Torill Strand

Bilde av Torill Strand
English version of this page
Telefon +47 22855388
Rom 526
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 Oslo
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

 • Pedagogisk filosofi
 • Semiotikk
 • Danning, demokratisering og sosial endring

Pågående aktiviteter

 • Etisk-politisk danning. En kritisk lesning av Alain Badiou
Emneord: Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Semiotikk, Diskursanalyse, Retorikk, Danning, Demokratisering, Kosmopolitisme, Globalt medborgerskap

Publikasjoner

 • Strand, Torill (2022). Educative justice in viral modernity. A Badiouan reading. Ethics and Education. ISSN 1744-9642. 17(2), s. 240–253. doi: 10.1080/17449642.2022.2054560.
 • Schumann, Claudia & Strand, Torill (2021). Cinema, Philosophy and Education. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 40(5), s. 453–459. doi: 10.1007/s11217-021-09797-2.
 • Strand, Torill (2021). “Skam” (shame) as Ethical–Political Education. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 40(5), s. 461–475. doi: 10.1007/s11217-021-09784-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Torill (2021). "We are striking because we have done our homework" Two perspectives on contemporary youths' emerging ethical-political awareness. I Rosenthal, Edna; Bergua, Jose Angel & Lopez, Ivan (Red.), Aftershocks: Globalism and the Future of Democracy. The University of Zaragoza. s. 459–470. doi: ISBN%20978-84-18321-12-2.
 • Strand, Torill (2021). A Semiotic Model of Learning. Chinese Semiotic Studies. ISSN 2198-9605. 17(1), s. 153–162. doi: 10.1515/css-2021-0008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Papastephanou, Marianna; Zembylas, Michalinos; Bostad, Inga; Oral, Sevget Benhur; Drousioti, Kalli & Kouppanou, Anna [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Philosophy of education in a new key: Education for justice now. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. doi: 10.1080/00131857.2020.1793539.
 • Strand, Torill (2020). Here and Now. Rethinking philosophy of education. I Strand, Torill (Red.), Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature. ISSN 978-3-030-49524-4. s. 263–278. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-49524-4_18. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Torill (2020). Rethinking ethical-political education. Beyond the Nordic Model. I Strand, Torill (Red.), Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature. ISSN 978-3-030-49524-4. s. 1–10. doi: https%3A/doi.org/10.1007/978-3-030-49524-4_1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Torill (2020). Alain Badiou and Education. I Noblit, George W. (Red.), Oxford Research Encyclopedia of Education. Oxford University Press. ISSN 9780190264093. doi: 10.1093/acrefore/9780190264093.013.ORE_EDU-01457.R1.
 • Strand, Torill (2018). "En nesten uovervinnelig kjærlighet". Om lek, filosofi og kjærlighet. I Von Wright, Moira & Kvernbekk, Tone (Red.), Barn og deres voksne. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202572549. s. 99–115.
 • Strand, Torill & Legg, Catherine (2018). Peirce and Education: An Overview. I Peters, Michael (Red.), Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory. Springer Nature. ISSN 978-981-287-532-7. doi: 10.1007/978-981-287-532-7_571-1.
 • Strand, Torill (2017). "I create silence". Revisiting the ancient dispute between poetry and philosophy. I Strand, Torill; Smith, Richard D; Pirrie, Anne; gregoriou, zelia & Papastephanou, Marianna (Red.), Philosophy as Interplay and Dialogue. Viewing landscapes within philosophy of education. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90956-5. s. 53–76.
 • Strand, Torill (2016). Alain Badiou on political education. I Papastephanou, Marianna (Red.), Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives. Springer. ISSN 978-3-319-30428-1. doi: 10.1007/978-3-319-30430-4_12.
 • Strand, Torill (2015). Kosmopolitisme og realisme. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 4(2), s. 1–5. doi: 10.7146/spf.v4i2.23342. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Torill (2015). Thinking Democracy and Education for the Present: The Case of Norway after July 22, 2011. I Jezierska, Katarzyna & Koczanowicz, Leszek (Red.), Democracy in Dialogue, Dialogue in Democracy. The Politics of Dialogue in Theory and Practice . Ashgate. ISSN 978-1-4724-4897-2. s. 177–192. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Torill (2014). Philosophy of Education. I Theodoropoulou, Eleni K. (Red.), Philosophy of Education: Aspects of Praxis. Pedio. ISSN 978-960-546-149-2. s. 99–119.
 • Strand, Torill (2014). For alle - Folkeuniversitetets oppdrag i et mangfoldig, globalisert og kunnskapsintensivt samfunn. I Strand, Torill (Red.), Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Fagbokforlaget. ISSN 978-82-450-1687-1. s. 281–303.
 • Smeyers, Paul; Ruyter, Doret J. de; Waghid, Yusef & Strand, Torill (2014). Publish Yet Perish: On the Pitfalls of Philosophy of Education in an Age of Impact Factors. Studies in Philosophy and Education. ISSN 0039-3746. 33(6), s. 647–666. doi: 10.1007/s11217-014-9404-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Strand, Torill (2014). Experience and education. I Thellefsen, Torkild & Sørensen, Bent (Red.), Charles Sanders Peirce in His Own Words. 100 Years of Semiotic, Communication and Cognition. De Gruyter Mouton. ISSN 9781614517535. s. 373–378.
 • Strand, Torill (2014). Philosophy of education in the present. I Papastephanou, Marianna; Strand, Torill & Pirrie, Anne (Red.), Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90290-0. s. 243–257.
 • Strand, Torill (2014). 'Experience is Our Great and Only Teacher': A Peircean Reading of Wim Wender’s Wings of Desire. Journal of Philosophy of Education. ISSN 0309-8249. 48(3), s. 433–445. doi: 10.1111/1467-9752.12084.
 • Strand, Torill (2013). Peirce's Rhetorical Turn: Conceptualizing education as semiosis. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. 45(7), s. 789–803. doi: 10.1111/j.1469-5812.2011.00837.x.
 • Hatlem, Marianne; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald & Strand, Torill (2013). Barnehagen - et vindu mot verden. I Eskeland, Torill (Red.), Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling. Utdanningsdirektoratet. s. 167–180.
 • Strand, Torill (2012). Democracy and Education for a New Era. The case of Norway after 22nd July. I Strand, Torill & Roos, Merethe (Red.), Education for Social Justice, Equity and Diversity. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90255-9. s. 201–220.
 • Strand, Torill (2012). The Mission of Philosophy of Education. Studier i Pædagogisk Filosofi. ISSN 2244-9140. 1(1), s. 4–16. doi: 10.7146/spf.v1i1.5504.
 • Strand, Torill & Jensen, Karen (2012). Researching the Current Dynamics of Professional Expertise: Three Analytic Discourses. I Vukasovic, Martina; Maassen, Peter; Nerland, Monika ; Pinheiro, Romulo ; Stensaker, Bjørn & Vabø, Agnete (Red.), Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics. Brill|Sense. ISSN 978-94-6209-015-6. s. 59–78. doi: 10.1007/978-94-6209-016-3_4.
 • Strand, Torill (2012). The Current Dynamics of Professional Expertise: The movable Ethos, Pathos, and Logos of four Norwegian Professions. I Cole, David R. (Red.), Surviving Economic Crisis Through Education. Peter Lang Publishing Group. ISSN 978-1433114793. s. 198–212.
 • Strand, Torill (2012). Peirce’s Rhetorical Turn: Conceptualizing education as semiosis. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. doi: 10.1111/j.1469-5812.2011.00837.x.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Torill (2020). Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature. ISBN 978-3-030-49524-4. 290 s.
 • Honneth, Axel; Holmes, Inger Sverreson & Strand, Torill (2019). Tingliggjøring og anerkjennelse - et nytt blikk på et gammelt begrep. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202595166. 132 s.
 • Strand, Torill; Smith, Richard D; Pirrie, Anne; gregoriou, zelia & Papastephanou, Marianna (2017). Philosophy as Interplay and Dialogue. Viewing landscapes within philosophy of education. LIT Verlag. ISBN 978-3-643-90956-5. 513 s.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 9788202494667. 428 s.
 • Strand, Torill (2014). Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Fagbokforlaget. ISBN 978-82-450-1687-1. 350 s.
 • Papastephanou, Marianna; Strand, Torill & Pirrie, Anne (2014). Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action. LIT Verlag. ISBN 978-3-643-90290-0. 312 s.
 • Strand, Torill & Roos, Merethe (2012). Education for Social Justice, Equity and Diversity. LIT Verlag. ISBN 978-3-643-90255-9. 304 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Torill (2022). «The only education is an education by truths». Alain Badiou on art, philosophy and education. .
 • Strand, Torill (2022). What does educative justice look like?
 • Strand, Torill (2022). What does Educative Justice look like? Or: What happened as I read Toni Morrison’s ‘Recitatif’.
 • Strand, Torill (2022). Thinking educational justice.
 • Strand, Torill (2021). Thinking educational justice in viral modernity.
 • Strand, Torill (2020). Thinking a Pedagogy for Justice Now: Political philosophy of Education in a Time of Pandemic.
 • Strand, Torill (2019). Cinema & Philosophy - some notes on the educational aspects.
 • Strand, Torill (2019). Truth and Education. Revisiting Plato’s allegory of the Cave.
 • Strand, Torill (2019). Anti-politics and ontological awareness.
 • Strand, Torill (2019). Educating Humanity: On anti-politics and ontological awareness.
 • Strand, Torill (2019). Here and Now: Rethinking philosophy of education.
 • Strand, Torill & Vetlesen, Arne Johan (2019). Cappelens upopulære podkast. Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse. [Internett]. SoundCloud.com.
 • Strand, Torill (2019). Tingliggjøring som anerkjennelsesglemsel - en introduksjon, Tingliggjøring og anerkjennelse - et nytt blikk på et gammelt begrep. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202595166. s. 7–30.
 • Strand, Torill (2018). Rethinking philosophy of education.
 • Strand, Torill (2018). Here and Now: Rethinking philosophy of education.
 • Strand, Torill (2018). “An almost invincible love”: On play, philosophy and education.
 • Strand, Torill (2018). Play - philosophy- love.
 • Strand, Torill (2018). ‘Skam’, Shame and Bildung.
 • Strand, Torill (2017). Shame and Bildung .
 • Strand, Torill (2017). The thinking university - Thoughts in motion.
 • Strand, Torill (2017). Educating Humanity.
 • Strand, Torill (2017). The thinking university.
 • Strand, Torill (2016). Educating Humanity: Revisiting Plato’s Republic.
 • Strand, Torill (2016). Alain Badiou on political education: Revisiting Plato’s Republic.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk? I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 405–414.
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 13–28.
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 282–292.
 • Strand, Torill (2016). Globalt medborgerskap. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 355–365.
 • Strand, Torill (2016). Pedagogikkens samfunnsoppdrag. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 330–341.
 • Strand, Torill (2016). Læring. I Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (Red.), Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202494667. s. 84–97.
 • Strand, Torill (2016). The Paradoxical Attributions of Democratic Will Formation.
 • Strand, Torill (2016). “I create silence”. Reentering the ancient dispute between poetry and philosophy .
 • Strand, Torill (2016). Xenia - the rituals of hospitality.
 • Strand, Torill (2015). Hvorfor humaniorastudier?
 • Strand, Torill (2015). Skolens samfunnsoppdrag. Bør vi tenke utdanning, danning og demokratisk deltakelse på nytt? .
 • Strand, Torill (2015). Xenia - the rituals of hospitality.
 • Strand, Torill (2014). Folkedanningens vandringer.
 • Strand, Torill (2014). CRITICAL THINKING RECONSIDERED Plato’s Meno meets Alain Badiou.
 • Strand, Torill (2014). ‘…the only education is an education by truths’ Alain Badiou on education.
 • Strand, Torill (2014). Alain Badiou on political education.
 • Strand, Torill (2014). Badiou on Education.
 • Papastephanou, Marianna; Strand, Torill & Pirrie, Anne (2014). Philosophy as a lived experience. I Papastephanou, Marianna; Strand, Torill & Pirrie, Anne (Red.), Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90290-0. s. 9–20.
 • Strand, Torill (2013). Metapolitikk: Alain Badious danningsbegrep.
 • Strand, Torill (2013). Norway.
 • Strand, Torill; Smeyers, Paul; Reuyter, Doret De & Waghid, Yusef (2013). “Publish yet Perish”: Philosophy of Education in an Age of Impact Factors.
 • Strand, Torill (2013). Democracy and Education Reconsidered. The case of Norway after 22nd July.
 • Strand, Torill (2013). Unlocking the Creative: Philosophical Discourses on Creativity.
 • Strand, Torill (2013). Kritisk tenkning revurdert.
 • Strand, Torill (2013). Experience is Our Only Teacher. A Peircean Reading of Wim Wender's Wings of Desire.
 • Strand, Torill (2013). Peirce's New Rhetoric: Prospects for educational theory and research. Educational Philosophy and Theory. ISSN 0013-1857. 45(7), s. 707–711.
 • Strand, Torill (2013). Tenkning om kritisk tenkning.
 • Strand, Torill (2013). CRITICAL THINKING RECONSIDERED.
 • Strand, Torill & Roos, Merethe (2012). Education for Social Justice, Equity and Diversity. Editorial. I Strand, Torill & Roos, Merethe (Red.), Education for Social Justice, Equity and Diversity. LIT Verlag. ISSN 978-3-643-90255-9. s. 9–18.
 • Strand, Torill (2012). Experience is our only teacher.
 • Strand, Torill (2012). Democracy and Education.
 • Strand, Torill (2012). DEMOCRACY AND EDUCATION FOR A NEW ERA.
 • Strand, Torill (2012). Profesjonskunnskap i endring.
 • Strand, Torill (2012). FOU i utdanningen. Erfaring fra Master i Mangfold og Inkludering.
 • Strand, Torill (2011). Barnehagen som danningsarena. 7 teser.
 • Strand, Torill (2011). DEMOKRATI SOM LEVD ERFARING.
 • Strand, Torill (2011). The Rudeness of Lived Experience.
 • Strand, Torill (2011). THE VITAL WORK OF PHILOSOPHY OF EDUCATION.
 • Strand, Torill (2011). Philosophy of Education in the Present.
 • Nolet, Ronald; Hatlem, Marianne & Strand, Torill (2013). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie. Høgskolen i Østfold. ISSN 978-82-7825-409-7.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2014 15:05 - Sist endret 27. nov. 2020 16:53

Prosjekter