Kritiske faktorer for læring med IKT i naturfag

Jobbing med web-baserte læringsomgivelser bidrar ikke isolert sett til elevers læring. Kunnskapen må bearbeides og settes i sammenheng med andre kontekster.

 

Jobbing med web-baserte læringsomgivelser bidrar ikke isolert sett til elevers læring. Kunnskapen må bearbeides og settes i sammenheng med andre kontekster. Det er et av de mest tydelige funnene i Anniken Larsen Furbergs forskning om læring og bruk av IKT i natur- og miljøfag.

Det elevene jobber med og erfarer i slike omgivelser må bearbeides og settes i sammenheng med andre kontekster for at innholdet skal bli meningsfylt for elevene. Gjennom sin forskning identifiserer Furberg kritiske faktorer som er grunnleggende for elevers produktive læringsprosesser ved bruk av IKT.

Furberg har fulgt to prosjekter der ungdomsskolelever jobbet med web-baserte læringsomgivelser. Prosjektet Learning and ICT in science education er Furbergs doktorgradsprosjekt.

Publisert 20. des. 2010 23:37 - Sist endret 17. juni 2013 17:00