Hvordan designe for økt kunnskap og forståelse?

Forskning ved InterMedia viser at bruk av digitale læremidler og sosiale teknologier må legges til rette og tilpasses. Professor Sten Ludvigsen forteller deg mer om dette i denne videoen.

 

Å få til grunnleggende begrepsforståelse hos elever er mer komplisert enn antatt.

Forskning ved InterMedia viser at bruk av digitale læremidler og sosiale teknologier må legges til rette og tilpasses, forteller professor Sten Ludvigsen. Her forteller han om InterMedias forskning innen kunnskapsområdene læring i utdanning og digital design.

Nye sosiale teknologier og nye kombinasjoner av teknologier gjør at mening skapes på nye måter. Men grunnleggende læring er også betinget av hvordan elever og lærere kommuniserer med hverandre.

Publisert 15. jan. 2011 15:32 - Sist endret 17. juni 2013 16:55