English version of this page

Eden Nordvold Barak

Vitenskapelig assistent - Institutt for spesialpedagogikk
Brukernavn
Besøksadresse Sem Sælands vei 7, Helga Engs hus, 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1140 Blindern, 0318 Oslo
Andre tilknytninger Psykologisk institutt (Student)