Design og utvikling på InterMedia

InterMedia har en egen forskningsdrevet utviklingslab. I denne videoen beskriver lederen av laben, førsteammanuensis Ole Smørdal, hvordan programmererne og designerne samarbeider med forskere og brukere, som lærere, elever, arbeidstagere og publikum.

 

 

Publisert 15. jan. 2011 15:10 - Sist endret 17. juni 2013 17:03