Institutt for pedagogikk formidler

Her kan du se videoer om Insitutt for pedagogikks forskning på bruk og design av nye teknologier og hva dette betyr for læring og kommunikasjon.

Publisert 15. nov. 2011 15:11

Hvordan endrer IKT kommunikasjon, bevaring, representasjon og organisasjon i museer og andre kulturarvinstitusjoner? Denne filmen introduserer  forskningstemaene i NFR-prosjektet CONTACT.

Publisert 15. jan. 2011 15:10

InterMedia har en egen forskningsdrevet utviklingslab. I denne videoen beskriver lederen av laben, førsteammanuensis Ole Smørdal, hvordan programmererne og designerne samarbeider med forskere og brukere, som lærere, elever, arbeidstagere og publikum.

Publisert 15. jan. 2011 14:47

I denne filmen forteller Cecilie Flo Jahreie om forskningen sin på reformer innen lærerutdanningen. Mer spesifikt ser hun på reformene knyttet til bruk av IKT, nye arbeidsformer og vurderingsformer.

Publisert 15. jan. 2011 14:41

I denne videoen forteller Bjørn Skaar om sitt arbeid med å utvikle audiovisuelle case til digitale læringsomgivelser. Her forteller han om to prosjekter hvor det er tatt i bruk nye virkemidler for å stimulere til meningsutvekslinger.