Forskningsformidling med mobiltelefon

I denne videoproduksjonen får vi innblikk i et tverrfaglig design-eksperiment hvor skolebarn bruker mobiltelefoner og blog i møte med historisk kunnskap.

 

Få informasjon der du trenger den! ENCODE01 er en av flere prosjekter ved InterMedia som utforsker bruk av nærhetsbaserte teknologier, hvor vi ser på hvordan bruk av mobiltelefoner kan utnyttes og gjøres relevant i museer.

EnCode01 er InterMedias bidrag inn i et forskningssamarbeid på tvers hvor laben ved InterMedia bidro med teknologi- og designkomponenten i et eksperiment i InterMedias studio om kommunikasjon og engasjement i museer.

I denne videoproduksjonen får vi innblikk i tankegangen bak og gjennomføringen av et tverrfaglig design-eksperiment hvor skolebarn bruker mobiltelefoner og blog i møte med historisk kunnskap.

Det kulturhistoriske materialet i dette prosjektet er basert på forskningsprosjektet til Terje Planke ved Kulturhistorisk museum om en refleksiv rekonstruksjon av den tredje Gokstadbåten (Gogstadbåtprosjektet). Videre er prosjektet knyttet til IMK-postdoc Dagny Stuedals forskningsprosjekt ReName om hvordan digitale medier og digitalisert dokumentasjon gir muligheter for å formidle kulturhistorisk kunnskap også som en tolkningsprosess og øke ungdommers engasjement for kulturhistorie.

Publisert 16. jan. 2011 10:24 - Sist endret 5. apr. 2017 17:16