Teknologi som gjør at ungdom gidder å møte kunst

Palmyre Pierroux forteller her om InterMedias arbeid med å utforske bruk av ungdommers sosiale teknologier i møter med kunst i museer og i skolen.


Kunstmuseer har eksperimentert med teknologi som et formidlingsverktøy over flere tiår. Hvordan passer teknologiske tilbud inn i dagens kunstformidlingspraksis? Hva slags pedagogiske modeller egner seg for dagens publikum og teknologibruk? Hvordan kan kuratoren ta i bruk nyere teknologier og pedagogisk tenkning i egen praksis?

I videoen snakker Palmyre Pierroux om sentrale problemstillinger knyttet til pedagogisk bruk av teknologi i kunstformidling.

I prosjektet Gidder samarbeidet InterMedia/Universitetet i Oslo med Astrup Fearnley Museum om å utforske et nytt pedagogisk tilbud for ungdom. Designet innebærer bruk av wiki, mobiltelefoner og nye formidlingsmetoder for elever i videregående skole.

Palmyre Pierroux har en tverrfaglig bakgrunn, med hovedfag i design og kunsthistorie og en doktorgrad i pedagogikk. Hun har i flere år forsket på meningsdannende prosesser og undervisningsmetoder i kunstmuseer, med et fokus på ungdom som målgruppe.

Publisert 14. mars 2011 14:48 - Sist endret 13. mai 2011 11:22