Åsa Mäkitalo er ny fagansvarlig for studieretningen Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet

Masterstudieretningen Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA) har fått en ny nivåkoordinator med faglig ansvar for studieretningen. La oss bli bedre kjent med Åsa, og tankene hennes om KULAs faglige relevans i samfunnet.

Profilbilde

– Samfunnet er i endring og for at bedrifter skal klare å henge med i utviklingen trenger de pedagoger, sier professor Åsa Mäkitalo Foto: Instiutt for pedagogikk/UiO

Kort om Åsa Mäkitalo, og interessene hennes

Fram til hun begynte i sin stilling ved IPED i 2020har hun siden 2011 jobbet som professor i pedagogikk ved Göteborgs universitet. Bakgrunnen hennes er tverrfaglig, med en grad i personal- og arbeidslivsspørsmål med fokus på menneskelig ressursutvikling (HRD). Etter doktorgradsstudiene har hun brukt mye tid på tverrfaglig forskning på kommunikasjon, læring, kunnskapsproduksjon og digital transformasjon. 

Åsas tverrfaglige bakgrunn komplementerer KULA. Gjennom masteren i KULA lærer du  å forstå hvordan mennesker fungerer i en organisasjon, hvordan du skaper betingelser for læring og utvikling og viktigheten av teknologisk endring, trender, ledelse og kultur.

Hun understreker at tiden vi er i preges av digitalisering av både organisasjoner og tjenester. Dette skaper et behov for arbeidspedagogisk kompetanse.

"Vi ønsker å gi studenter et profesjonelt språk, et analytisk perspektiv og evne til å samarbeide."

KULA gjør deg klar for arbeidslivet

Det første semesteret på KULA legger grunnlaget. De påfølgende gir en grundig tematisk progresjon. Praksis er en viktig del av studiet, med én praksisperiode det andre semesteret og én i det tredje. For å optimalisere studentenes praksisopplevelser, støttes praksisperiodene opp av seminarundervisning, der studentene gis anledning til å analysere opplevelsene sine i en faglig kontekst.

Mangfold av undervisningsaktiviteter

KULA har en rekke undervisningsaktiviteter som spenner fra forelesninger, gruppearbeid om aktuelle saker fra arbeidslivet til forskning. Gjennom KULA studiene gis studentene et profesjonelt språk, et analytisk perspektiv og evnen til å samarbeide. De får øve på å analysere, argumentere, presentere og diskutere, designe og evaluere.

"Vi er veldig stolte av hva studentene våre har oppnådd etter endt master hos oss"

Gode jobbmuligheter

Tidligere KULA-studenter jobber både i næringsliv og offentlig sektor, ofte i HR-relaterte stillinger, som konsulenter eller rådgivere. Det er all grunn til å være stolte over hva studentene har oppnådd etter endt KULA master. Karriereintervjuene viser at utdanningen leder til spennende jobbmuligheter.

En avsluttende oppmuntring fra Åsa er å gripe sjansen og søke seg til denne studieretningen!

– Du har store muligheter for utvikling både i løpet av studiene og etter at du har fullført KULA-masterstudiet, sier hun

Velkommen! 

Av Esra Boncuk, Ulf Tero Grefsgård
Publisert 14. apr. 2021 13:22 - Sist endret 18. okt. 2021 15:53