Forside

Studier

Forskerutdanning

Finn emner

Finn pensumlister, forelesningstider og notater fra emner innen spesialpedagogiske fag.

Koronaviruset 

Oppdatert informasjon

Personer

Finn ansatte og studenter

 

Oslo SpesialPedagogikk- og LæringsLab (Oslo SPeLL)

Oslo SPeLL leverer oppdatert forskningsbaserte kartleggingsverktøy, teknisk utstyr og kliniske fasiliteter til forskere og studenter fra ulike forskningsdisipliner. 

Forskning

Jobb ved instituttet

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Studer spesialpedagogikk

Som spesialpedagog kan du være med å forme fremtiden. Vil du studere spesialpedagogikk eller kjenner du noen som kanskje kan tenke seg det?

Studer ved landets ledende forskningsmiljø innenfor pedagogiske fag: http://www.uio.no/studier/program/spesped/