Jobb som kollokvieleder i mai 2021! Søknadsfrist 29.april

Vil du bidra til pedagogikkstudentene får en god eksamensforberedelse i en vanskelig situasjon? Nå har du muligheten til å fylle rollen som kollokvieleder for bachelorstudentene som skal ta muntlig eksamen våren 2021

Studenter rundt bord med bøker og pc. Foto.

IPED trenger flere kollokvieledere. Søk nå! Frist 29. april. Foto. Shane Colvin/UiO

Arbeidsoppgaver

Som kollokvieleder skal du bidra til at studentene på PED3090 Bachelorfordypning i pedagogikk  får øvet seg på muntlige ferdigheter gjennom å diskutere faglige tema og problemstillinger i pensumlitteraturen. Din rolle blir å stimulere til at studentene er aktive og deltakende i kollokviegruppa på måter som på best mulig måte forbereder dem til eksamen.

Gruppene blir satt opp i Canvas og får alle et Canvas-grupperom. Møtene i gruppene må være digitale fram til det evt. kommer endringer i smittevernrestriksjonene.

Perioden for oppdraget er uke 18-22. Hver gruppe har satt opp 2 timers kollokvie i uka. Du kan være leder for flere grupper hvis du ønsker det. Du planlegger aktiviteten sammen med gruppene. Omfanget av arbeidet kan tilpasses din situasjon, men vi legger opp til ca.6- 8 timer i uka per gruppe (inkludert forberedelsestid).  

Som kollokvieleder blir du ansatt ved UiO og du mottar lønn i lønnstrinn 40, som for tiden tilsvarer 198,7 kr per time.

Vi tilbyr deg: 

  • Forberedende seminar om kollokviegruppeledelse og samlinger underveis (lønnet deltakelse)
  • Opparbeidelse av verdifull kompetanse
  • Utvidet nettverk blant studenter og ansatte
  • Attest etter endt engasjement

Kvalifikasjoner

Du må være master student på ett av instituttets studier. Det kreves ingen tilsvarende erfaring, det viktigste er at du er interessert i å hjelpe medstudenter med å lære.

Søknad

Du søker på stillingen gjennom Nettskjema. Her ønsker vi blant annet informasjon om hvorfor du ønsker å bli kollokvieleder, om du har erfaring med lignende arbeid (ikke et krav), og/eller hva som gjør at du passer til rollen som kollokvieleder. Aktuelle kandidater vil bli invitert til et forberedende seminar den 4.mai.

Søknadsfrist: SNAREST! Søknad ønskes så raskt som mulig og innen 29.april. Søkere må sette av tid til  å delta på forberedelsesseminar 4. mai kl. 9.00-13.00
Du søker i Nettskjema

Spørsmål? Ta kontakt med Yngvild Dahl

Av Yngvild Dahl, Institutt for pedagogikk
Publisert 22. apr. 2021 15:59 - Sist endret 23. apr. 2021 15:12