Nettsider med emneord «forskning»

ungdom som ser kaldt utover med andre ungdommer i bakgrunnen.(illustrasjonsfoto)
Publisert 25. okt. 2022 08:14

– For å redusere alvorlig kriminalitet i samfunnet, er det viktig at vi ser om det er mulig å forebygge psykopatiske trekk før de blir kroniske, sier forsker.

Publisert 1. juli 2011 09:17

Boken "Intervju som forskningsmetode" har en kvalitativ tilnærming og gir en fyldig og perspektivrik innføring i intervjuforskning.