Torill Strand

Bilde av Torill Strand
English version of this page
Telefon +47 22855388
Rom 526
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0317 OSLO
Postadresse Postboks 1092 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Pedagogisk filosofi
 • Semiotikk
 • Danning, demokratisering og sosial endring

Pågående aktiviteter

 • Etisk-politisk danning. En kritisk lesning av Alain Badiou
Emneord: Pedagogikk, Pedagogisk filosofi, Semiotikk, Diskursanalyse, Retorikk, Danning, Demokratisering, Kosmopolitisme, Globalt medborgerskap

Publikasjoner

 • Strand, Torill (2021). A Semiotic Model of Learning. Chinese Semiotic Studies.  ISSN 2198-9605.  17(1), s 153- 162 . doi: https://doi.org/10.1515/css-2021-0008 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2021). “Skam” (shame) as Ethical–Political Education. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746. . doi: 10.1007/s11217-021-09784-7 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2021). "We are striking because we have done our homework" Two perspectives on contemporary youths' emerging ethical-political awareness, In Edna Rosenthal; Jose Angel Bergua & Ivan Lopez (ed.),  Aftershocks: Globalism and the Future of Democracy.  The University of Zaragoza.  Workshop 10.  s 459 - 470 Vis sammendrag
 • Papastephanou, Marianna; Zembylas, Michalinos; Bostad, Inga; Oral, Sevget Benhur; Drousioti, Kalli; Kouppanou, Anna; Strand, Torill; wain, kenneth; Peters, Michael A. & Tesar, Marek (2020). Philosophy of education in a new key: Education for justice now. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857. . doi: DOI: 10.1080/00131857.2020.1793539 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2020). Alain Badiou and Education, In George W. Noblit (ed.),  Oxford Research Encyclopedia of Education.  Oxford University Press.  ISBN 9780190264093.  Badiou. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2020). Here and Now. Rethinking philosophy of education, In Torill Strand (ed.),  Rethinking Ethical-Political Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-49524-4.  18.  s 263 - 278 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2020). Rethinking ethical-political education. Beyond the Nordic Model, In Torill Strand (ed.),  Rethinking Ethical-Political Education.  Springer Nature.  ISBN 978-3-030-49524-4.  Chapter 1.  s 1 - 10 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2018). "En nesten uovervinnelig kjærlighet". Om lek, filosofi og kjærlighet, I: Moira Von Wright & Tone Kvernbekk (red.),  Barn og deres voksne.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202572549.  Kapittel 5.  s 99 - 115
 • Strand, Torill & Legg, Catherine (2018). Peirce and Education: An Overview, In Michael Peters (ed.),  Encyclopedia of Educational Philosophy and Theory.  Springer Nature.  ISBN 978-981-287-532-7.  Peirce and Education: An Overview. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2017). "I create silence". Revisiting the ancient dispute between poetry and philosophy, In Torill Strand; Richard D Smith; Anne Pirrie; zelia gregoriou & Marianna Papastephanou (ed.),  Philosophy as Interplay and Dialogue. Viewing landscapes within philosophy of education.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90956-5.  Chapter 2.  s 53 - 76 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2016). Alain Badiou on political education, In Marianna Papastephanou (ed.),  Cosmopolitanism: Educational, Philosophical and Historical Perspectives.  Springer.  ISBN 978-3-319-30428-1.  Chapter 12. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2015). Kosmopolitisme og realisme. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  4(2), s 1- 5 . doi: 10.7146/spf.v4i2.23342 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Torill (2015). Thinking Democracy and Education for the Present: The Case of Norway after July 22, 2011, In Katarzyna Jezierska & Leszek Koczanowicz (ed.),  Democracy in Dialogue, Dialogue in Democracy. The Politics of Dialogue in Theory and Practice.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-4897-2.  Chapter 9.  s 177 - 192 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smeyers, Paul; Ruyter, Doret J. de; Waghid, Yusef & Strand, Torill (2014). Publish Yet Perish: On the Pitfalls of Philosophy of Education in an Age of Impact Factors. Studies in Philosophy and Education.  ISSN 0039-3746.  33(6), s 647- 666 . doi: 10.1007/s11217-014-9404-9 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). Experience and education, In Torkild Thellefsen & Bent Sørensen (ed.),  Charles Sanders Peirce in His Own Words. 100 Years of Semiotic, Communication and Cognition.  Mouton de Gruyter.  ISBN 9781614517535.  chapter 59.  s 373 - 378
 • Strand, Torill (2014). 'Experience is Our Great and Only Teacher': A Peircean Reading of Wim Wender’s Wings of Desire. Journal of Philosophy of Education.  ISSN 0309-8249.  48(3), s 433- 445 . doi: 10.1111/1467-9752.12084 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). For alle - Folkeuniversitetets oppdrag i et mangfoldig, globalisert og kunnskapsintensivt samfunn, I: Torill Strand (red.),  Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1687-1.  Del III. Veien videre.  s 281 - 303
 • Strand, Torill (2014). Philosophy of Education, I: Eleni K. Theodoropoulou (red.),  Philosophy of Education: Aspects of Praxis.  Pedio.  ISBN 978-960-546-149-2.  Chapter 2.  s 99 - 119
 • Strand, Torill (2014). Philosophy of education in the present, In Marianna Papastephanou; Torill Strand & Anne Pirrie (ed.),  Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90290-0.  Chapter 15.  s 243 - 257 Vis sammendrag
 • Hatlem, Marianne; Braathen, Merete Ellen; Elisenberg, Marion; Kolle, Tonje; Nolet, Ronald & Strand, Torill (2013). Barnehagen - et vindu mot verden, I: Torill Eskeland (red.),  Barnehagen som lærings- og danningsarena: Prosjektrapport fra Sør-Trøndelag og Østfold: Artikkelsamling.  Utdanningsdirektoratet.  Kapittel.  s 167 - 180
 • Strand, Torill (2013). Peirce's Rhetorical Turn: Conceptualizing education as semiosis. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857.  45(7), s 789- 803 . doi: 10.1111/j.1469-5812.2011.00837.x Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). Democracy and Education for a New Era. The case of Norway after 22nd July, In Torill Strand & Merethe Roos (ed.),  Education for Social Justice, Equity and Diversity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90255-9.  Chapter 10.  s 201 - 220
 • Strand, Torill (2012). Den pedagogiske filosofiens oppdrag. Studier i Pædagogisk Filosofi.  ISSN 2244-9140.  1(1), s 4- 16 . doi: 10.7146/spf.v1i1.5504 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). Peirce’s Rhetorical Turn: Conceptualizing education as semiosis. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857. . doi: 10.1111/j.1469-5812.2011.00837.x Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). The Current Dynamics of Professional Expertise: The movable Ethos, Pathos, and Logos of four Norwegian Professions, In David R. Cole (ed.),  Surviving Economic Crisis Through Education.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1433114793.  Chapter 12.  s 198 - 212 Vis sammendrag
 • Strand, Torill & Jensen, Karen (2012). Researching the Current Dynamics of Professional Expertise: Three Analytic Discourses, In Martina Vukasovic; Peter Maassen; Monika Nerland; Romulo Pinheiro; Bjørn Stensaker & Agnete Vabø (ed.),  Effects of Higher Education Reforms: Change Dynamics.  Brill|Sense.  ISBN 978-94-6209-015-6.  Chapter 4.  s 59 - 78 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2011). C.S. Peirce's rhetorical turn: Prospects for educational theory and research. Philosophy of Education Yearbook 2010.  ISSN 8756-6575.  s 85- 92 . doi: 10.1080/00131857.2013.809195 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2011). Metaphors of Creativity and Workplace Learning. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  55(4), s 341- 355 . doi: 10.1080/00313831.2011.587320 Vis sammendrag
 • Sundsdal, Einar & Strand, Torill (2011). Reality is catching up with me : empirical knowledge and philosophy of education. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  31(2), s 139- 148 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2010). Beyond Education: Metaphors on Creativity and Workplace Learning, In Daniel Araya & Michael A. Peters (ed.),  Education in the Creative Economy: Knowledge and Learning in the Age of Innovation.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 978-1-4331-0745-0.  Chapter 29.  s 613 - 632

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Torill (ed.) (2020). Rethinking Ethical-Political Education. Springer Nature.  ISBN 978-3-030-49524-4.  290 s. Vis sammendrag
 • Honneth, Axel; Holmes, Inger Sverreson & Strand, Torill (2019). Tingliggjøring og anerkjennelse - et nytt blikk på et gammelt begrep. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202595166.  132 s. Vis sammendrag
 • Strand, Torill; Smith, Richard D; Pirrie, Anne; gregoriou, zelia & Papastephanou, Marianna (ed.) (2017). Philosophy as Interplay and Dialogue. Viewing landscapes within philosophy of education. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90956-5.  513 s. Vis sammendrag
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (red.) (2016). Pedagogiske fenomener. En innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  428 s.
 • Papastephanou, Marianna; Strand, Torill & Pirrie, Anne (ed.) (2014). Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90290-0.  312 s. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (red.) (2014). Folkedanningens vandringer. Folkeuniversitetet 150 år. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1687-1.  350 s.
 • Strand, Torill & Roos, Merethe (ed.) (2012). Education for Social Justice, Equity and Diversity. LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90255-9.  304 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Strand, Torill (2021). Thinking educational justice in viral modernity. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2020). Thinking a Pedagogy for Justice Now: Political philosophy of Education in a Time of Pandemic.
 • Strand, Torill (2019). Anti-politics and ontological awareness. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2019). Cinema & Philosophy - some notes on the educational aspects. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2019). Educating Humanity: On anti-politics and ontological awareness.
 • Strand, Torill (2019). Here and Now: Rethinking philosophy of education.
 • Strand, Torill (2019). Tingliggjøring som anerkjennelsesglemsel - en introduksjon, I:  Tingliggjøring og anerkjennelse - et nytt blikk på et gammelt begrep.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202595166.  Introduksjon.  s 7 - 30 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2019). Truth and Education. Revisiting Plato’s allegory of the Cave. Vis sammendrag
 • Strand, Torill & Vetlesen, Arne Johan (2019, 29. april). Cappelens upopulære podkast. Axel Honneth - Tingliggjøring og anerkjennelse. [Internett].  SoundCloud.com.
 • Strand, Torill (2018). “An almost invincible love”: On play, philosophy and education. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2018). Here and Now: Rethinking philosophy of education. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2018). Play - philosophy- love.
 • Strand, Torill (2018). Rethinking philosophy of education.
 • Strand, Torill (2018). ‘Skam’, Shame and Bildung. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2017). Educating Humanity. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2017). Shame and Bildung.
 • Strand, Torill (2017). The thinking university. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2017). The thinking university - Thoughts in motion. Vis sammendrag
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Avslutning. Hva er pedagogikk?, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Avslutning.  s 405 - 414
 • Kvamme, Ole Andreas; Kvernbekk, Tone & Strand, Torill (2016). Introduksjon, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Innledning.  s 13 - 28
 • Kvernbekk, Tone; Kvamme, Ole Andreas & Strand, Torill (2016). Universitetet, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 3, kapittel 8.  s 282 - 292
 • Strand, Torill (2016). Alain Badiou on political education: Revisiting Plato’s Republic. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2016). Educating Humanity: Revisiting Plato’s Republic. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2016). Globalt medborgerskap, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 4, kapittel 3.  s 355 - 365
 • Strand, Torill (2016). “I create silence”. Reentering the ancient dispute between poetry and philosophy. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2016). Læring, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 1, kapittel 5.  s 84 - 97
 • Strand, Torill (2016). Pedagogikkens samfunnsoppdrag, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 4, kapittel 1.  s 330 - 341
 • Strand, Torill (2016). The Paradoxical Attributions of Democratic Will Formation.
 • Strand, Torill (2016). Xenia - the rituals of hospitality.
 • Strand, Torill (2015). Hvorfor humaniorastudier?.
 • Strand, Torill (2015). Skolens samfunnsoppdrag. Bør vi tenke utdanning, danning og demokratisk deltakelse på nytt?.
 • Strand, Torill (2015). Xenia - the rituals of hospitality. Vis sammendrag
 • Papastephanou, Marianna; Strand, Torill & Pirrie, Anne (2014). Philosophy as a lived experience, In Marianna Papastephanou; Torill Strand & Anne Pirrie (ed.),  Philosophy as a Lived Experience. Navigating through dichotomies of thought and action.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90290-0.  Introduction.  s 9 - 20
 • Strand, Torill (2014). Alain Badiou on political education. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). Badiou on Education. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). CRITICAL THINKING RECONSIDERED Plato’s Meno meets Alain Badiou. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). Folkedanningens vandringer. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2014). ‘…the only education is an education by truths’ Alain Badiou on education.
 • Nolet, Ronald; Hatlem, Marianne & Strand, Torill (red.) (2013). Barnehagen som læringsmiljø og danningsarena: rapport fra en pilotstudie. Oppdragsrapport (Høgskolen i Østfold). 14.
 • Strand, Torill (2013). CRITICAL THINKING RECONSIDERED.
 • Strand, Torill (2013). Democracy and Education Reconsidered. The case of Norway after 22nd July. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Experience is Our Only Teacher. A Peircean Reading of Wim Wender's Wings of Desire. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Kritisk tenkning revurdert. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Metapolitikk: Alain Badious danningsbegrep. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Norway. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2013). Peirce's New Rhetoric: Prospects for educational theory and research. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857.  45(7), s 707- 711
 • Strand, Torill (2013). Tenkning om kritisk tenkning.
 • Strand, Torill (2013). Unlocking the Creative: Philosophical Discourses on Creativity. Vis sammendrag
 • Strand, Torill; Smeyers, Paul; Reuyter, Doret De & Waghid, Yusef (2013). “Publish yet Perish”: Philosophy of Education in an Age of Impact Factors. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). DEMOCRACY AND EDUCATION FOR A NEW ERA. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). Democracy and Education. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). Experience is our only teacher. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2012). FOU i utdanningen. Erfaring fra Master i Mangfold og Inkludering.
 • Strand, Torill (2012). Profesjonskunnskap i endring.
 • Strand, Torill & Roos, Merethe (2012). Education for Social Justice, Equity and Diversity. Editorial, In Torill Strand & Merethe Roos (ed.),  Education for Social Justice, Equity and Diversity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90255-9.  1.  s 9 - 18
 • Strand, Torill (2011). Barnehagen som danningsarena. 7 teser.
 • Strand, Torill (2011). DEMOKRATI SOM LEVD ERFARING.
 • Strand, Torill (2011). Moving Beyond Conventional Notions of Educational Processes: The Contribution from Charles S. Peirce. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Strand, Torill (2011). Philosophy of Education in the Present. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2011). THE VITAL WORK OF PHILOSOPHY OF EDUCATION. Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2011). The Rudeness of Lived Experience.
 • Strand, Torill & Huggler, Jørgen (2011). Educating the Global Village. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  31(2), s 69- 75 Vis sammendrag
 • Strand, Torill (2010). C.S. PEIRCE’S RHETORICAL TURN: PROSPECTS FOR EDUCATIONAL THEORY AND RESEARCH. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. okt. 2014 15:05 - Sist endret 27. nov. 2020 16:53

Prosjekter