Å kommunisere kulturarvkunnskap i praksis

I denne videomontasjen dokumenteres og reflekteres det over prosessen med å utvikle og bruke sosiale medier som del av museers kommunikasjon i utstillinger.

 

Rekonstruksjon av middelalderbåt

Forskningsprosjektet CONTACT ved InterMedia har samarbeidet med Norsk Maritimt Museum om hvordan sosiale medier kan benyttes i kommunikasjon med publikum. Prosjektet omhandlet rekonstruksjonen av en av båtene fra 1500-tallet som ble funnet under Bjørvikautgravingene i 2009.

'BARCODE 6' var den mest fullstendige av båtene som ble funnet, og er den første av flere som skulle rekonstrueres. Den 11. september 2011 ble den ferdige replikaen sjøsatt med navnet Våghalsen og rodd inn til det arkeologiske utgravningsfeltet i Bjørvika.

Et eksperimentelt prosjekt

Forskere og utviklere ved InterMedia har i samarbeid med Norsk Maritimt Museum gjort et utviklings- og forskningsprosjekt som har prøvd ut muligheter og begrensinger ved bruk av sosiale medier for å kommunisere byggingen og rekonstruksjonen av båten.

Utviklingsprosjektet Barcode 6 har vært et stor eksperimentelt prosjekt for Norsk Maritimt Museum, der museet har prøvd ut både nye samarbeidsmodeller internt på museet - og nye utstillingsformer der handlingsbasert formidling har stått i fokus. I sentrum for prosjektet ble det etablert et levende båtverksted, der båtbygger Lars Stålegård og hans medarbeidere har arbeidet tilgjengelig for publikums spørsmål og interesserte blikk.

Som del av behovet for å dokumentere byggingen av Barcode 6, samt for å tilby en nettbasert ressurs for publikum, har Lars skrevet en blog-dagbok om byggingen (se BåtLab'en - for dokumentasjon, rekonstruksjon, og båtbygging)

For samarbeidet med forskningsprosjektet CONTACT har det vært et mål å gjøre blogdagboken til Lars tilgjengelig for besøkende på museet, som del av Båtlaben's digitale tilbud - og som del av en støttestruktur rundt Lars sin kommunikasjon om byggeprosessen.

Fra et designperspektiv

I denne filmen får vi et innblikk i utfordringer med å introdusere digitale medier der folk minst venter det - sett fra et design perspektiv. Det er Idunn Sem og Jeremy Toussant, utviklere ved InterMedia Lab, som har laget filmen.

Publisert 4. jan. 2012 14:26 - Sist endret 17. juni 2013 16:54