Fra læreplan til lokale problemløsninger

Thomas de Lange forteller her om bruk av IKT og digitale produksjonsverktøy i faget medier og kommunikasjon i den videregående skole.

 

Thomas de Lange forteller her om bruk av IKT og digitale produksjonsverktøy i faget medier og kommunikasjon i den videregående skole. Et viktig funn i hans doktorgradsprosjekt er at lærere og elever sammen, over tid, utvikler normer, regler og arbeidsoppgaver i forbindelse med bruk av avansert digital programvare i klasserommet.

Disse reglene er ikke på forhånd definert i læreplaner, men utgjør et egenutviklet repertoar som baserer seg på erfaringer fra og problemløsing av paktiske utfordringer opplevd i egen undervisning. Studien viser at også elever seg imellom utvikler samarbeidsrelasjoner og samhandlingsformer som er spesifikt tillempet avansert bruk av teknologi i klasserommet.

Se mer om prosjektet Learning and ICT in Media Education Classrooms.

Les mer om resultatene i avhandlingen Technology and Pedagogy: Analysing Digital practices in Media Education

Publisert 20. des. 2010 23:59 - Sist endret 16. okt. 2015 12:48