Anne Arnesen

Researcher -
Image of Anne Arnesen
Norwegian version of this page
Phone +47-22859190
Username
Visiting address Helga Engs hus 4.etg Sem Sælands vei 7 0371 Oslo
Postal address Postbox 1140 Blindern 0318 OSLO - Norway

Research Interests

 • Psychometric properties of evidence based assessments for early identification of children at risk
 • Development of social skills
 • Development of language and reading skills
 • The relationship between development of academic skills and students' social behavior in school
 • Response to Intervention and the impact of intervention
 • School-wide positive intervention and support

Ph.d. Project

Students' Social Functioning and Reading Proficiency: Review and Psychometric Evaluation of Assessment Instruments used in Norwegian Elementary School.

Main supervisor: Monica Melby-Lervåg
Co-supervisor: Terje Ogden

 

Publications

See the Norwegian version

 • Arnesen, Anne; Braeken, Johan; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2018). Assessing Children’s Social Functioning and Reading Proficiency: A Systematic Review of the Quality of Educational Assessment Instruments Used in Norwegian Elementary Schools. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 26 . doi: 10.1080/00313831.2017.1420685 Full text in Research Archive.
 • Arnesen, Anne; Smolkowski, Keith; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2018). Validation of the Elementary Social Behaviour Assessment: Teacher Ratings of Students' Social Skills Adapted to Norwegian, Grades 1-6. Emotional and Behavioural Difficulties.  ISSN 1363-2752.  23(1), s 39- 54 . doi: 10.1080/13632752.2017.1316473 Full text in Research Archive.
 • Arnesen, Anne; Braeken, Johan; Baker, Scott; Meek-Hansen, Wilhelm; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2017). Growth in Oral Reading Fluency in a Semitransparent Orthography: Concurrent and Predictive Relations With Reading Proficiency in Norwegian, Grades 2–5. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553.  52(2), s 177- 201 . doi: 10.1002/rrq.159 Full text in Research Archive.
 • Arnesen, Anne & Sørlie, Mari-Anne (2016). PALS – en innsatsmodell for et inkluderende, problemforebyggende og positivt læringsmiljø i skolen, I: Sigrun K. Ertesvåg; Helene Eng; Ivar Frønes & John Kjøbli (red.),  Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205491854.  Kapittel 2.  s 34 - 56
 • Arnesen, Anne; Meek-Hansen, Willhelm; Ottem, Ernst John & Frost, Jørgen (2013). Barns vansker med språk, lesing og sosial atferd i læringsmiljøet: En undersøkelse basert på lærervurderinger og leseprøver i grunnskolens 2.-5.trinn. Psykologi i kommunen.  ISSN 1892-3364.  48(6), s 69- 84

View all works in Cristin

 • Arnesen, Anne (ed.) (2003). The resilient child. The Norwegian Therapist Association.  219 s.

View all works in Cristin

 • Arnesen, Anne (2018). Social Functioning and Reading Proficiency: Validity of Educational Assessments Used in Norwegian Elementary Schools. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 284.
 • Arnesen, Anne; Smolkowski, Keith; Baker, Scott; Braeken, Johan; Meek-Hansen, Wilhelm; Ogden, Terje & Melby-Lervåg, Monica (2017). Assessing Elementary Students’ Social Functioning and Reading Proficiency.
 • Arnesen, Anne; Braeken, Johan; Baker, Scott; Meek-Hansen, Wilhelm & Ogden, Terje (2016). Growth in Oral Reading Fluency in a Semi-Transparent Orthography.

View all works in Cristin

Published Sep. 3, 2013 1:29 PM - Last modified Feb. 27, 2018 3:30 PM