EssayCritic: IKT-støtte i engelskundervisning

I denne filmen får vi et innblikk i ideene bak og utprøvingen av det webbaserte læringsverktøyet EssayCritic, et system som gir tilbakemelding på innholdet i engelske stiler.

EssayCritic Video Redirection
 

Formålet med prosjektet EssayCritic har vært å undersøke bruken av IKT-programmer som kan bidra til å gi elever på videregående skole motivasjon og støtte når de skal skrive engelske stiler. Det webbaserte læringsverktøyet EssayCritic er utviklet i samarbeid mellom InterMedia og forskere ved Hong Kong Kong Baptist University, med professor Anders Mørch som prosjektleder.

EssayCritic ble utprøvd ved Sandvika videregående skole, vg1, helse- og sosialfag våren 2009. Hver elev skrev en stil på engelsk om temaet "Unhealthy food and overweight". Når første versjon av stilen var ferdig ble den lastet opp i EssayCritic-systemet som automatisk genererte tilbakemelding på innholdet.

Systemet bruker en matematisk algoritme, som heter LSA (Latent Semantic Analysis), for å analysere tekst. Når systemet har analysert teksten som har blitt lastet opp av en elev, blir teksten sammenlignet med andre essayer som er skrevet om dette temaet og som betraktes som gode av lærere. Basert på denne sammenligningen, gir EssayCritic en tilbakemelding til eleven i form av en liste med punkter om tema som allerede er inkludert i teksten ("ros") og forslag til temaer som mangler.

Eksperimentet var organisert slik at halvparten av elevene brukte vanlig arbeidsmåte for å skrive sin stil , mens de elevene som deltok i eksperimentell skriving, skrev stilen sin basert på tilbakemeldinger de fikk av EssayCritic-systemet.

Anders Mørch har ledet prosjektet og Shazia Mushtaq og Eduard Möllenkamp har deltatt som forskningsassistenter. Til tider har de hatt løpende kontakt med en forskerkollega ved Hong Kong Baptist University. Studieveileder Ann Michaelsen og lærerne Elisabeth Buchholdt, Åse Lyngen og Gro Sandum, ved Sandvika vgs har deltatt i planleggingen av dette eksperimentet.

 

Publisert 20. des. 2010 22:26 - Sist endret 15. juni 2018 12:31