TWEAK: Teknologi for lærerinvolvering og kunnskapsdeling

Denne filmen handler om et prosjekt hvor forskere og utviklere ved InterMedia samarbeidet med lærere om å tilpasse en samarbeidsteknologi som kalles wiki til konkrete læringssituasjoner og læringsbehov.

 


Denne videoen kan sees med flere briller. Den viser

  • funn om læring ved hjelp av wiki
  • hvordan prosjekter ved InterMedia kombinerer forskning og utvikling
  • hvordan prosjekter designes i samarbeid med brukere

Elever og lærere eksponeres for nye kompetansekrav. Det holder ikke lenger å kunne gjengi gammel kunnskap. Elever skal i dag kunne samarbeide og finne løsninger på problemer, det vil si å skape ny kunnskap.

I prosjektet TWEAK: Tweaking Wikis for Education and Advancement of Knowledge har prosjektleder Ingvill Rasmussen og kollegaene Andreas Lund og Ole Smørdal i samarbeid med lærere jobbet med å tilpasse en samarbeidsteknologi som kalles wiki til konkrete læringssituasjoner og læringsbehov.

Forskning ved InterMedia viser at IKT-basert læring ikke minsker behovet for en aktiv, systematisk og veiledende lærer og TWEAK utforsker hvordan teknologien kan støtte en slik lærerrolle.

Målet er å bidra til å utvikle nye undervisningsmetoder og tilpasse teknologi som kan hjelpe elever med å samarbeide, finne frem, fortolke, være kritisk selektiv, integrere og videreutvikle forståelse.

I prosjektet TWEAK har formidling vært en integrert del av prosjektdesignet, og denne videoen er en av flere versjoner som er laget for å dokumentere forskningsprosessen og forskningsresultatene. Videoen er produsert av Knut Qvale i tett samarbeid med prosjektdeltakerne.

Dette prosjektet var støttet av Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU).

Publisert 16. jan. 2011 13:04 - Sist endret 17. juni 2013 17:08