Velkommen til studiestart på pedagogikk-programmene høsten 2020!

Undervisning og eksamen høsten 2020 kan bli påvirket av korona-situasjonen. I uke 33 ønsker vi deg likevel velkommen til Blindern med et eget oppstartsprogram.

Undervisning høsten 2020

Vi gleder oss til å møte dere som studenter. Studiehverdagen vil jo bli litt annerledes enn normalt denne høsten på grunn av den pågående korona-situasjonen. Selv om situasjonen er spesiell håper vi du skal finne mye inspirerende og utfordrende i faget for din egen læring og fremtidige yrke.

Mye undervisning vil skje digitalt.

Emnene som skal gå høsten 2020 er planlagt med både digital og fysisk undervisning. Selve opplegget og de digitale løsningene vil variere fra emne til emne. Semestersiden for ditt emne vil oppdateres med mer informasjon dersom det forekommer endringer, og i timeplanen vil det stå om undervisningen skal gjennomføres digitalt eller med fysisk oppmøte. Sett deg derfor inn i informasjonen på semestersiden og møt opp på de ulike arrangementene ved studiestart!

Emner i pedagogikk høsten 2020

Før undervisningen begynner ønsker vi at du gjennomfører UiOs smittevernkurs!

Er du ny student på bachelorprogrammet i pedagogikk?

Basisgrupper for sosial kontakt og faglig samarbeid

Vi vet fra erfaringene våren 2020 at sosial kontakt på studiet er viktig for både motivasjon og læring. Vi vil derfor tilrettelegge for at alle studenter får anledning til å møtes i mindre grupper fordi vi mener den sosiale delen av læring er svært viktig.

Forbehold om endringer

Undervisning og eksamen er planlagt ut fra det vi vet i dag. Alle detaljer vil ikke være på plass før semesteret begynner. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer. Hvis det blir endringer i undervisning og eksamen på emner du er oppmeldt til høsten 2020, vil du bli varslet om dette i timeplaner, beskjeder på semestersidene eller på din student e-post. Når semesteret er i gang, vil du også få informasjon om forhold som gjelder undervisningen i Canvas. Følg med på denne informasjonen slik at du holder deg oppdatert! 

UiO har en egen nettside med spørsmål og svar om korona-situasjonen

Publisert 29. juni 2020 15:10 - Sist endret 19. okt. 2020 13:10