Institutt for pedagogikk formidler

Her kan du se videoer om Insitutt for pedagogikks forskning på bruk og design av nye teknologier og hva dette betyr for læring og kommunikasjon.

Publisert 4. jan. 2012 14:26

I denne videomontasjen dokumenteres og reflekteres det over prosessen med å utvikle og bruke sosiale medier som del av museers kommunikasjon i utstillinger.

Publisert 15. nov. 2011 15:11

Hvordan endrer IKT kommunikasjon, bevaring, representasjon og organisasjon i museer og andre kulturarvinstitusjoner? Denne filmen introduserer  forskningstemaene i NFR-prosjektet CONTACT.

Publisert 14. mars 2011 14:48

Palmyre Pierroux forteller her om InterMedias arbeid med å utforske bruk av ungdommers sosiale teknologier i møter med kunst i museer og i skolen.

Publisert 16. jan. 2011 13:04

Denne filmen handler om et prosjekt hvor forskere og utviklere ved InterMedia samarbeidet med lærere om å tilpasse en samarbeidsteknologi som kalles wiki til konkrete læringssituasjoner og læringsbehov.

Publisert 16. jan. 2011 10:24

I denne videoproduksjonen får vi innblikk i et tverrfaglig design-eksperiment hvor skolebarn bruker mobiltelefoner og blog i møte med historisk kunnskap.

Publisert 15. jan. 2011 15:32

Forskning ved InterMedia viser at bruk av digitale læremidler og sosiale teknologier må legges til rette og tilpasses. Professor Sten Ludvigsen forteller deg mer om dette i denne videoen.

Publisert 15. jan. 2011 15:10

InterMedia har en egen forskningsdrevet utviklingslab. I denne videoen beskriver lederen av laben, førsteammanuensis Ole Smørdal, hvordan programmererne og designerne samarbeider med forskere og brukere, som lærere, elever, arbeidstagere og publikum.

Publisert 15. jan. 2011 14:47

I denne filmen forteller Cecilie Flo Jahreie om forskningen sin på reformer innen lærerutdanningen. Mer spesifikt ser hun på reformene knyttet til bruk av IKT, nye arbeidsformer og vurderingsformer.

Publisert 15. jan. 2011 14:41

I denne videoen forteller Bjørn Skaar om sitt arbeid med å utvikle audiovisuelle case til digitale læringsomgivelser. Her forteller han om to prosjekter hvor det er tatt i bruk nye virkemidler for å stimulere til meningsutvekslinger.

Publisert 15. jan. 2011 14:33

Selv når elever arbeider i svært detaljerte læringsomgivelser må lærerne følge tett opp for at de skal gjennomføre oppgaver og forstå faglige begrep og sammenhenger, forteller Ingeborg Krange i denne videoen.

Publisert 20. des. 2010 23:59

Thomas de Lange forteller her om bruk av IKT og digitale produksjonsverktøy i faget medier og kommunikasjon i den videregående skole.

Publisert 20. des. 2010 23:37

Jobbing med web-baserte læringsomgivelser bidrar ikke isolert sett til elevers læring. Kunnskapen må bearbeides og settes i sammenheng med andre kontekster.

Publisert 20. des. 2010 23:33

I denne videoen forteller professor Sten Ludvigsen om InterMedias forskning på IKT og læring.

Publisert 20. des. 2010 23:12

I denne videopresentasjonen forteller professor Anders Mørch om forskning ved InterMedia som undersøker kunnskapsforvaltning i bedrifter og samspillet mellom organisasjon og teknologi.

Publisert 20. des. 2010 22:55

I prosjektet Elevprodukt fikk elever prøve seg som klimaforskere som må forholde seg til et stort kildeomfang og syntetisere kunnskap. Denne videoen viser utprøving av flermediale verktøy i klasserommet.

Publisert 20. des. 2010 22:48

I EU-prosjektet Calibrate har InterMedia vært med på å utvikle en internasjonal portal for deling og gjenfinning av læremidler.

Publisert 20. des. 2010 22:34

I denne videopresentasjonen forteller Ingvill Rasmussen om et forskningsprosjekt ved InterMedia som utforsker bruk av wiki i undervisning i videregående skole.

Publisert 20. des. 2010 22:26

I denne filmen får vi et innblikk i ideene bak og utprøvingen av det webbaserte læringsverktøyet EssayCritic, et system som gir tilbakemelding på innholdet i engelske stiler.