IKT som endringsagent i kulturarvfeltet

Hvordan endrer IKT kommunikasjon, bevaring, representasjon og organisasjon i museer og andre kulturarvinstitusjoner? Denne filmen introduserer  forskningstemaene i NFR-prosjektet CONTACT.

 

Prosjektet CONTACT (Communicating Organizations in Networks of Art and Cultural Heritage Technologies) er finansiert av VERDIKT-programmet til NFR (2009 - 2013).

Filmen ble laget som en 'start-up' presentasjon av prosjektet og introduserer  forskningstemaene, gjennom illustrasjoner, lyd, og video fra InterMedias forskningsaktiviteter med museer.

Filmen ble vist på NFR's VERDIKT-konferanse i 2009.

 

Publisert 15. nov. 2011 15:11 - Sist endret 7. des. 2011 19:16