Forside

Studier

Forskerutdanning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen spesialpedagogiske fag.

Koronaviruset 

Oppdatert informasjon

Personer

Finn ansatte og studenter

 

Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab (Oslo SPeLL)

Oslo SPeLL leverer oppdatert forskningsbaserte kartleggingsverktøy, teknisk utstyr og kliniske fasiliteter til forskere og studenter fra ulike forskningsdisipliner. 

Forskning

Jobb ved instituttet

  • Instituttleder
    Avdeling: Institutt for spesialpedagogikk
    Fakultet: Det utdanningsvitenskapelige fakultet
    Språk: Bokmål
    Søknadsfrist: 8. januar 2021

Studer spesialpedagogikk

Som spesialpedagog kan du være med å forme fremtiden. Vil du studere spesialpedagogikk eller kjenner du noen som kanskje kan tenke seg det?

Studer ved landets ledende forskningsmiljø innenfor pedagogiske fag: http://www.uio.no/studier/program/spesped/