Læreren viktig også i detaljerte læringsomgivelser

Selv når elever arbeider i svært detaljerte læringsomgivelser må lærerne følge tett opp for at de skal gjennomføre oppgaver og forstå faglige begrep og sammenhenger, forteller Ingeborg Krange i denne videoen.

 

Læring i 3D-omgivelser: Selv når elever arbeider i svært detaljerte læringsomgivelser må lærerne følge tett opp for at de skal gjennomføre oppgaver og forstå faglige begrep og sammenhenger.

Læringsomgivelser basert på samarbeid krever dessuten en aktiv lærer som bistår elevene med å håndtere sosiale utfordringer knyttet til gruppearbeid.

Dette er noen av de viktige funnene i Ingeborg Kranges doktorgradsarbeid EduAction: Students' knowledge constructions in science using computer-based 3D models. Her utforsket hun bruk av dataskapte 3D modeller i naturfagsundervisning.

Publisert 15. jan. 2011 14:33 - Sist endret 16. okt. 2015 12:47