Nettsider med emneord «Språkutvikling»

Liten gutt leker med spillkort.
Publisert 21. feb. 2022 08:52

Mange autistiske barnehagebarn strever med språk. Men nå viser ny forskning at man kan undervurdere disse barnas språkkunnskaper hvis man bare undersøker ordforrådet deres i én setting.

barn som leker med appen Kaptein Morf. foto
Publisert 6. des. 2021 08:36

I sin doktorgradsavhandling viser Siri Steffensen Bratlie at de minoritetsspråklige elevene øker sitt ordforråd når de trener på morfemer i den forskningsbaserte språkappen Kaptein Morf.

Portrettfoto av Janne von Koss Torkildsen
Publisert 12. nov. 2021 09:14

Professor fra Institutt for spesialpedagogikk skal bidra med sin kompetanse på barns språkutvikling og læring. Sammen med forskere fra farmasi, psykologi, genetikk og informatikk skal hun forske på konsekvenser for barnet når mor bruker medisiner i svangerskapet.

Publisert 2. sep. 2020 15:36
Publisert 26. juni 2013 17:51