Jan Grue

Image of Jan Grue
Norwegian version of this page
Phone +47 22855284
Room 453
Username
Visiting address Sem Sælands vei 7 Helga Engs hus 0371 OSLO
Postal address Postboks 1140 Blindern 0318 OSLO

Academic interests

 • Qualitative methods
 • Disability studies, health and illness
 • Rhetoric and discourse analysis
 • Embodiment and normality

Courses taught

Background

 • Postdoc at the Department of Sociology and Human Geography (2012-2016), University of Oslo
 • MA (2006) and PhD (2012) in Linguistics from the University of Oslo
 • Fullbright fellow at UC Berkeley, 2008-2009
 • Literary author, Gyldendal og Cappelen Damm

Appointments

 

Research Groups and Network

 

Publications

 • Grue, Jan (2021). “A Kind of Purity”: Inanimacy, Disability, and Posthumanist Prefigurations in John Williams’ Stoner, In Garry Hagberg (ed.),  Fictional Worlds and the Moral Imagination.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-55048-6.  Part IV, Chapter 10.  s 175 - 190 Full text in Research Archive.
 • Grue, Jan (2021). Ablenationalists Assemble. On Disability in the Marvel Cinematic Universe. Journal of Literary & Cultural Disability Studies.  ISSN 1757-6458.  15(1), s 1- 18 . doi: https://doi.org/10.3828/jlcds.2021.1 Full text in Research Archive. Show summary
 • Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Rise, Marit By; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva; Stenberg, Una & Solvang, Per Koren (2021). Rethinking long-term condition management: An actor-level framework. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889.  43(2), s 392- 407 . doi: 10.1111/1467-9566.13228
 • Grue, Jan (2020). Fortellinger om død, verdsetting av liv, I: Morten Andreas Horn; Daniel Joachim Heggheim Kleiven & Morten Magelssen (red.),  Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  Kapittel 8.  s 157 - 173
 • Grue, Jan (2020). Jonas og jeg. Om retorikk i litteraturen og litterær identifikasjon, I: Kaja Schjerven Mollerin (red.),  De menneskelige boliger. En bok om Jens Bjørneboe.  Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205541153.  Kapittel 5.
 • Grue, Jan (2020). On the Transhumanist Imaginary and the Biopolitics of Contingent Embodiment. New Literary History.  ISSN 0028-6087.  51(4), s 805- 823
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2020). Companion Prosthetics: Avatars of Animality and Disability, In Susan McHugh; Robert McKay & John Miller (ed.),  The Palgrave Handbook of Animals and Literature.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-39772-2.  chapter.  s 557 - 574 Show summary
 • Grue, Jan (2019). Inclusive Marginalisation? A Critical Analysis of the Concept of Disability, Its Framings and Their Implications in the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  37(1), s 3- 17 . doi: 10.1080/18918131.2019.1589165 Full text in Research Archive.
 • Grue, Jan & Lundblad, Michael (2019). The Biopolitics of Disability and Animality in Harriet McBryde Johnson, In Nick J. Watson & Simo Vehmas (ed.),  Routledge Handbook of Disability Studies. 2nd Edition.  Routledge.  ISBN 9781138365308.  Chapter 9 (part I).
 • Grue, Jan (2018). Fremstillinger av døve og døvhet: Tre historiske nedslag, I: Inger Marie Lid (red.),  Diakoni og velferdsstat: Utvikling av en diakonal praksis i samspill med myndigheter, sivilsamfunn og borgere.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502062.  Kapittel 5.
 • Grue, Jan (2018). Samarbeidsklimaendringer. Om humanistiske og filosofiske livsbetingelser i en posthumanistisk tid. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  53(1), s 19- 27 . doi: 10.18261/issn.1504-2901-2018-01-03
 • Grue, Jan (2017). Now you see it, now you don’t: A discourse view of disability and multidisciplinarity [Ici, on le voit, ici, on ne le voit pas : une vue discursive du handicap et de la multidisciplinarité]. Alter - European Journal of Disability Research.  ISSN 1875-0672.  11(3), s 168- 178 . doi: 10.1016/j.alter.2017.05.002 Full text in Research Archive.
 • Grue, Jan (2016). Funksjonshemming - der kropp møter samfunn, I: Ivar Frønes & Lise Kjølsrød (red.),  Det norske samfunn.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49021-5.  Kapittel 35.  s 184 - 204
 • Grue, Jan (2016). ILLNESS IS WORK: Revisiting the concept of illness careers and recognizing the identity work of patients with ME/CFS. Health.  ISSN 1363-4593.  s 1- 12 . doi: 10.1177/1363459315628044 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Grue, Jan (2019). Det var en gang et menneske. Posthumanisme som tanke og tendens. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215031798.  192 s.
 • Grue, Jan (2018). Jeg lever et liv som ligner deres. En levnetsbeskrivelse.. Gyldendal Litteratur.  ISBN 9788205515574.  176 s.
 • Grue, Jan (2017). Bortenfor, bortenfor, bortenfor. Flamme forlag.  ISBN 978-82-8288-226-2.  28 s.

View all works in Cristin

 • Grue, Jan (2021). Funksjonshemmedes rettigheter og legers rolle. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.
 • Grue, Jan (2021). Funksjonshemning og begrepsbruk: Internseminar Store Norske Leksikon.
 • Grue, Jan (2021). Writing about bodies: A conversation on research, embodiment, and writing the invisible.
 • Grue, Jan (2020, 30. september). Derfor skal du lese Hilary Mantel. [Radio].  Agenda Res Publica Media: Podcast.
 • Grue, Jan (2020). Grensene for mitt språk. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (4)
 • Grue, Jan (2020). Manifest 2.0. Anmeldelse av Bår Stenviks "Det store spillet". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grue, Jan (2020, 27. oktober). Norwegian Authors You Should Know. Panel discussion.. [Internett].  Scandinavia House.
 • Grue, Jan (2020). Omsorgens pris: Samtale med Olaug Nilssen om romanen "Yte etter evne, få etter behov".
 • Grue, Jan (2020). Å se verden gjennom språk (Et sakprosaisk manifest). Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2020). Å se verden med språk. Etterord til "Inn i sakens prosa".
 • Grue, Jan (2019). A Work in Progress: Disability, Biography, and Autotheory.
 • Grue, Jan (2019). Appell på Holocaustdagen 2019.
 • Grue, Jan (2019). Belønningssystemet vi har nå, er ødeleggende for humanistisk forskning. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2019). Disability, Normalcy and the Everyday. Sociology of Health and Illness.  ISSN 0141-9889. . doi: 10.1111/1467-9566.12837
 • Grue, Jan (2019). Hele mennesker i en fantastisk verden. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847. Show summary
 • Grue, Jan (2019). Hele mennesker i en fantastisk verden. Samtale med Ingeborg Senneset.
 • Grue, Jan (2019, 15. mai). Hva ­mener vi med å være ­menneske?.  Aftenposten.
 • Grue, Jan (2019). Identity and disability. Conversation with Tom Shakespeare.
 • Grue, Jan (2019). Jeg lever et liv som ligner deres - samtale med Karin Haugen.
 • Grue, Jan (2019). Jeg lever et liv som ligner deres. Samtale med Inger Marie Lid.
 • Grue, Jan (2019). Jeg lever et liv som ligner deres. Samtale med Willy Pedersen.
 • Grue, Jan (2019, 01. mars). Nytt på nytt. [TV].  NRK.
 • Grue, Jan (2019, 10. mai). Portrettintervju. [Tidsskrift].  Apollon.
 • Grue, Jan (2019, 01. mars). Portrettintervju.  Dagen Næringsliv.
 • Grue, Jan (2019). Sannhet og metode. Bokessay. Klassekampens Bokmagasin.
 • Grue, Jan (2019). Sex er et praktisk og logistisk spørsmål. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Grue, Jan (2019). Som alle andre? Samtale om identitet knytta til funksjonsnedsettelse.
 • Grue, Jan (2019). Superheltfortellinger handler også om tilpasning til yrkeslivet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2019, 17. januar). Verdibørsen. [Radio].  NRK P2.
 • Grue, Jan & Lundblad, Michael (2019). Embodying the narrative: Disability and animality in Game of Thrones. Show summary
 • Grue, Jan (2018). A Literary Treatment of Disease Prestige: John William's Stoner.
 • Grue, Jan (2018, 13. november). Brenner live. [TV].  NRK1.
 • Grue, Jan (2018). De-valuing Lives: Towards a Critical Thanatopolitics.
 • Grue, Jan (2018). Disability in Game of Thrones: Fantastical diversity or narrative prosthesis?. The BIODIAL Blog.
 • Grue, Jan (2018, 14. august). Englevinger­ og andre proteser.  Vårt Land.
 • Grue, Jan (2018, 30. juni). Et nesten normalt liv.  Klassekampen.
 • Grue, Jan (2018, 01. juni). Etter mennesket. Cary Wolfe, Mel Chen og Jan Grue om posthumanisme, biopolitikk, kunst og kropsspråk.. [Tidsskrift].  Vinduet.
 • Grue, Jan (2018). Helt normalt.
 • Grue, Jan (2018). Ideologi på to ben og en krykke. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 23
 • Grue, Jan (2018). Jeg lever et liv som likner deres. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 30- 31
 • Grue, Jan (2018, 12. august). Kroppens sorg.  Aftenposten.
 • Grue, Jan (2018). Mellomvalg og mellomspill. Politisk dramaturgi for den utmattede tilskuer. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2018, 03. august). Motstandens kroppsspråk.  Morgenbladet.
 • Grue, Jan (2018, 22. august). Prisvinnende regissør forteller om uhyggelige kommentarer på byen. [TV].  TV2.
 • Grue, Jan (2018). Siddharta i Silicon Valley. Yuval Hararis 21 tanker for det 21. århundre. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grue, Jan (2018). Staying With the Trouble: Epistemologies of Embodiment and Time.
 • Grue, Jan (2018). Teknologiske kropper. Funksjonshemming i en digital tid.
 • Grue, Jan (2018, 22. februar). Åpen bok. [Radio].  NRK P2.
 • Lid, Inger Marie & Grue, Jan (2018). Hvem hører ikke hjemme her?. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (0211-0811) . doi: https://morgenbladet.no/ideer/2018/11/hvem-horer-ikke-hjemme-her
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2018). Posthuman Entanglements: The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality.
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2018). The Biopolitics of Disability and Animality in Harriet McBryde Johnson.
 • Vågan, Andre; Olsson, Ann Britt Sandvin; Arntzen, Cathrine; Grue, Jan; Haugland, Trude; Langeland, Eva & Rise, Marit By (2018). Sentrale begreper og teorier for fagområdet læring og mestring innen helse.
 • Grue, Jan (2017). «… uansett hvor mye vi som samfunn legger til rette for det». Minerva (nettutgaven).
 • Grue, Jan (2017). Dine, mine, våre barn. Anmeldelse av Karin Bojs' Min europeiske familie. Klassekampens Bokmagasin.  s 12- 12
 • Grue, Jan (2017). En sekt for rike menn. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2017). Fremtiden i noens hender. Anmeldelse av Yuval Noah Hararis "Homo Deus". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grue, Jan (2017). "Grensene for mitt språk er grensene for min verden" - om begreper, kategorier og spesialpedagogiske virkelighetsforståelser..
 • Grue, Jan (2017). Hva skyldes utenforskapet?.
 • Grue, Jan (2017). Min arbeidsplass. Dagens næringsliv.  ISSN 0803-9372.
 • Grue, Jan (2017). Monography or article-based dissertation? A discussion.
 • Grue, Jan (2017). Når språket sviktar. Olaug Nilssen, Jan Grue og Andreas Wiese.
 • Grue, Jan (2017). Perfectly Normal.
 • Grue, Jan (2017). Rotete om identitetspolitikk. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 30- 30 . doi: 17.02.2017
 • Grue, Jan (2017). Røff guide til Ruth Wodak. sosiologen.no.
 • Grue, Jan (2017, 09. juni). Salongen. [Radio].  NRK P2.
 • Grue, Jan (2017, 13. juli). Sommer i P2. [Radio].  NRK P2.
 • Grue, Jan (2017). System uten senter. Om posthumanisme. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2017, 06. mars). Trygdekontoret: Evig liv. [TV].  NRK.
 • Grue, Jan (2017). Veien og målet. Essay om pedagogisk filosofi. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2017). Wunderkamer. Anmeldelse av Dag O. Hessens "Vi". Klassekampens Bokmagasin.
 • Lundblad, Michael & Grue, Jan (2017). BIODIAL: The Biopolitics of Disability, Illness, and Animality.
 • Grue, Jan (2016, 04. oktober). Aktuell profil: Antihelten. [Fagblad].  Velferd.
 • Grue, Jan (2016). Arvematerialet. Bokessay om Siddharta Mukherjees "The Gene. An Intimate History". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Grue, Jan (2016, 15. oktober). Den brysomme mannen.  Aftenposten.
 • Grue, Jan (2016, 03. mai). Det uvanlige, takk. Professor i spesialpedagogikk i samtale med Bår Stenvik. [Fagblad].  Forskerforum.
 • Grue, Jan (2016). Dødens triumf. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Grue, Jan (2016). Dødsdialogen. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 8- 13
 • Grue, Jan (2016). Funksjonshemming: Mellom kropp og samfunn.
 • Grue, Jan (2016). Hamilton - i nasjonens interesse. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 6- 7
 • Grue, Jan (2016). Kampen om livet. Geir Lippestads "Et større vi".. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 14
 • Grue, Jan (2016). Kroppsspråk. Fremstillinger av funksjonshemming i kultur og samfunn.
 • Grue, Jan (2016, 11. april). Kultur som stenger ute.  Klassekampen.
 • Grue, Jan (2016). Nav-kontakten er blitt fulltidsjobb. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 29- 29

View all works in Cristin

Published Mar. 2, 2016 2:34 PM - Last modified Dec. 3, 2020 1:50 PM