Teknologi for deling av læremidler i Europa

I EU-prosjektet Calibrate har InterMedia vært med på å utvikle en internasjonal portal for deling og gjenfinning av læremidler.

 

I EU-prosjektet Calibrate har InterMedia forsket på en metode som gjør det enkelt for lærere i EU å dele digitale læremidler seg imellom. Dette handler både om fortolkning av nasjonale læreplaner, tekniske infrastrukturer, lærernes eksisterende undervisningspraksiser og muligheter for nye praksiser.

Problemet med nasjonale læreplaner går ut på å finne en måte å klassifisere disse på tvers av ulike kulturer slik at man kan skape en teknologisk infrastruktur for deling av digitale læremidler i EU. Vi har også forsket på lærernes delings- og brukskultur av digitale læremidler, og har sett at de ønsker å bruke læremidler fra andre land hvis det gir mening i deres undervisning. Som et resultat av denne forskningen har man nå en portal der lærere fra hele EU både kan finne og dele læremidler fra hele Europa basert på sin egen nasjonale læreplan.

Publisert 20. des. 2010 22:48 - Sist endret 17. juni 2013 16:56