Fra interaktive opplevelser til ord på kunnskap

I prosjektet Elevprodukt fikk elever prøve seg som klimaforskere som må forholde seg til et stort kildeomfang og syntetisere kunnskap. Denne videoen viser utprøving av flermediale verktøy i klasserommet.


Elevprodukt var et forskningsprosjekt hvor InterMedia, Naturfagsenteret og Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling ved Universitetet i Oslo samarbeidet om å utvikle og prøve ut flermediale verktøy i naturfagsundervisning. I denne videoen får vi være med en klasse hvor verktøyene prøves ut og vi får høre elever og læreren reflektere over hva de opplever og lærer.

I dette prosjektet ville vi ut flere ting for å se på hvordan elever behersker et komplekst informasjonstilfang i læring. Først gjennomgår elevene et læringsopplegg om klimaproblematikk gjennom viten.no. Der får de blant annet prøve seg som klimaforskere ved å legge inn parametre for en klimasimulator for å se hvordan havnivået kan utvikle seg de nærmeste årene. Deretter får de et vidt tilfang av informasjonskilder. Elevene må utøve kildekritikk og lage en syntese av den informasjonen de finner. Målet er at de skal lære gjennom å lage sine egne kunnskapsobjekter.

Analyser tyder på:

* Det er vanskelig for elevene å kombinere informasjon fra forskjellige kilder.
* De har lite reportoar for å utvikle egne produkter basert på materiale som er forskjellige både i form, opprinnelse og innhold.
* Elevene blir veldig mårettet mot de produktene de skal lage, noe som kan stå i motsetning til målene for kunnskapsbygging.

Sentrale forskningsspørsmål i prosjektet var:

* Hvordan kan bruk av simuleringer trigge spørsmål, svar og retning på videre arbeid?
* Hvordan klarer elevene å oversette interaktive opplevelser til verbalisert kunnskap?
* Hvordan kombinerer elevene informasjon fra ulike kilder i sluttprodukt?
* Hvordan vurderer elevene forskjellige informasjonkilder på nettet i forhold til kvalitetssikret informasjon?

Dette prosjektet var støttet av Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU).
 

Publisert 20. des. 2010 22:55 - Sist endret 1. feb. 2011 12:47