Astrid Marie Jorde Sandsør

Image of Astrid Marie Jorde Sandsør
Norwegian version of this page
Phone +47 22855734
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 Oslo

Academic interests

Educational policy, economics of education and public economics

 • Grades

 • Admission to education
 • Teacher density
 • Dropout
 • Social inequality
 • School based interventions
 • Early Childhood Education and Care

Methodology

Applied econometrics

Causal inference using experimental and quasi-experimental designs

RCT, DiD, RD, IV

Systematic reviews

Other

Member in a public commission (NOU) examining the national admission system to higher education

Background

 • 2020- : Researcher, Department of Special Needs Education, University of Oslo. Part of the ERC project EQOP
 • 2015- : Senior Researcher, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
 • 2010-2016: Research Fellow, University of Oslo, Department of Economics. Dissertation: Educational Policy and Student Outcomes
 • 2005-2010: M.S., University of Oslo, Department of Economics

 

Teaching

I have previously taught lectures and/or seminars in:

 • ECON 3010: Applied Economic Analysis
 • ECON 1210: Introductory Microeconomics
 • ECON 3610: Resource Allocation and Economic Policy
 • ECON 2200: Mathematics 1/Microeconomics 1

Personal website

 

 

 

Publications

 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2022). Do welfare counsellors help at-risk upper secondary school students? Economics of Education Review. ISSN 0272-7757. 89. doi: 10.1016/j.econedurev.2022.102271.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Falch, Torberg & Strøm, Bjarne (2021). Long-run effects of local government mergers on educational attainment and income. Oxford Bulletin of Economics and Statistics. ISSN 0305-9049. doi: 10.1111/obes.12441. Full text in Research Archive
 • Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Strøm, Bjarne (2021). The effect of central government grants on local educational policy. European Journal of Political Economy. ISSN 0176-2680. 69, p. 1–13. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2021.102006. Full text in Research Archive
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Hovdhaugen, Elisabeth & Bøckmann, Ester (2021). Age as a merit in admission decisions for higher education. Higher Education. ISSN 0018-1560. doi: 10.1007/s10734-020-00662-8. Full text in Research Archive
 • Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Tverrfaglig samarbeid – da NAV flyttet inn i videregående skoler. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 37(4), p. 238–251. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-02. Full text in Research Archive
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Jack-of-all-subjects? The association between individual grade variance and educational attainment. Economics of Education Review. ISSN 0272-7757. 75. doi: 10.1016/j.econedurev.2020.101969. Full text in Research Archive
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2018). Utdanning som arbeidsrettet tiltak for ungdom med redusert arbeidsevne. Søkelys på arbeidslivet. ISSN 1504-8004. 35(1-2), p. 23–42. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2018-01-02-02. Full text in Research Archive
 • Falch, Torberg; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Strøm, Bjarne (2017). Do Smaller Classes Always Improve Students' Long-run Outcomes? Oxford Bulletin of Economics and Statistics. ISSN 0305-9049. 79(5), p. 654–688. doi: 10.1111/obes.12161. Full text in Research Archive
 • Drange, Nina; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Economics of Education Review. ISSN 0272-7757. 53, p. 164–181. doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002.
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2015). Kindergarten for all: Long run effects of a universal intervention. Memorandum from Department of Economics, University of Oslo. ISSN 0809-8786. doi: 10.1016/j.econedurev.2016.04.002.

View all works in Cristin

 • Lund, Bjarte Aarmo; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Lison, Pierre (2022). Problemer på kontoret: Alltid jeg som må trakte kaffe. Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Lund, Bjarte Aarmo; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Moen, Ole Martin (2022). Hva bør vi være mest redd for akkurat nå? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Tjønndal, Anne ; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Korsvoll, Nils Hallvard (2021). Hvordan takle småpraten på julebordet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Elken, Mari; Sandsør, Astrid Marie Jorde & Dale, Ragnhild Freng (2021). Hva i alle dager er tverrfaglighet? Morgenbladet. ISSN 0805-3847.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Utdanningsulikhet - like forutsetninger, like muligheter? .
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om årets opptak til høyere utdanning. [Newspaper]. Bergens Tidende.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om årets opptak til høyere utdanning. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om årets opptak til høyere utdanning. [Newspaper]. Budstikka.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om årets opptak til høyere utdanning. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om opptakssystem og yrkesvalg. [Newspaper]. DNMagasinet.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Small Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Achievement Gaps by Parental Income and Education.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Small Group Instruction to Improve Student Performance in Mathematics in Early Grades: Results from a Randomized Field Experiment.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2021). Intervju om fritt skolevalg. [TV]. NRK morgennytt.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Hvilken rolle spiller barnehage og skole?
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju om fritt skolevalg. [Newspaper]. Dag og tid.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Debatt om fritt skolevalg. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Presentasjon av rapport om opptak til høyere utdanning.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Effekten av en bevilgning til økte lærerressurser på 1.-4. trinn.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju i forbindelse med årets opptak til høyere utdanning. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju i forbindelse med årets opptak til høyere utdanning og "koronakullet". [Newspaper]. VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju om hvordan karantener og fravær i forbindelse med pandemien kan påvirke elever i grunnskolen. [Newspaper]. VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju om hvordan karantener og fravær i forbindelse med pandemien kan påvirke elever i videregående . [Newspaper]. VG.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Debatt om fritt skolevalg. [Radio]. Politisk kvarter.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Debatt om hvordan pandemien kan påvirke inntak til høyere utdanning. [TV]. Dagsnytt 18.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Intervju om fritt skolevalg . [Newspaper]. Utdanningsnytt.no.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Nasjonale prøver – et forskerperspektiv. Utdanningsnytt.no.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Forsøk i skolen. Bedre Skole. ISSN 0802-183X. p. 57–60.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Fritt skolevalg? En gjennomgang av relevant forskning (høringsnotat).
 • Hovdhaugen, Elisabeth & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2020). Vil årets kull stille svakere? Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde & Hovdhaugen, Elisabeth (2020). Permitterte som søker høyere utdannelse, kan skvise ut yngre søkere. Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan & Salvanes, Kari Vea (2019). Hva vet vi om effekten av økt lærertetthet på elevenes læringsutbytte?
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2018). "Tett oppfølging – Forsøk med NAV-veileder i videregående skole» og «Østfoldmodellen –sosialfaglige rådgivere i videregående skole».
 • Flatø, Martin; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Ulriksen, Robin; Belanger, Julie & Sutherland, Alex (2017). RCT – en metode for politikkrelevant utdanningsforskning.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Strøm, Bjarne & Falch, Torberg (2017). Local government mergers and school quality.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Alternative fakta fra Utdanningsforbundet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Dagsnytt 18. [TV]. NRK 2, NRK P2.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde (2016). Intervju i forbindelse med artikkel i avhandlingen om karaktervarians. [Newspaper]. Dagens Næringsliv.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Grade variance.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde & Strøm, Bjarne (2016). Municipality mergers.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Evidence-based recommendations for educational policy.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2014). Hva er utdanningens verdi?
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Hva er en god lærer? Dagens næringsliv. ISSN 0803-9372.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Reiling, Rune Borgan; Skålholt, Asgeir & Pedersen, Cathrine (2020). Evaluering av norm for lærertetthet: Analyse av GSI og spørreundersøkelse til skoleledere og skoleeiere. Tredje delrapportering. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0466-8.
 • Hovdhaugen, Elisabeth; Sandsør, Astrid Marie Jorde; Bøckmann, Ester & Carlsten, Tone Cecilie (2020). Opptak til høyere utdanning : En studie av konsekvensene av kvote og poengberegning med fokus på psykologi, medisin, jus og grunnskolelærerutdanning. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327 0453-8.
 • Sandsør, Astrid Marie Jorde; Daus, Stephan; Pedersen, Cathrine; Reiling, Rune Borgan; Salvanes, Kari Vea & Skålholt, Asgeir [Show all 7 contributors for this article] (2019). Evaluering av norm for lærertetthet : NIFUs løsningsbeskrivelse for evaluering av norm for lærertetthet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0432-3.
 • Salvanes, Kari Vea; Reiling, Rune Borgan & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2019). Tverrsektorielt samarbeid i skolen : Effekt av NAV-veileder i videregående skole på deltakelse i videregående opplæring og inaktivitet. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0417-0.
 • Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred & Sandsør, Astrid Marie Jorde (2017). Sluttrapport fra evaluering av pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU . ISSN 978-82-327-0308-1.
 • Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Educational Policy and Student Outcomes. Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo. ISSN 1504-3991.
 • Seland, Idunn; Caspersen, Joakim; Markussen, Eifred & Sandsør, Astrid M. Jorde (2016). Delrapport fra evaluering av pilotering av ordning med lærerspesialister: Lokal planlegging, oppstart ved skolene og de første erfaringene fra pilotering av lærerspesialistordningen i norsk og realfag. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0202-2.
 • Aamodt, Per O; Bjørnstad, Stein; Sandsør, Astrid M. Jorde; Finnanger, Edvin & Jensen, Thea (2016). Kostnadskartlegging av fylkeskommunale fagskoler . Deloitte.
 • Salvanes, Kari Vea; Sandsør, Astrid M. Jorde & Wollscheid, Sabine (2016). Kan tiltak rettet mot selvregulering øke elevers skoleprestasjoner? En systematisk litteraturgjennomgang. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU. ISSN 978-82-327-0184-1.
 • Drange, Nina Eirin; Havnes, Tarjei & Sandsør, Astrid M. Jorde (2012). Kindergarten for All: Long-run Effects of a Universal Intervention. Statistisk sentralbyrå. ISSN 0809-733X.

View all works in Cristin

Published Sep. 2, 2020 3:45 PM - Last modified Apr. 23, 2021 2:26 PM