogical praxis through deliberative communication, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  Chapter 10.  s 142 - 156 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2020). Deliberative communication as pedagogical leadership: Promoting public good?, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  Chapter 9.  s 124 - 141
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2020). Leading higher education as, and for, public good: New beginnings, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  chapter 1.  s 3 - 18
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2020). Leading higher education:deliberative communication as praxis and method, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  Chapter 5.  s 71 - 80
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Sugrue, Ciaran & Sutphen, Molly (2020). Leading in a web of commitments:Negotiating legitimate compromises, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  Chapter 4.  s 53 - 69
 • Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (2020). Leading higher education: Putting education center stage, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  chapter 2.  s 18 - 36
 • Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (2020). Re-kindling education as praxis: The promise of deliberative leadership, In Tone Dyrdal Solbrekke & Ciaran Sugrue (ed.),  Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,.  Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  Chapter 11.  s 158 - 176
 • Fremstad, Ester; Bergh, Andreas; Solbrekke, Tone Dyrdal & Fossland, Trine (2019). Deliberative academic development: the potential and challenge of agency. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X. . doi: 10.1080/1360144X.2019.1631169 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Bergh, Andreas; Sutphen, Molly & Fossland, Trine (2019). University leaders' talk about institutional missions and academic developers' contributions. European Educational Research Journal.  ISSN 1474-9041.  18(6), s 743- 759 . doi: 10.1177/1474904119866520
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2018). Universitets- og høgskolepedagogers profesjonelle ansvar. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  41(3), s 229- 245 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2018-03-05 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sutphen, Mary; Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2018). Toward articulating an academic praxis by interrogating university strategic plans. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079.  s 1- 13 . doi: 10.1080/03075079.2018.1440384
 • Arneback, Emma; Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). Achieving a professional identity through writing. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2017.1380489 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arneback, Emma; Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). Att skriva sig till professionell identitet-tre förskollärarstudenter, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  kapittel 4.  s 55 - 78
 • Arneback, Emma; Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). Student teachers’ experiences of academic writing in teacher education– on moving between different disciplines. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2017.1389226 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Helstad, Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). Exploring teaching academic literacy in mathematics in teacher education. Education Inquiry.  ISSN 2000-4508. . doi: 10.1080/20004508.2017.1389225 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Wittek, Anne Line & Helstad, Kristin (2017). Læringsbaner og profesjonsidentitet, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  kapittel 9.  s 171 - 188
 • Stensaker, Bjørn; Van der Vaart, Rob; Solbrekke, Tone Dyrdal & Wittek, Anne Line (2017). The expansion of academic development: The challenges of organizational coordination and collaboration, In Bjørn Stensaker; Grahame Bilbow; Lori Breslow & Rob Van der Vaart (ed.),  Strengthening teaching and learning in research universities. Strategies and initatives for institutional change..  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-56498-2.  2.  s 19 - 42
 • Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas; Solbrekke, Tone Dyrdal & Fossland, Trine (2017). Trends in the practices of academic developers: trajectories of higher education?. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079.  43(12), s 2336- 2353 . doi: 10.1080/03075079.2017.1326026
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). Med mappen som redskap i kampen om teksten, I: Per-Olof Erixon & Olle Josephson (red.),  Kampen om texten: Eksamensarbetet i lärarutbildningen.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11930-4.  Kapittel 6.  s 97 - 126
 • Wittek, Anne Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2017). "You Learn How to Write from Doing the Writing, But You also Learn the Subject and the Ways of Reasoning". Outlines : Critical Social Studies.  ISSN 1399-5510.  18(1), s 81- 108 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Arneback, Emma; Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2016). Writing in and out of control. A longitudinal study of three student teachers’ experiences of academic writing in preschool teacher education. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  36(3), s 211- 228 . doi: 10.18261/issn.1891-5949-2016-03-03
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2016). Curriculum Trends in European Higher Education:The pursuit of the Humboldtian University Ideas, In Sheila Slaughter & Jay Taylor Barrett (ed.),  Higher Education, Stratification, and Workforce Development: Competitive Advantage in Europe, the US, and Canada.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-21511-2.  part 3, chapter 11.  s 215 - 233
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas; Karseth, Berit & Beck, Eevi Elisabeth (2016). Educating for Professional Responsibility: From Critical Thinking to Deliberative Communication, or Why Critical Thinking Is Not Enough, In Franziska Trede & Celina McEwen (ed.),  Educating the Deliberate Professional.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-3-319-32956-7.  Kap 3.  s 29 - 44
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2016). Student formation in higher education: teaching approaches matter. Teaching in Higher Education.  ISSN 1356-2517.  21(8), s 962- 977 . doi: 10.1080/13562517.2016.1207624
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Karseth, Berit (2016). Kvalifikasjonsrammeverk og Læringsutbytte. Til nytte eller besvær?, I: Helge Ivar Strømsø; Kirsten Hofgaard Lycke & Per Lauvås (red.),  Når læring er det viktigste. Undervisning i høyere utdanning..  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-52728-0.  Kap 4.  s 57 - 82
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Stensaker, Bjørn (2016). Utdanningsledelse - Stimulering av et felles engasjement for studieprogrammene?. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  39(2), s 144- 157 . doi: 10.18261/issn.1893-8981-2016-02-05
 • Beck, Eevi Elisabeth; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly & Fremstad, Ester (2015). When mere knowledge is not enough: The potential of bildung as self-determination, co-determination and solidarity. Higher Education Research and Development.  ISSN 0729-4360.  34(3), s 445- 457 . doi: 10.1080/07294360.2014.973373 Vis sammendrag
 • Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Om innebörder i lärarprofessionalism. Pedagogisk Forskning i Sverige.  ISSN 1401-6788.  20(3-4), s 168- 194
 • Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Policy rhetorics and resource neutral reforms in higher education: their impact and implications?. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079.  42(1), s 130- 148 . doi: 10.1080/03075079.2015.1036848
 • Dahlgren, Madeleine Abrandt; Solbrekke, Tone Dyrdal; Karseth, Berit & Nyström, Sofia (2014). From university to professional practice: Students as journeymen between cultures of education and work, In Stephen Billett; Christian Harteis & Hans Gruber (ed.),  International Handbook of Research in Professional and Practice-based Learning.  Springer.  ISBN 978-94-017-8902-8.  17.
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Martensson, Katarina; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). Transforming Bologna Regulations to a National and Institutional Context: The Role of Academic Developers.A case study based on the introduction of the European Qualifications Framework in Norwegian Higher Education. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X.
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Mårtensson, Katarina; Roxå, Torgny; Skodvin, Arne & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). The role of academic developers in transforming Bologna regulations to a national and institutional context. International Journal for Academic Development.  ISSN 1360-144X.  19(1), s 12- 25 . doi: 10.1080/1360144X.2013.849254
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). Profesjonelt ansvar, I: Line Wittek & Janicke Heldal Stray (red.),  Pedagogikk - en grunnbok.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-41424-5.  Kapittel 32.  s 555 - 564
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Englund, Tomas (2014). Certification of Teachers: Tensions in a New Signature Reform. Professions and Professionalism.  ISSN 1893-1049.  4(2) . doi: 10.7577/pp.668
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Heggen, Kristin & Engebretsen, Eivind (2014). Ambitions and Responsibilities: A Textual Analysis of the Norwegian National Curriculum Regulations for Nursing Education. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  58(4), s 479- 494 . doi: 10.1080/00313831.2013.773557
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2014). Professional accreditation of initial teacher education programmes: Teacher educators' strategies-Between 'accountability' and 'professional responsibility'?. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  37, s 11- 20 . doi: 10.1016/j.tate.2013.07.015
 • Skodvin, Arne; Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard & Solbrekke, Tone Dyrdal (2012). Føyelige eller ubøyelige? Universitetspedagogers rolle i implementering av nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk. UNIPED.  ISSN 1500-4538.  35(1), s 78- 91
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2012). Learning from Conceptions of Professional Responsibility and Graduates Experiences in Becoming Novice Practitioners, In Anne McKee & Michael Eraut (ed.),  Learning Trajectories,Innovation and Identity for Professional Development.  Springer.  ISBN 978-94-007-1723-7.  Kap 10.  s 193 - 215
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sutphen, Molly (2012). Learning in a Web of Commitments. Journal of Nursing Education.  ISSN 0148-4834.  51(4), s 185- 189 . doi: 10.3928/01484834-20120210-01
 • Sutphen, Molly & Solbrekke, Tone Dyrdal (2012). Teaching in a Web of Commitments. Journal of Nursing Education.  ISSN 0148-4834.  51(4), s 192- 196 . doi: 10.3928/01484834-20120210-02
 • Englund, Thomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2011). Professional responsibility under pressure?, In Ciaran Sugrue & Tone Dyrdal Solbrekke (ed.),  Professional Responsibility New Horizons of Praxis.  Routledge.  ISBN 978-0-415-61462-7.  Kapittel.  s 57 - 72
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Englund, Tomas (2011). Bringing professional responsibility back in. Studies in Higher Education.  ISSN 0307-5079.  36(7), s 847- 861 . doi: 10.1080/03075079.2010.482205 Vis sammendrag
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2011). Professional responsibility- back to the future, In Ciaran Sugrue & Tone Dyrdal Solbrekke (ed.),  Professional Responsibility New Horizons of Praxis.  Routledge.  ISBN 978-0-415-61462-7.  Kapittel.  s 11 - 29
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Østrem, Solveig (2011). Profesjonsutøvelse mellom profesjonelt ansvar og regnskapsplikt. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  31(3), s 194- 209
 • Surgrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (2011). Professional responsibility: New horizons of praxis, In Ciaran Sugrue & Tone Dyrdal Solbrekke (ed.),  Professional Responsibility New Horizons of Praxis.  Routledge.  ISBN 978-0-415-61462-7.  Kapittel.  s 177 - 197
 • Handal, Gunnar; Solbrekke, Tone Dyrdal; Lycke, Kirsten Hofgaard & Hult, Håkan (2010). Background and objectives of the project, In Lars-Owe Dahlgren (ed.),  Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life.  Lambert Academic Publishing.  ISBN 978-3-8383-9462-6.  Kapittel 1.  s 16 - 20
 • Karseth, Berit & Solbrekke, Tone Dyrdal (2010). Qualifications Frameworks: the avenue towards the convergence of European higher education?. European Journal of Education.  ISSN 0141-8211.  45(4), s 563- 576 . doi: 10.1111/j.1465-3435.2010.01449.x
 • Mendel, Maria; Solbrekke, Tone Dyrdal; Hult, Håkan; Johansson, Kristina; Karseth, Berit; Kopciewicz, Lucyna & Struzunska, Ania (2010). Students' conceptions of education and work, In Lars-Owe Dahlgren (ed.),  Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life.  Lambert Academic Publishing.  ISBN 978-3-8383-9462-6.  Chapter 6.  s 64 - 95

Se alle arbeider i Cristin

 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (ed.) (2020). Leading Higher Education As and For Public Good Rekindling Education as Praxis,. Routledge.  ISBN 978-0-367-20512-6.  180 s.
 • Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (ed.) (2011). Professional Responsibility New Horizons of Praxis. Routledge.  ISBN 978-0-415-61462-7.  204 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvoll, Ragnhild; Bergh, Andreas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2019). Supporting the development of professional responsibility in higher education - studying the interface between odontology and education.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2019). Utdanningsledelse i en mangfoldig vev av forpliktelser.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2019). Veiledning i og for praksis.
 • Gloppen, Silje Kristin; Solbrekke, Tone Dyrdal; Ârlestig, Helene; Rud, Hanne & Strøm, Kristin Flood (2018). Ekstern evaluering av masterprogrammet i utdanningsledelse. Rapport fra eksternt panel. Periodisk programevaluering..
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2018). Quality in higher education: The intertwined relationship between didactics and leadership.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2018). Tools for leading teaching in higher education.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2018). Perspectives on Professional Responsibility in light of Governing and Professionalism - Challenges and Opportunities for Policy Makers, Researchers and Practitioners in Education".
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Fremstad, Ester (2018). Universitets- og høyskolepedagogers profesjonelle ansvar.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2018). Teaching in Higher Education: The brokering leadership responsibilities of University Academic Developers.
 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly; Bergh, Andreas & Fossland, Trine (2018). Senior University Leaders’ Perspectives on the Contributions of Academic Developers.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). Exploring teaching academic literacy in mathematics in initial teacher education: a case study.
 • Helstad, Kristin & Solbrekke, Tone Dyrdal (2017). The significance of academic literacies in learning mathematics when students are becoming teachers: Learning from an "excellent” teacher educator.
 • Sugrue, Ciaran; Solbrekke, Tone Dyrdal; Fossland, Trine; Bergh, Andreas & Sutphen, Molly (2017). Institutional Leaders’ Perspectives on the Contribution of Academic Developers to Institutional and Academic Formation.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal & Supthen, Molly (2016). Aims and practices of academic development: Conceptions and experiences of academic developers within two research intensive universities.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal & Supthen, Molly (2016). Understanding different conceptions of- and approaches to- academic development. Developing a framework of analysis through a cross-case analysis.
 • Nordkvelle, Yngve Troye; Lefdal, Hans Erik; Engelsrud, Gunn & Solbrekke, Tone Dyrdal (2016). Krever undervisningskompetanse. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  48(1)
 • Arneback, Emma; Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). What role might writing within and after preschool teacher education have for the professional practice?.
 • de Lange, Thomas; Lycke, Kirsten Hofgaard; Skodvin, Arne; Strømsø, Helge Ivar; Fremstad, Ester; Stensaker, Bjørn; Enqvist-Jensen, Cecilie; Beck, Eevi Elisabeth & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Egenrapport: Programevaluering - pedagogisk basiskompetanse Fagområdet for universitetspedagogikk, UiO. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Re-Akkreditering av studieprogram: Et spenningsfylt profesjonelt lederansvar.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2015). Student formation in teacher education: Approaches to teaching writing matter.
 • Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (2015). Externally driven higher education reform: Whither academic formation and Professional responsibility?.
 • Arneback, Emma; Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). What will student teachers become as writers? The formative impact of writing ideals and feedback in teacher education?.
 • Arneback, Emma; Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). Writing in and out of control A semi-longitudinal study of three students writing in preschool teacher education.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; Sutphen, Molly & sugrue, Ciaran (2014). What does a University’s Strategic Plan Claim for Education Student Formation and Trans-Formation ?.
 • Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (2014). (Re-) Formation of Initial Teacher Education in Ireland:Re-configuring (Clinical) Practice & Theory.
 • Wittek, Line; Solbrekke, Tone Dyrdal & Helstad, Kristin (2014). Processes of writing and learning in teacher education – the impact of different experiences.
 • Arneback, Emma; Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2013). Communication as Formation - an outline of analyzing student teachers' development as writers.
 • Englund, Tomas & Solbrekke, Tone Dyrdal (2013). Higher education as formation: Towards professional responsibility as deliberative praxis».
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2013). Profesjonelt ansvar - et forskningsfokus i og for Profesjonskvalifisering.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2013). Skoleledere og barnehagestyreres profesjonelle ansvar – i spenningen mellom moralsk ansvar og teknisk regnskapsplikt.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2013). Understanding Conceptions of professional Responsibility - Doktorgradsløpet fra start til slutt.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal; de Lange, Thomas; Sugrue, Ciaran; Englund, Tomas & Sutphen, Molly (2013). Formation of Five Universities: A Critical analysis of the Portraits, Plans, and Re-presentations.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2013). Professional Accreditation in a Climate of ‘Managerial’ Accountability: Teacher Educators’ Strategies, Accountability and Professional Responsibility?.
 • Sugrue, Ciaran & Solbrekke, Tone Dyrdal (2013). Professional (Re-) Accreditation of Teacher Education Programmes:Enhancing Professional Responsibility or Accountability Induced Ketman Capitulation?.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2012). Kan profesjonelt ansvar undervises og læres.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2012). Profesjonelt ansvar - i spenningen mellom målbare resultat og grunnleggende formålsspørsmål. Hefteserie Utdanningsforbundet.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2012). Profesjonelt ansvar –Skoleledere og lærere i spenningen mellom moralsk ansvar og teknisk regnskapsplikt.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2012). ACCREDITING INITIAL TEACHER EDUCATION PROGRAMMES: (RE-) NEGOTIATING ‘FORMATION’ SCRIPTS?.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Sugrue, Ciaran (2012). Preservice Teacher Education: Analysing Consequences of a National Accreditation Process within International Discourses of Reforms.
 • Caspersen, Joakim; de Lange, Thomas; Prøitz, Tine Sophie; Solbrekke, Tone Dyrdal & Stensaker, Bjørn (2011). LEARNING ABOUT QUALITY – Perspectives on learning outcomes and their operationalisations and measurement.
 • Fremstad, Ester; Solbrekke, Tone Dyrdal; Beck, Eevi E. & Sutphen, Molly (2011). Formative Challenges in Professional Education: Learning from Bildung and Liberal Educaton.
 • Karseth, Berit; Solbrekke, Tone Dyrdal; Englund, Tomas & Beck, Eevi (2011). Critical thinking in teacher and nurse education.
 • Maasen, Peter; Elken, Mari; Prøitz, Tine; Solbrekke, Tone Dyrdal; Stensaker, Bjørn; Karseth, Berit & de Lange, Thomas (2011). Referencing the Norwegian Qualifications Framework(NKR) levesl to the European Qualifications Framework (EQF). Report to the Norwegian referencing group.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Turmo, Are (2011). Hva vil vi med utdanning?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  95(1)
 • Østrem, Solveig & Solbrekke, Tone Dyrdal (2011). Dilemma. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (19), s 42
 • Dahlgren, Madeleine Abrandt; Mendel, Maria; Solbrekke, Tone Dyrdal; Cackowska, Malgorzata & Struzunska, Ania (2010). Structural and Cultural Conditions of Higher Education, In Lars-Owe Dahlgren (ed.),  Students as Journeymen between Cultures of Higher Education and Work. A longitudinal European Study of the Transition from Higher Education to Work Life.  Lambert Academic Publishing.  ISBN 978-3-8383-9462-6.  kap 5.  s 48 - 59
 • Handal, Gunnar; Lycke, Kirsten Hofgaard; Solbrekke, Tone Dyrdal; Skodvin, Arne; Roxå, Torgny & Mårtensson, Katarina (2010). Introducing the European Qualification Framework in Scandinavian Higher Education.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal (2010). Førskolelærer(ut)danning til profesjonelt ansvar - utfordringer og muligheter.
 • Solbrekke, Tone Dyrdal & Englund, Tomas (2010). Bringing professional responsibility back in.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 31. juli 2013 14:12 - Sist endret 9. okt. 2020 11:52

Prosjekter