Hanne Næss Hjetland

Image of Hanne Næss Hjetland
Norwegian version of this page
Phone +47 22858111
Room 474
Available hours By appointment
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 Oslo
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO
Other affiliations Department of Education (Student)

Academic interests

 • Language and reading development
 • Systematic reviews (meta-analyses)
 • Development and testing of interventions
 • Prevention of later difficulties

Higher education and employment history

 • 2020 – 2024: Postdoctoral Fellow in The Second Language Learners Plus Intervention (SL+ -project)
 • 2017 – 2019: Researcher, Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU)
 • 2013 – 2017: PhD student, Department of Special Needs Education, University of Oslo. Dissertation: Predicting and improving reading comprehension: A quantitative multimethod approach (2018)
 • 2009 – 2013: Research Assistant to Child Language and Learning research group, Department of Special Needs Education, University of Oslo
 • 2007 – 2009: Master in Special Needs Education with specialization in specific learning disorders, University of Oslo

Teaching 

Awards

Publications

 • Hjetland, Hanne Næss; Hofslundsengen, Hilde Christine; Klem, Marianne; Karlsen, Jannicke; Hagen, Åste Mjelve; Engevik, Liv Inger; Geva, Esther; Norbury, Courtenay Frazier; Monsrud, May-Britt & Næss, Kari-Anne Bottegaard (2021). Review proposal: Vocabulary interventions for second language (L2) learners aged 0 to 6 years with poor L2 vocabulary skills. Cochrane Database of Systematic Reviews.  ISSN 1469-493X.
 • Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen; Braeken, Johan & Melby-Lervåg, Monica (2021). The concurrent and longitudinal relationship between narrative skills and other language skills in children. First language.  ISSN 0142-7237. . doi: 10.1177/0142723721995688 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2020). Preschool pathways to reading comprehension: A systematic meta-analytic review. Educational Research Review.  ISSN 1747-938X.  30:100323, s 1- 23 . doi: 10.1016/j.edurev.2020.100323 Full text in Research Archive.
 • Bubikova-Moan, Jarmila; Hjetland, Hanne Næss & Wollscheid, Sabine (2019). ECE teachers' views on play-based learning: a systematic review. European Early Childhood Education Research Journal.  ISSN 1350-293X.  27(6), s 776- 800 . doi: 10.1080/1350293X.2019.1678717 Full text in Research Archive. Show summary
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2019). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study From 4 to 9 Years of Age. Journal of Educational Psychology.  ISSN 0022-0663.  111(5), s 751- 763 . doi: 10.1037/edu0000321 Show summary
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny & Melby-Lervåg, Monica (2017). Preschool predictors of later reading comprehension ability: a systematic review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  14 . doi: 10.4073/csr.2017.14 Full text in Research Archive.
 • Karlsen, Jannicke & Hjetland, Hanne Næss (2017). Frog, where are you? Narrativ produksjon på andrespråket hos barn med urdu/panjabi som morsmål. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  81(1), s 39- 54 Full text in Research Archive.
 • Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2016). Lexical quality matters: Effects of word knowledge instruction on the language and literacy skills of third- and fourth-grade poor readers. Reading Research Quarterly.  ISSN 0034-0553.  51(2), s 165- 180 . doi: 10.1002/rrq.128 Full text in Research Archive.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). PROTOCOL: Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  11(1), s 1- 40 . doi: https://doi.org/10.1002/CL2.139 Full text in Research Archive.
 • Hagtvet, Bente Eriksen; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Melby-Lervåg, Monica; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hjetland, Hanne Næss; Engevik, Liv Inger; Hølland, Silje; Karlsen, Jannicke; Klem, Marianne & Kruse, Jana (2011). Ordforråd i førskolealder og senere leseferdigheter - En metaanalytisk tilnærming. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (1)

View all works in Cristin

 • Gjerustad, Cay; Opheim, Vibeke; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin; Bergene, Ann Cecilie & Gulbrandsen, Lars (2020). Trivsel, læring og utvikling i barnehagen : Resultater fra TALIS Starting Strong Survey, Foreldreundersøkelsen i barnehage (FUBA) og BASIL. NIFU-rapport. 10. Show summary
 • Hjetland, Hanne Næss (2020). Closing the vocabulary gap in kindergarten: The Second Lanugage Learners Plus (SL+) intervention.
 • Hjetland, Hanne Næss (2020). Vokabularintervensjoner for tospråklige barn.
 • Hjetland, Hanne Næss; Hagen, Åste Mjelve; Rogde, Kristin; Knoph, Rebecca & Melby-Lervåg, Monica (2020). LURI: A Listening Comprehension Measure for Preschool Children..
 • Hofslundsengen, Hilde Christine; Maria, Magnusson; Martina, Norling; Tjäru, Sofie; Hjetland, Hanne Næss & Alatalo, Tarja (2020). Høgtlesing og tidlig skriving i svenske og norske barnehager.
 • Bubikova-Moan, Jarmila & Hjetland, Hanne Næss (2019). Lekbasert læring: systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver.
 • Bubikova-Moan, Jarmila & Hjetland, Hanne Næss (2019). Skal vi leke eller lære i barnehagen? Systematisk kunnskapsoversikt over barnehagelærernes perspektiver på lekbasert læring.
 • Gjerustad, Cay; Hjetland, Hanne Næss & Opheim, Vibeke (2019). TALIS Starting Strong Survey: Første hovedfunn. Kortrapport med oppsummering fra OECDs første internasjonale undersøkelse av ansatte og styrere i barnehagene. NIFU-rapport. 18. Show summary
 • Bubikova-Moan, Jarmila; Lødding, Berit; Hjetland, Hanne Næss & Rogde, Kristin (2018). Evaluering av den nasjonale strategien Språkløyper. Delrapport. NIFU-rapport. 16. Show summary
 • Hjetland, Hanne Næss (2018). Predicting and improving reading comprehension. A quantitative multimethod approach.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Scherer, Ronny & Melby-Lervåg, Monica (2018). Preschool predictors of later reading comprehension ability: a Campbell systematic review.
 • Karlsen, Jannicke; Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss; Snowling, Margareth & Melby-Lervåg, Monica (2018). The relationship between socioeconomic factors and language comprehension: A systematic review.
 • Larsen, Linda; Hjetland, Hanne Næss & Schauber, Stefan Kilian (2018). The development of letter-name knowledge in Norwegian 4-6-year-old children.
 • Markussen, Eifred; Grøgaard, Jens Brandi & Hjetland, Hanne Næss (2018). Jeg skal bli kokkeassistent. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Markussen, Eifred; Grøgaard, Jens Brandi & Hjetland, Hanne Næss (2018). «Jeg vet ikke hva alternativet skulle vært» : Evaluering av lærekandidatordningen og av ordningen med tilskudd til opplæring av lærlinger, praksisbrevkandidater og lærekandidater med særskilte behov. NIFU-rapport. 8. Show summary
 • Wollscheid, Sabine; Hjetland, Hanne Næss; Rogde, Kristin & Skjelbred, Siv-Elisabeth (2018). Årsaker til og tiltak mot kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner : En kunnskapsoversikt. NIFU-rapport. 25. Show summary
 • Hjetland, Hanne Næss; Lervåg, Arne; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen; Hulme, Charles & Melby-Lervåg, Monica (2017). Pathways to Reading Comprehension: A Longitudinal Study from 4 to 9 Years of Age.
 • Karlsen, Jannicke; Hjetland, Hanne Næss; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2017). Concurrent and predictive validity of the Renfrew bus story test.
 • Wollscheid, Sabine; Flatø, Martin; Hjetland, Hanne Næss & Smette, Ingrid (2017). Effekter av opplæringstilbud for tospråklige elever og kompetansehevingstiltak for voksne innvandrere : En kunnskapsoversikt. NIFU-rapport. 30. Show summary
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Preschool vocabulary and later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Hjetland, Hanne Næss; Lyster, Solveig-Alma Halaas & Melby-Lervåg, Monica (2016). Development of language and reading comprehension ability from 4 years to 4th grade.
 • Brinchmann, Ellen Iren; Hjetland, Hanne Næss & Lyster, Solveig-Alma Halaas (2015). Lexical Quality Matters: Effects of Word Knowledge Instruction on the Language and Literacy Skills of Third- and Fourth-Grade Poor Readers.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2015). Preschool predictors of later reading comprehension ability: A systematic review.
 • Hjetland, Hanne Næss; Brinchmann, Ellen Iren; Lyster, Solveig-Alma Halaas; Hagtvet, Bente Eriksen & Melby-Lervåg, Monica (2014). Preschool Predictors of Later Reading Comprehension Ability: A Systematic Review.

View all works in Cristin

Published Aug. 6, 2013 10:20 AM - Last modified July 7, 2020 1:02 PM

Projects