Nettsider med emneord «Spesialpedagogikk»

Publisert 3. okt. 2022 14:15
Studenter i samhandling. Foto
Publisert 2. mai 2022 09:52

Nå vil flere arbeide med logopedi og psykososiale vansker, viser årets søkertall til UV.  – Dette er ferdigheter som er etterspurt hos framtidas arbeidsgivere, sier professor Gunnar Bjørnebekk.

Liten gutt leker med spillkort.
Publisert 21. feb. 2022 08:52

Mange autistiske barnehagebarn strever med språk. Men nå viser ny forskning at man kan undervurdere disse barnas språkkunnskaper hvis man bare undersøker ordforrådet deres i én setting.

Portrettfoto av Janne von Koss Torkildsen
Publisert 12. nov. 2021 09:14

Professor fra Institutt for spesialpedagogikk skal bidra med sin kompetanse på barns språkutvikling og læring. Sammen med forskere fra farmasi, psykologi, genetikk og informatikk skal hun forske på konsekvenser for barnet når mor bruker medisiner i svangerskapet.

Publisert 9. okt. 2018 15:50
Publisert 22. aug. 2017 09:37
Publisert 1. nov. 2013 09:54
Publisert 1. sep. 2013 00:00
Publisert 1. aug. 2013 08:00
Publisert 26. juni 2013 17:51
Publisert 6. des. 2012 12:19
Publisert 13. aug. 2012 10:00
Publisert 6. okt. 2010 13:12

Debatten rundt opplæring av døve har gjennom historien vært preget av ulike visjoner om hvordan man på beste måte kan undervise døve elever. Dette har ført til mye teoretisk metodestrid. Førsteamanuensis Odd-Inge Schrøder ved ISP har benyttet forskningsterminen sin til å se nærmere på bladet Journal for døve i perioden 1890-1894. I denne artikkelen forteller han om sitt arbeid.

Publisert 24. aug. 2010 15:04