Ivar Morken

Image of Ivar Morken
Norwegian version of this page
Phone +47 22858123
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Academic Interests

 • Diversity and inclusion
 • Migration and education
 • Sociology of deviance
 • Dilemmas in special needs education (from the practical prospective)

Teaching

Higher education and employment history

 • Teacher Test, 1980
 • Cand ped. spec. (Candidatus paedagogiae specialis), 1990
 • Worked as teacher and special needs teacher in elementary school

Honoraria

 • Winner of the Faculty of Educational Sciences' prize for excellence in teaching, 2010
 • Winner of "Fagutvalget's" prize for work concerning study programmes and quality assurance of teaching, 2004

Memberships and Representations

 • Member of bachelor team in special needs education

Cooperation

 • CULCOM-Alna project
 • Research group: Professional education in the face of practice in the psychosocial area (Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis på det psykososiale området).

 

Tags: Socialization, Disabilities, Normality, Migration, Culture

Publications

 • Morken, Ivar & Karlsen, Jannicke (2019). Migrasjonsrlaterte læevansker, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  Kapitttel 22.  s 548 - 569
 • Morken, Ivar (2017). Minoriteter, mangfold og inkludering, I: Sven Nilsen (red.),  Inkludering og mangfold - sett i spesialpedagogisk perspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02776-0.  Kapittel 3.  s 65 - 89
 • Morken, Ivar (2015). Den besværlige kategoriseringen. Cursiv [publisher: Institut for Didaktik, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet, DK].  ISSN 1901-8878.  2015(17), s 95- 113
 • Morken, Ivar & Kokkersvold, Erling (2015). Normalitet og avvik. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (05), s 44- 55
 • Morken, Ivar & Theie, Steinar (2015). Skolebytte ved overgangen til ungdomsskolen. Hvilke faktorer legger foreldre i Groruddalen vekt på ved valg av skole?. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  (1), s 15- 27 Show summary
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2013). Hvor er du egentlig fra? Norskhet som utfordring i dagens Norge?. Psykologi i kommunen (PIK).  ISSN 1892-3364.  48(6), s 33- 43
 • Morken, Ivar (2012). Migrasjonsrelaterte lærevansker, I: Edvard Befring & Reidun Tangen (red.),  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm AS.  ISBN 9788202352264.  kap.26.  s 522 - 539
 • Morken, Ivar (2012). Valg av ungdomsskole i Groruddalen, I: Sharam Alghasi; Elisabeth Eide & Thomas Hylland Eriksen (red.),  Den globale drabantbyen. Groruddalen og det nye Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202386559.  Kapittel 6.  s 90 - 104
 • Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2010). Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(4), s 3- 19
 • Askildt, Astrid; Kokkersvold, Erling; Morken, Ivar & Sigstad, Hanne Marie Høybråten (2010). Yrkeskvalifiserende utdanning i møte med praksis : fra spesialpedagogisk mastergradsstudium til yrkespraksis på det psykososiale området. Skolepsykologi.  ISSN 0333-0389.  45(4), s 3- 19
 • Morken, Ivar (2009). Mangfold, inkludering og minoritetshierarki i nasjonale læreplaner, I: Erling Lars Dale (red.),  Læreplan i et forskningsperspektiv.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01323-7.  Kapittel 5.  s 154 - 186
 • Morken, Ivar (2008). Skolebytte i et urbant lokalmiljø, I: Svein Egil Vestre & Christian Watkin Beck (red.),  Skolen i aftenlandet? Artikkelsamling med ukorrekte innfallsvinkler.  Didakta Norsk Forlag A/S.  ISBN 9788270560615.  Kapittel.  s 129 - 145
 • Morken, Ivar (2007). Normalitetssentrisme og integrering av mennesker med funksjonshemning, I: Eva Simonsen & Berit Helene Johnsen (red.),  Utenfor regelen. Historisk perspektiv på spesialpedagogikk.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-303-5.  Artikkel.  s 79 - 94 Full text in Research Archive.
 • Morken, Ivar (2002). Migrasjonsrelaterte lærevansker, I: Erling Kokkersvold & Ivar Morken (red.),  Psykososiale og migrasjonsrelaterte lærevansker - introduksjon.  Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.  s 19 - 29
 • Morken, Ivar (1999). Innvandrere som medborgere eller fremmedkulturelle. Nordiske udkast.  ISSN 1396-3953.  s 69- 82-

View all works in Cristin

 • Morken, Ivar (2012). Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-38235-3.  180 s.
 • Morken, Ivar (2008). Normalitet og afvigelse. Spesialpædagogiske utfordringer. Akademisk Forlag.  ISBN 978-87-500-3954-9.  240 s.
 • Morken, Ivar (2006). Normalitet og avvik. Spesialpedagogiske utfordringer - en innføring. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-24722-5.  180 s.
 • Kokkersvold, Erling & Morken, Ivar (red.) (2002). Psykososiale og migrasjonsrelaterte lærevansker - introduksjon. Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo.
 • Hauge, An-Magritt; Morken, Ivar; Ryen, Else; Engen, Thor Ola & Standnes, Gro (red.) (1994). Like muligheter ? : migrasjonspedagogikk i videregående skole. Ad Notam Gyldendal.  169 s.

View all works in Cristin

 • Karseth, Berit; de Lange, Thomas; Gudmundsdottir, Greta Björk; Morken, Ivar & Ottesen, Eli (2018). NERA 46th Congress Mars 2018 Lokal organisasjonskomite.
 • Morken, Ivar (2017, 18. november). Segregering i Osloskolen. [Radio].  RadiOrakel http://radiorakel.no/serie-segregering-i-osloskol.
 • Morken, Ivar (2016). Inkludering, I: Ole Andreas Kvamme; Tone Kvernbekk & Torill Strand (red.),  Pedagogiske fenomener. En innføring.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202494667.  Del 2, kapittel 5.  s 165 - 176
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2015). I spesialpedagogikkens grenseland. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (2), s 24- -29
 • Morken, Ivar (2014). Respektløs kritikk av foreldre. Bergens Tidende.  ISSN 0804-8983.
 • Morken, Ivar & Dalen, Monica (2014). Kan alle bli norske?. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 33- 37
 • Morken, Ivar (2011, 01. november). Mange årsaker til skolebytte.  Bedre skole nr 4, 2011.
 • Morken, Ivar (2010). Myter om skolebytte. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Morken, Ivar (2010). Normalitet og definsjonsnmakt. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  03(17), s 16- 19
 • Morken, Ivar (2009, 26. oktober). Skolebytte. [Radio].  Østlandssendingen, Oslo.
 • Morken, Ivar (2009). Skolebytte - fremmedfrykt, shopping eller tvang.
 • Jåsund, Birger Kolsrud & Morken, Ivar (2008, 15. januar). Slutt å si at det flerkulturelle er positivt. [Radio].  Kulturnytt, NRK P2.
 • Morken, Ivar (2008). Introduksjon til SPED1001 - Spesialpedagogikk: funksjonshemning og lærevansker.
 • Thorenfeldt, Gunnar & Morken, Ivar (2008, 13. januar). Slutt å si at det flerkulturelle er positivt.  Dagbladet.
 • Morken, Ivar (2005). Likeverd eller normalitetstyranni? Integrering, normalisering og tlpasset opplæring.
 • Morken, Ivar (2002). Kultur, sosialisering og migrasjonsrelaterte lærevansker.
 • Morken, Ivar (2002). Kunnskapsstatus på området arbeid med barn fra språklige minoriteter med særskilte behov (migrasjonsrelaterte lærevansker) ved Institutt for spesialpedagogikk (ISP) - kartlegging. Rapport til møte på Læringssenteret 11. oktober 2002.
 • Morken, Ivar (2001). Begreper og problemstillinger i tilknytning til det moderne flerkulturelle samfunn.
 • Morken, Ivar (2001). Migrasjonsrelaterte lærevansker.
 • Morken, Ivar (2001). Migrasjonsrelaterte lærevansker. Introduksjon for studenter på spesialpedagogikk ved Høgskolen I Oslo, avdeling for lærerutdanning.
 • Morken, Ivar (2001). Normalitetssentrisme - spesialpedagogikkens svar på etnosentrisme?.
 • Morken, Ivar (2000). Spesialpedagogikk og samfunn. Kompendium i tilknytning til forelesening på grunnfag i spesialpedagogikk våren 2000.
 • Morken, Ivar (1997). Perspektiver på meningsfull skole - ulike forståelser av virksomhetsteorien.
 • Morken, Ivar (1997). Perspektiver på meningsfull skole - ulike forståelser av virksomhetsteorien.
 • Morken, Ivar (1997). Vi og de andre - identitet og kultur i et moderne flerkulturelt samfunn. Arbeidspapirer nr.10/1997 Inst. for medievitsk. Universitetet i Bergen.

View all works in Cristin

Published Aug. 26, 2010 2:02 PM - Last modified Oct. 19, 2017 12:32 PM

Projects

No ongoing projects