Forside

Studier

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen spesialpedagogiske fag.

Personer

Finn ansatte og studenter

 

Oslo Assessment, Intervention and Learning Lab (O-AILL)

O-AILL leverer oppdatert kartleggingsverktøy, teknisk utstyr og kliniske fasiliteter til forskere og studenter fra ulike forskningsdisipliner. 

Forskning

Jobb ved instituttet

Studer spesialpedagogikk

Som spesialpedagog kan du være med å forme fremtiden. Vil du studere spesialpedagogikk eller kjenner du noen som kanskje kan tenke seg det?

Studer ved landets ledende forskningsmiljø innenfor pedagogiske fag: http://www.uio.no/studier/program/spesped/