Kobler teori og praksis i lærerutdanningen

I denne filmen forteller Cecilie Flo Jahreie om forskningen sin på reformer innen lærerutdanningen. Mer spesifikt ser hun på reformene knyttet til bruk av IKT, nye arbeidsformer og vurderingsformer.

 

Mappevurdering og caseoppgaver bedrer lærerstudenters læringsprosess

Cecilie Flo Jahreies forskning viser at nye vurderings- og arbeidsformer, som mappevurdering og caseoppgaver, har endret lærerstudentenes læringsprosess ved at lærerstudentene stimuleres til tidligere integrasjon av teori og praksis.

Forskning ved InterMedia viser at for å styrke lærerutdanningen må det etableres felles arenaer hvor aktivitetene på universitet / høgskole og praksisskoler kobles sterke sammen og hvor man utvikler en felles diskurs om lærerstudenters læring, hvor ekspertisen fra begge praksiser verdsettes.

De ulike aktivitetene som lærerstudentene er involvert i på universitet og praksisskolene har ulik orientering for den aktiviteten de gjør. Universitetet er et sted for å lære om undervisning, lærerstudentene handler som studenter, mens skolen er et sted for å praktisere eller trene undervisning. De er lærere.

I de tilfellene hvor studentene jobber i små grupper derimot, eksperimenterer de med ulike former for å forstå læring og undervisning. Når de jobber med caseoppgaver, utforsker lærerstudentene pedagogisk og didaktisk teori og bruker teorien til å forstå elevers atferd og klassemiljø. Lærerstudentene handler som lærende.

En konklusjon man kan trekke av dette er at lærerstudenter har behov for et jevnt og uavbrutt forløp hvor de selv får mulighet til å konstruere et problemområde. Det er derfor sentralt at lærerutdanningsinstitusjonen gir studentene mulighet til å følge et forløp og skape den type produktive læringsprosesser.

Jahreie's forsket på dette som stipendiat ved InterMedia, med forskningsprosjektet Crossing Institutional Practices in Teacher Education.

Publisert 15. jan. 2011 14:47 - Sist endret 17. juni 2013 17:05