Wiki: Ny teknologi for nye krav i kunnskapssamfunnet

I denne videopresentasjonen forteller Ingvill Rasmussen om et forskningsprosjekt ved InterMedia som utforsker bruk av wiki i undervisning i videregående skole.

 

Hvorfor wiki?

Kunnskapssamfunnet krever at vi er gode til å bruke kunnskapene våre til å løse problemer. Men mange oppgaver er for store eller for vanskelige til å løses alene. I en wiki kan vi samarbeide og slå sammen våre små bidrag til en stor felles ressurs. Det er grunnen til at så mange bedrifter og utdanningsinstitusjoner har begynt å bruke wikier: de samler og synliggjør alle deltakernes tanker og bidrag.

Hva er en wiki?

En wiki er et felles rom for felles læring og kunnskapsproduksjon. I en wiki kan du legge inn tekst og bilder, endre (editere) innhold, lenke en side til en eller flere andre sider, kommentere sider, gi sider emneord (labels) så vi raskt kan se hva wikien inneholder og så videre. I tillegg kan du chatte med medelever eller lærere for å få hjelp eller bli kjent med hva andre gjør.

Hvem deltar i prosjektet?

Det er InterMedia ved Universitetet i Oslo som i samarbeid med Stovner videregående skole har drevet dette forskningsprosjektet. Vi har undersøkt både hvordan det tekniske fungerer og hvordan elever og lærere bruker wikien i faget. Nasjonale og internasjonale studier viser at elevers utbytte av teknologi er svært forskjellig; noen lærer mer mens andre strever med å håndtere den store mengden av informasjon som finnes på Internett. Gjennom wiki-prosjektet har vi utforsket teknologiske løsninger og læringsformer som gjør oss bedre rustet til å møte kravene fra kunnskapssamfunnet.

Ingvill Rasmussens postdoc-prosjekt har vært en del av denne aktiviteten. Arbeidet med å utvikle wikien og bruken av den er en del av et større forskningsprosjekt som heter Tweak (Tweaking Wikis for Education and Advancement of Knowledge). Dette prosjektet er støttet av Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU).

Publisert 20. des. 2010 22:34 - Sist endret 17. juni 2013 17:09