Design for kollektiv refleksjon

I denne videoen forteller Bjørn Skaar om sitt arbeid med å utvikle audiovisuelle case til digitale læringsomgivelser. Her forteller han om to prosjekter hvor det er tatt i bruk nye virkemidler for å stimulere til meningsutvekslinger.

 

Bjørn Skaar utvikler i samarbeid med produksjonsmiljøet og medielaben ved InterMedia audiovisuelle case til digitale læringsomgivelser for bedrifter og studenter på universiteter og høyskoler. Gode videoillustrasjoner er imidlertid ikke tilstrekkelig for å sette i gang meningsfulle samtaler, i følge Skaar. Her forteller han om to prosjekter hvor det er tatt i bruk nye virkemidler i digitale læringsomgivelser for å stimulere til meningsutvekslinger.

Med en bakgrunn fra spesialpedagogikk er inkludering av elever med spesielle behov et sentralt tema for Skaar. Prosjektet Teachers for All har et slikt fokus. Dette læremidlet er også universelt utformet slik at studenter med syns- og hørselshemminger kan bruke det. I prosjektet Dilemma - training for Surveyors utforskes også design med flervalgsmuligheter.

Publisert 15. jan. 2011 14:41 - Sist endret 17. juni 2013 17:06